"БМФ Порт Бургас" на Домусчиеви отказва да обяви кандидатите в търгове за 322 млн. лв.

Двата проекта се очаква да бъдат финансирани с евросредства по "Механизма за свързана Европа"

Проектът за разширението на пристанището в Бургас предвижда нови корабни места и драгиране на акваторията
Проектът за разширението на пристанището в Бургас предвижда нови корабни места и драгиране на акваторията    ©  Надежда Чипева
Проектът за разширението на пристанището в Бургас предвижда нови корабни места и драгиране на акваторията
Проектът за разширението на пристанището в Бургас предвижда нови корабни места и драгиране на акваторията    ©  Надежда Чипева

Преди дни "БМФ Порт Бургас" на братята Кирил и Георги Домусчиеви е отворила офертите на кандидатите по големите поръчки за разширяване на пристанището за 322 млн. лв. Но въпреки че търговете се провеждат по Закона за обществените поръчки и проектите трябва да бъдат финансирани с евросредства по "Механизма за свързана Европа", от компанията отказаха да дадат информация кои са участниците.

"Поради етични съображения се въздържаме от публичното оповестяване на участниците в обявените обществени поръчки", коментираха от "БМФ Порт Бургас" пред "Капитал", което, освен че е странно за публичен конкурс, повдига и съмнения.

Информация за отварянето на офертите беше публикувана на сайта economic.bg. Според изданието кандидатите по първата поръчка били два, а по втората - три. Междувременно от Министерство на транспорта съобщиха пред "Капитал", че концесионерът на пристанище Бургас все още не е кандидатствал за финансирането по механизма и затова не могат да дадат информация кои са кандидатите. Крайният срок за "БМФ Порт Бургас" да подаде документи за европейската помощ изтича на 26 февруари, като дотогава изборът на изпълнители може и да е приключил.

Поръчките за разширение

Първата поръчка, по която броят на кандидатите е два, е с обща индикативна стойност 261 млн. лв. без ДДС. Тя е за разширяването на терминал "Бургас Запад", който е за контейнери. Разделена е на два лота: за изграждане на кейови стени за корабни места 27 и 28 за 192 млн. лв. и съответно лот 2 за кейови стени за корабни места 25А и 26 с индикативна стойност на рамковото споразумение 69 млн. лв. без ДДС. Така ще бъдат създадени 4 нови корабни места с обща дължина 810 метра за кораби с до 15.5 метра газене.

Втората поръчка, по която кандидатите били три, е за изграждане на кейова стена за корабно място 33 на терминал "Бургас-изток 2" (за насипни товари) и е за 61 млн. лв. без ДДС. Доизграждането на съществуващата кейова стена ще удължи корабното място, като е предвидено и драгиране на оперативната акватория и зоната за маневриране, както и изграждане на настилка и съоръжения, включително и жп коловоз.

Все още без финансиране

"Обявяването на процедурите за извършване на строително-монтажните и рехабилитационни дейности по проекта не подлежи на съгласуване от страна на Министерството на транспорта и е отговорност на бенефициерите - БМФ и НКЖИ, като осъществяването им е пряко обвързано с одобрението на проекта", коментираха от транспортното министерство.

Покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа е отправена още на 16 октомври 2019 г. Тя е разделена на 2 пакета за кандидатстване - Общ и Кохезионен. Бенефициентите могат да кандидатстват по Кохезионния пакет за съфинансиране на проектите си с до 85%. Крайният срок за подаване на проектни предложения по поканата е 26 февруари 2020 г.

"БМФ Порт Бургас" в партньорство с Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) планират подаването на проектно предложение с наименование "От Изток към Запад 2. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за доизграждане на пристанищната инфраструктура и рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа".

Освен пристанищната част проектът предвижда и рехабилитацията на товарен коловоз "Връзка Изток-Запад" за осъществяване на връзката на гара "Владимир Павлов" с пристанищните терминали.

Още от Капитал