"Топлофикация Русе" добавя нови горива без ОВОС

Компанията на Ковачки изключи RDF от предложението си, за да избегне сложната процедура

Според новото предложение в русенската централа няма да се гори RDF
Според новото предложение в русенската централа няма да се гори RDF    ©  Надежда Чипева
Според новото предложение в русенската централа няма да се гори RDF
Според новото предложение в русенската централа няма да се гори RDF    ©  Надежда Чипева

"Топлофикация Русе" няма нужда да прави оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), за да добави нови горива към инсталацията си. Това става ясно от решение на регионалната екоинспекция в града. Свързаната с енергийния бизнесмен Христо Ковачки компания ще използва въглища, брикети, нефтошисти и биомаса, но не и отпадъци (RDF). Отказът от RDF идва, след като миналата година екоинспекцията поиска от компанията да мине по сложната процедура по ОВОС, за да смени горивата си.

Биомаса и изкопаеми горива

Предложението сега предвижда централата да прави топлинна енергия от черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво (брикети), нефтени шисти и биомаса. Един от блоковете ще бъде преустроен за работа на природен газ. Проектът включва също изграждане на предкамерна скарна пещ за изгаряне на биомасата и на инсталация за очистване на димните газове.

В момента "Топлофикация Русе" може да използва въглища, мазут, природен газ и биомаса, след като в издаденото през 2015 г. ново комплексно разрешително бяха включени различни видове растителни и дървесни отпадъци.

Промяна в ход

Промяната в инвестиционните намерения на дружеството идва, след като през май миналата година русенската екоинспекция реши, че добавянето на алтернативни горива трябва да мине през ОВОС и впоследствие процедурата беше прекратена. В новото предложение RDF не присъства и така то мина безпрепятствено през РИОСВ. Подобна схема - оттегляне на проекта, когато бъде поискана оценка на въздействието, и замяната му с нов беше използвана и от други централи на Ковачки. Само с промяна в комплексното разрешително например се размина ТЕЦ "Бобов дол". Същото е напът да стане и с "Брикел", макар че по казуса там в момента върви съдебно дело.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България