Две компании на Божков са събрали залози за общо 1.5 млрд. лв. за 2018 г.

След като дълги години публикуваха нечетливи отчети, компаниите "Ню геймс" и "Национална лотария" качиха отчетите си за 2014-2018 г.

Между двете компании - "Ню геймс" и "Национална лотария", може да има вътрешни плащания. Но дори да има дублиране, сумата на събраните залози е гигантска
Между двете компании - "Ню геймс" и "Национална лотария", може да има вътрешни плащания. Но дори да има дублиране, сумата на събраните залози е гигантска    ©  Капитал
Между двете компании - "Ню геймс" и "Национална лотария", може да има вътрешни плащания. Но дори да има дублиране, сумата на събраните залози е гигантска
Между двете компании - "Ню геймс" и "Национална лотария", може да има вътрешни плащания. Но дори да има дублиране, сумата на събраните залози е гигантска    ©  Капитал

Статията е променена в 19.30 ч, след разговор с маркетинг отдела на групата е уточнено, че "Ню геймс" организира лотарията с билетчета, а "Национална лотария" (въпреки съвпадението с името на лотарията) организира онлайн спортни и казино залози.

Контролираните от Васил Божков дружества "Ню геймс" и "Национална лотария", първото от които организира едноименната моментна игра, а второто - спортни и казино залагания, сумарно за 2018 г. имат продажби на билетчета и други хазартни игри за над 1.5 млрд. лв. Това показват отчетите на двете компании, които бяха публикувани от дружествата "с цел пълна прозрачност и избягване на допълнителни внушения за прикриване на информация".

От създаването им преди 6 години двете компании публикуваха годишните си отчети в Търговския регистър в напълно нечетлив формат, където числата бяха видимо умишлено заличени. От сега приложените файлове обаче излизат наяве както пълните обороти на компаниите, така и факта че в бележките всяка година изрично е посочван избраният начин на облагане с 20% върху комисионите (приходите от продажби на билети минус изплатените награди), чрез който според държавата е ощетен бюджетът със стотици милиони левове. Скритата сметка

Досега въпреки скритите данни в отчетите бяха известни декларирани от двете компании числа за приходи, но те бяха 207 млн. лв. за "Ню геймс" и под 40 млн. лв. за "Национална лотария". Причината за разминаването е, че тези числа всъщност са нетните приходи от продажба на лотарийни билети и други онлайн залози - т.е. след като от продажбите (699 и 817 млн. лв. съответно) са приспаднати изплатените печалби и таксата за Държавната комисия по хазарта. По последния параграф за 2018 г. двете дружества са платили сумарно 59 млн. лв.

Сумата 1.5 млрд. лв. надхвърля всички очаквания за приходите от продажби на двете компании. Възможно е при двете дружества да има някакво двойно отчитане на оборота, макар такова да не се вижда в отчетите. Двете компании се признават една друга за свързани лица, но при сделките между свързани лица оборотите са по-скоро символични и не надхвърлят 15 млн. лв.

Нови въпроси и отговори

Взаимоотношенията между "Ню геймс" и "Национална лотария" не стават напълно ясни от отчетите, но правят впечатление тотално различните им норми на изплащане на печалби. Според отчета на "Ню геймс" изплатените печалби са 444 млн. лв., което съответства на 63.5% от стойността на продадените билети. Това се счита за близо до обичайните нива на пазара. По закон минимумът за изплащане е 50%. Ако към сумата на продажбите на дружеството се приложи другият (според държавата меродавен) режим - 15% от продажбите от билети, "Ню геймс" трябваше да плати 105 млн. лв. само за 2018 г.

При "Национална лотария", която отчита по-големи приходи от двете, изплатените печалби са над 770 млн. лв., което съответства на 94% стойността на продадените билети. От маркетинг отдела на дружеството обясниха, че за разлика от лотариите, маржовете в онлайн залаганията са едноцифрени заради по-високата конкуренция. Затова тук разликата между събраните залози и изплатените награди спада до под 50 млн. лв. и съответно таксата към Комисията по хазарта е под 10 млн. лв.

Важно е да се отчете и че в тези "изплатени печалби" всъщност е включена и дисконтирана настояща стойност на разсрочени плащани награди, така че поне счетоводно на хартия дружествата са провизирали бъдещите си ангажименти.

Още от Капитал