Фонд "Обединени срещу COVID-19" ще подкрепя засегнати от кризата уязвими групи

Досега дарените средства надхвърлят 800 хил. лева, безвъзмездното финансиране за един проект е между 5000 и 10 000 лв.

Българският дарителски форум, фондация "Америка за България", посолството на САЩ и Американската търговска камара в България създадоха фонд "Обединени срещу COVID-19" за подкрепа на местни общности, пострадали от кризата с коронавируса.

Кандидати и бюджет

За средства от "Обединени срещу COVID-19" могат да кандидатстват лечебни заведения, неправителствени организации, читалища, социални предприятия, микро- и малки бизнеси (само за безвъзмездна подкрепа на уязвими групи), общини.

Досега фондът е набрал 815 хил. лева от дарители, с които ще финансира проекти в подкрепа на засегнати от кризата уязвими групи: самотни възрастни или домове за възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди, лекари и медици на първа линия, малцинства, бездомни, безработни и др.

Безвъзмездната финансова подкрепа за един проект е от 5 000 до 10 000 лева, в зависимост от обхвата му. Неправителствените организации, социалните предприятия, микро- и малките бизнеси, както и читалищата имат право да включат 20% административни разходи в заложения от тях бюджет.

Процедура за кандидатстване

Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт. Кандидатурите ще се разглеждат от оперативен борд. Одобрените ще сключат договор с Българския дарителски форум, след което ще получат средствата по банков път. След приключването на проекта всяка организация ще трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи.

Кандидатурите ще се приемат в два кръга: от 9 до 16 април и от 20 до 27 април. Възможно е обявяването на допълнителен кръг при наличие на финансиране.

Още от Капитал