Сливания и придобивания по време на пандемия

Как са настроени компаниите относно подобни сделки в несигурната икономическа обстановка според проучване на ЕY

Проучването Barometer Capital Confidence на консултантската агенция EY показва, че повече от половината (56%) ръководители в световен мащаб все още планират да осъществят придобиване през следващите 12 месеца, като част от програмите им за трансформация
Проучването Barometer Capital Confidence на консултантската агенция EY показва, че повече от половината (56%) ръководители в световен мащаб все още планират да осъществят придобиване през следващите 12 месеца, като част от програмите им за трансформация    ©  Shutterstock
Проучването Barometer Capital Confidence на консултантската агенция EY показва, че повече от половината (56%) ръководители в световен мащаб все още планират да осъществят придобиване през следващите 12 месеца, като част от програмите им за трансформация
Проучването Barometer Capital Confidence на консултантската агенция EY показва, че повече от половината (56%) ръководители в световен мащаб все още планират да осъществят придобиване през следващите 12 месеца, като част от програмите им за трансформация    ©  Shutterstock

Компаниите са изправени пред драстична "промяна в правилата" по отношение на сливанията и придобиванията, тъй като глобалната коронавирус пандемия създаде шок с огромни размери с безпрецедентно социално и икономическо въздействие. Фондовите пазари са под стрес и е налице явна промяна в бизнес настроенията. Въпреки това обаче някои глобални бизнеси продължават да планират големи програми за трансформация. Проучването Barometer Capital Confidence на консултантската компания EY показва, че повече от половината (56%) ръководители в световен мащаб все още планират да осъществят придобиване през следващите 12 месеца, като част от програмите им за трансформация.

Това на пръв поглед е изненадващо предвид ситуацията по света - блокажи, стриктни правила за социална дистанция, прекъснати вериги за доставки и масово спиране на дейността на компаниите. Бизнес ръководителите обаче трябва да разгледат кризата с COVID-19 в дългосрочна и краткосрочна перспектива - да реагират сега, но да се подготвят за бъдещето и да мислят дори отвъд него, се казва в доклада.

Управление в кризисен режим

Изследването сочи, че съществена част от мениджърите - 73%, очакват коронавирусът да окаже сериозно влияние върху световната икономика и въздействието от COVID-19 да е "потресаващо". Здравето на работната сила и запазването на работните места ще бъдат в центъра на кризата, посочват лидерите. Ръководителите сега са фокусирани главно върху непосредственото въздействие, което коронавирусът оказва върху ликвидността, веригите за доставки, приходите и рентабилността.

Изправени пред предизвикателствата, мениджърите променят операционните модели на компаниите. Безпрецедентното спиране на дейността в много части на света предизвиква нови действия от страна на бизнес лидерите, като повече от половината от анкетираните - 52%, активно предприемат стъпки, за да променят сегашната си верига на доставки, а повече от една трета (36%) ускоряват инвестициите в автоматизация.

Сделки по време на криза

Вероятността за глобална икономическа рецесия беше актуална тема сред икономистите преди време. Това вече не е просто дебат, а се случва на практика. Повече от половината от глобалните бизнес лидери (54%) очакват възстановяването да се случи по т. нар. U модел - по-бавно и с прогнозата то да започне през 2021 г. Съществена част (38%) са оптимистични и вярват във V модела - те смятат, че икономическата активност ще се върне към нормалните си нива още през тази година.

Възстановяването на икономиката зависи не само от правителствената политика, но и от това как бизнесът ще реагира на настоящата криза и как ще подходи към връщането към растеж. Много глобални компании имаха инициативи за трансформация още в периода преди пандемията. Проучването на EY показва, че сега 72% от тях ще правят по-редовни прегледи на стратегията за придобивания в бъдеще.

Много ръководители споделят, че след края на кризата ще дадат приоритет на новите инвестиции в дигитални технологии (71%), като също така преразгледат разпределението на капитала си. Лидерите ще направят по-бързи стъпки за преосмисляне, преобразуване и преоткриване на бизнеса си, за да помогнат за възстановяването и да създадат дългосрочна стойност за всички акционери.

Много от компаниите ще реагират на резултатите от прегледите на портфейлите си с активи, а тези, които бързо рестартират стратегиите си отпреди кризата, вероятно ще бъдат най-добре позиционирани след нейния край. Това означава още по-добро използване на данните за разбиране на новата пазарна среда и развиващия се конкурентен пейзаж и предполага по-често балансиране на портфейлите от активи чрез придобивания и продажби.

Както при правителствените мерки сега, това, което компаниите трябва да предприемат, за да гарантират развитието си след края на кризата, трябва да бъде направено в точното време. По отношение на намеренията за сключване на сделки анкетираните ръководители остават решителни в плановете си отпреди кризата.

Фактът, че намеренията за сливания и придобивания не се свиват драстично, не е е изненада - концепцията за трансформация на бизнесите чрез подобни сделки отдавна е популярна сред бизнес лидерите. Придобиванията може да се окажат мощно средство за ускоряване на растежа. Поне това показва историята - по време на финансовата криза от 2008 г. редица компании предприеха смели стратегически трансформации, включително придобиване на висококачествени активи, които допринесоха за по-бързия растеж след това. Именно такова е едно от най-големите предизвикателства пред мениджърите - да се справят с настоящите трудности, като същевременно гарантират и бъдещия растеж.

Още от Капитал