Пристанище "Оптимизъм"

"Агрия груп холдинг" търси строител за пристанището си за зърно в Белославското езеро. Инвестицията е около 30 млн. евро

По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно
По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно    ©  Капитал
По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно
По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно    ©  Капитал
Темата накратко
  • "Агрия груп холдинг" търси строител за пристанището си за зърно в Белославското езеро.
  • Инвестицията на холдинга с оборот над 320 млн. лв. е около 30 млн. евро.
  • Терминалът ще е важна логистична база за компанията и врата за износа й, като 80% от зърното, търгувано от групата, е за външни пазари.

Малко са задържалите се на повърхността бизнеси по време на извънредно положение и коронавирус. А още по-малко са задържалите се, които не просто се носят по течението, а плуват в конкретна посока. Зърното е един от тях, а капитанът в тази история е "Агрия груп холдинг". Компанията, която е търговец и производител на базовата култура, се готви да изгради пристанище на зелено в Белославското езеро, в близост до Варна.

То ще бъде позиционирано на южния му бряг, между фериботния комплекс и терминала за пропан-бутан на "Газтрейд", като ще бъде в по-голяма близост до ферибота и съответно до жп връзката.

Инвестицията по предварителни разчети възлиза на между 28 и 30 млн. евро, съобщи Емил Райков, председател на съвета на директорите, изпълнителен директор и най-голям акционер в "Агрия груп холдинг". Това е пълният очакван размер на инвестицията и включва стойността на имота, стойността за проектиране, такси към институции за съгласуване на документацията и издаване на разрешение за строеж, строителството, като окончателната стойност ще бъде ясна след избора на изпълнителите. Събирането на оферти тече в момента.

Пристанището ще бъде врата за износа на компанията. "Винаги основната и дългосрочна цел, която мениджмънтът е поддържал и следвал, е устойчиво вертикално развитие на компаниите. От производството на зърно, през първична преработка, осигуряване и развитие на собствена логистика на територията на страната до крайната цел - изграждане на собствен логистичен център "Зърнен терминал" за насипни и наливни товари", обяснява Райков причините на "Агрия груп холдинг" за инвестиране в пристанището. "Това инвестиционно намерение оформя окончателния облик на компанията като самостоятелна и независима от каквито и да е вътрешни или външни фактори на пазара. Изграждането и пускането в експлоатация на пристанище от типа зърнен терминал ще осигури устойчиво предимство на "Агрия груп" и ще добави стойност в бизнес модела, който мениджмънтът преследва", продължава той.

Какво предвижда проектът

"Агрия груп холдинг" планира да изгради пристанището през дъщерното си дружество "Бора инвест". Финансирането е одобрено още от края на 2018 г. - началото на 2019 г. от Европейската инвестиционна банка, а съфинансираща банка е ДСК. Самоучастието на инвеститора ще е около 30%, а възвръщането на инвестицията ще е за не по-малко от 10-15 години.

Инвеститорът е готов с техническото проектиране и в момента се търсят строители. Проектът за пристанището е разделен на две части - водна част с изграждане на кейова стена и сухо строителство - изграждането на силозите, инфраструктурата и комуникациите на брега.

Търговете съответно също са два заради спецификите на строителството, като се движат с около две седмици разлика. Първи по време е стартирал търгът за строителството на кейовата стена, т.нар. хидротехническо строителство, обявен в края на февруари, като крайният срок за подаване на оферти изтича на 14 май. Интерес за участие са заявили 5-6 международни компании, казва Райков. Тръжната процедура за строителството на елементите на сушата предстои да бъде пусната в ход, като срокът за подаване на оферти за тази част се очаква да е до края на май.

Паралелно с търговете върви и процедурата по съгласуване на самия проект с различните институции. Очакването на мениджмънта на компанията е процедурата по разглеждане на проекта в Министерството на транспорта с цел издаване на строително разрешение да стартира след входирането на всички съгласувани документи до края на месец юли. "При добро стечение на обстоятелствата реалистичните ни очаквания са до края на годината да получим разрешение за строеж", казва Емил Райков. Разбира се, с уточнението, че никой не е очаквал случващото се в момента и съпътстващите затруднения за работата на администрацията във връзка с COVID-19.

"Възможно е и забавяне на първоначално заложените срокове, но се надяваме, че това няма да доведе до генерална промяна в инвестиционната инициатива", казва още той.

"Този проект е толкова дълъг и толкова тежък в добрия смисъл на думата, че месец-два ако се забавим във връзка с тези ограничения, които в момента са въведени, не е толкова фатално", добавя той. Проектът започва много преди държавата да декларира намеренията си за удълбочаване на Варненското и Белославското езеро, като подобно на всички други оператори там и "Агрия груп холдинг" вижда полза за бизнеса си от подобно удълбочаване. Вече е имало корекции по проекта, като ангажимент на всеки оператор е да осигури впоследствие връзка на собствения си терминал с удълбоченото водно трасе.

Врата за износ

Капацитетът на новото пристанище в Белослав ще е с възможност за приемане, обработка и складиране на 1-1.5 млн. тона зърно на година в зависимост от ритмичността на изпълнение на товарите, като на първия етап ще бъдат изградени 50 хил. тона складова вместимост. На пристанището ще могат да се обработват и наливните неопасни товари - т.е. растителните масла, като по проект капацитетът им е за 160 хил. тона годишно. Според заданието ще могат да се обработват и складират и шрот, генерални товари и контейнери. Общият износ от страната на пшеница, ечемик, царевица и други е 7.8 млн. тона, като за 2019 г. стойността му е 2.5 млрд. лв.

Пристанището ще е четвърти логистичен център за компанията и е важна част от стратегията й за експорта на зърно. Досега и към момента компанията осъществява износа си през терминалите на държавното пристанище Варна. Оттам вървят около 90% от експорта й. Самата компания е силно експортно ориентирана, като от търгуваните общо 700-800 хил. тона около 20% са за вътрешния пазар, а останалите 80% за износ. Холдингът има широк обсег на износ. Основните пазари са Европа, Африка, Азия, като той зависи от разпределението на зърното и реколтата по света всяка година.

Сега идеята е износът да се премести на новия собствен терминал, като зърното на групата ще подсигури работата му и изплащането на инвестицията. Пристанището, разбира се, ще товари и разтоварва и товари на клиенти при интерес.

"Ако пристанището има възможност да се развие и да достигне максималните си капацитети, каквито са плановете, ще може да обслужва и товари на други компании, ако има интерес от страна на друг тип износители", коментира Райков.

Коя е компанията

"Агрия груп холдинг" е в топ 10 на компаниите в селското стопанство. Активна е в Североизточна България, а от 2007 г. е листвана на фондовата борса. Обединява дейности в производството, търговията, съхранението, транспорта и логистиката на селскостопански култури - основно зърнени и маслодайни.

За 2019 г. според консолидирания отчет на "Агрия груп холдинг" приходите й са 321.8 млн. лв., а печалбата преди данъци - 11.4 млн. лв. Групата е обработвала 160 хил. дка земя, в това число 81 хил. дка собствена на територията на Североизточна България. Основните култури, които се отглеждат, са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. В дългосрочен план компанията предвижда да увеличи обема на обработваемите си площи до 200 хил. дка, от които 50% да са собствена земя, каквото е и приблизително сегашното съотношение между собствените и наетите от общо обработваемите земи.

Холдингът притежава акции и дялове в 18 компании. В групата е един от най-големите производители на зърно - дружеството "Кристера-агро". Търговията със зърно и зърнени продукти представлява над 60% от дейността на холдинга, като я развиват "Кристера" и "Корн трейд". Една от последните инвестиции на "Агрия" е в производителя на сурово и рафинирано слънчогледово олио "Кехлибар", който има годишен капацитет за преработка на слънчогледови семена от 50 хил. тона.

Общият капацитет на складовата база на холдинга е около 220 хил. тона, в това число три основни логистични центъра - в гр. Попово, гр. Девня и гр. Лясковец, както и спомагателни вместимости в основните агроцентрове. Предвижда се след завършване на вече започналата в началото на годината инвестиция в логистичния център - зърнена база, гр. Попово, в края на 2020 г. капацитетът да се увеличи с още 40 хил. тона.

Зърно по време на пандемия

"Хранителната индустрия и отделните сектори в нея се надяваме сравнително малко да бъдат засегнати от кризата, но неминуемо кризата ще доведе до проблеми в икономиката като цяло", казва Райков. В момента може и да има първоначален тласък и търсене на храни за подсигуряването на производителите на храни за един по-дълъг период от време, но това със сигурност рано или късно ще отшуми. Дори и в момента се наблюдава тенденция на отшумяване на това запасяване. Очакванията са за успокояване на пазара и в зависимост от това колко ще е дълбока и колко продължителна кризата ще зависи доколко това ще доведе до увеличаване на финансовите проблеми и повишаване на безработните и оттам намаляване на консумацията. "Въпреки всичко сме спокойни за сектора, защото зърното, фуражът, хлебните изделия са стоки от първа необходимост и хората на последно място ще посегнат в семейните бюджети към орязването им", казва той. В един по-дългосрочен план не е изключено да се засили интересът на инвеститорите към устойчивите по време на кризи бизнес сектори като производството и търговията с базови земеделски суровини.

Още от Капитал