Топ 100 на компаниите в Стара Загора: Ток, калашник и храна

През 2018 г. приходите на стоте най-големи дружества в областта достигат 6.7 млрд. лв., а близо половината са "произведени" от пет дружества

Оръжейният завод "Арсенал" в Казанлък е най-големият работодател в областта и втори по големина в България
Оръжейният завод "Арсенал" в Казанлък е най-големият работодател в областта и втори по големина в България    ©  Надежда Чипева
Оръжейният завод "Арсенал" в Казанлък е най-големият работодател в областта и втори по големина в България
Оръжейният завод "Арсенал" в Казанлък е най-големият работодател в областта и втори по големина в България    ©  Надежда Чипева

*Статията е приключена редакционно преди откриването на първите случаи на заразени с коронавирус в България

Стара Загора за поредна година е втората най-богата област (по показателя произведен продукт на жител) в България след столицата и обяснението за добрата позиция е концентрацията на големи компании. Те са разнородни: от енергийни, през машиностроителни, до храни. А за размера им може да се съди при сравнение с аналогичната като територия и население област Велико Търново, където приходите на топ 100 компаниите са 2 пъти и половина по-малко.

Поне напоследък Стара Загора не преживява бум: сумата на приходи на стоте най-големи дружества в областта нараства с едва 5% спрямо предходната 2017 г., а половината дружества в класацията отчитат свиване на печалбата, като 7 от тях приключват годината със загуба. Тя е гигантска при държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" (-332 млн. лв.). Централата е и основният виновник за драматичното свиване от 60% на общата сума на печалбите в топ 100 (виж таблицата).

Петте компании на върха - американските централи ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", държавните ТЕЦ "Марица-изток 2" и "Мини Марица-изток" и оръжейният производител "Арсенал" в Казанлък, заедно имат оборот от 3 млрд. лв., или близо 45% от приходите на всички компании в класацията. Тези фирми и свързаните с тях дружества представляват гръбнака на местната икономика и осигуряват заетост на близо 30 хил. души в област Стара Загора.

Хегемония на енергетиката

Стара Загора е известна още като енергийния център на България. Топлоелектрическите централи, намиращи се на нейна територия, произвеждат около 40% от електроенергията в страната, като през зимните месеци процентът достига 60.

Най-голямата централа като мощност на територията на областта, а и на целите Балкани, е държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" (2). Тя има 8 енергийни блока и инсталирана мощност от 1620 MW. Заради поскъпналите квоти дружеството е на огромни загуби. Към края на 2019 г. задлъжнялостта му само към Българския енергиен холдинг е 1 млрд. лв. и всички планове на правителството за спасяване на изпадналата в технически фалит централа засега са безуспешни, но и изглеждат безсмислени на фона на силната зависимост на централата от нейната основна суровина - въглищата, и европейските стратегии за енергиен преход и ограничаване на използването им.

С близки приходи са и топлоелектрическите централи ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" (1) (657 млн. лв.) и "КонтурГлобал Марица-изток 3" (3) (636 мл. лв.). И двете дружества са приключили 2018 г. с ръст от съответно 12 и 23% и печалби.

"Марица-изток 3" е втората по големина топлоелектроцентрала, работеща с лигнитни въглища, в България. Тя се намира в село Медникарово, община Гълъбово, и има четири енергийни блока с обща инсталирана мощност от 908 MW. На годишна база произвежда около 10% от електроенергията в страната. Акционерното дружество "КонтурГлобал Марица-изток 3" е регистрирано в Люксембург и притежава 73% от акциите, други 27% са на държавната НЕК. Краен собственик на мажоритарния дял е американският инвестиционен фонд Reservoir Capital Group. Според данни от финансовия отчет на компанията ръстът в приходите идва от увеличение на продажбите на електроенергия, свързани с поскъпналите квоти за въглеродни емисии през 2018 г. Планираните за периода 2019-2021 г. инвестиции са за 22.1 млн. евро и са свързани с поддръжката на електроцентралата и капитални и екологични проекти.

Лидерът по приходи в Стара Загора, ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", разполага с 690-мегаватова мощност, разпределени в два блока. През 2018 г. е осигурила около 9.1% от електроенергията, която е използвана на българския пазар, като е произведена брутно 3.5 млн. MWh електроенергия. Дружеството "Ей И Ес - ЗС Марица-изток 1" също е с краен собственик в САЩ. Едноличен акционер е регистрираната в Нидерландия "Ей И Ес България холдингс", която се притежава косвено от американската AES Corporation. Акциите на AES се търгуват на Нюйоркската фондова борса. Основна причина за ръста на приходите е увеличената цена на въглеродните емисии, която е компонент от продажната цена на електроенергията. "През 2018 г. средната покупна цена на емисиите е 35.75 лв. при 12.71 лв. през 2017 г.", посочва компанията в годишния си финансов отчет.

И трите големи топлоелектроцентрали са основни клиенти на петата в подреждането "Мини Марица-изток". Базираната в Раднево компания осигурява суровината за тяхната дейност - лигнитни въглища. Тя е най-голямото предприятие в добива на полезни изкопаеми в страната и черпи въглища от най-голямото находище в национален план. Оперира в три открити рудника. Едноличен собственик на "Мини Марица-изток" е държавният Български енергиен холдинг (БЕХ). 2018 г. е година на свиване на добива и продажбите на въглища на дружеството. В обем този спад е около 8% и се отразява в намаление на нетните приходи от 6.3%. Печалбата на компанията е намаляла шест пъти до 1.683 хил. лв.

Със своите 7326 служители "Мини Марица-изток" е вторият най-големият работодател в област Стара Загора и четвъртият по големина в национален план.

Лидерите в машините

Извън енергетиката в подреждането има само още една компания, която прехвърля годишни приходи от над половин милиард лева. Това е казанлъшкият производител на оръжие "Арсенал" (4). Компанията е първа по брой служители в региона и втора в България, и един от големите износители на оръжия в страната. Свиването в износа на оръжейна продукция през 2018 г. се е отразило на бизнеса й: приходите на "Арсенал" падат с 11%, а печалбата - с 24%. Слабият оръжеен пазар зад граница и през миналата година вероятно ще се види и в бъдещия отчет на производителя на калашници.

В класацията се нареждат и три големи компании от сектора на машините. Това са базираната в Казанлък "М+С Хидравлик" (10), която има производствени бази и в селата Елхово, Ягода и Ветрен, и старозагорските "Стандард профил България" (14) и "Видоетон бългериан холдингс" (15).

"М+С Хидравлик" е създадена през 60-те години, става частна собственост в края на 90-те по линия на масовата приватизация, затова и акциите й се търгуват на Българската фондова борса. Фирмата произвежда хидравлични елементи, кормилни управления, мотори и спирачки, а продукцията й е основно за експорт. Тя е сред водещите производители на хидромотори в света. Около 31% от акциите й са на бившия приватизационен фонд "Стара планина холд". През 2012 г. тя създаде дъщерно предприятие в град Стара Пазова, Сърбия, а от 2014 г. има и търговска фирма в Кайзерслаутерн, Германия.

"М+С Хидравлик" завърши 2018 г. като пета поредна година с най-високи резултати в историята си. Това важи и за продажбите, достигащи 125 млн. лв., и за финансовия резултат. Тогава групата е увеличила броя на наетите с 6.5% и е започнала строителството на нов производствен корпус в Казанлък. А планираните за 2019 г. инвестиции за модернизация на машинния парк и сградния фонд са в размер на 19 млн. лв. Предприятието обаче няма да постигне успеха от 2018 г. През 2019 г. заводът отбелязва 10% свиване на обема на продукцията заради намалели поръчки от основните й пазари зад граница.

"Стандард профил България" е регистрирана през 2005 г. като дъщерно дружество на турската Standard Profil Otomotiv - производител на каучукови уплътнения за автомобилната индустрия. Освен в България компанията майка има производства в Турция, ЮАР, Китай, Испания, Мароко и Мексико. Старозагорското предприятие е експортно ориентирано и произвежда продукти за марките Volkswagen, Fiat, Opel, Daimler, Ford, Skoda.

Главната причина за намалелите с 16% приходи през 2018 г. са свитите поръчки за Opel Astra, но той е частично компенсиран с по-високи продажби за Renault-Lada и Daimler-Smart. Прави впечатление, че по-ниските приходи са се отразили в малка степен на финансовия резултат на компанията. Свиването на печалбата е с 5%. Заетите в старозагорското предприятие са близо 900 души, а 2018 г. е била година на подготовка за стартиране на мащабни нови проекти за новите клиенти Skoda, Nissan, Ford и VW T-Rock. Основните ресурси на фирмата са били насочени в дизайна и разработването на оборудване за Skoda, което представлява ново поколение режещи машини с вградена вулканизация на профилите.

Петнадесетото по големина на приходите дружество "Видеотон - бългериан холдингс" e собственост на унгарския холдинг Videoton Group. Преди 20 години той приватизира старозагорското "Дискови запаметяващи устройства" (ДЗУ). Групата на "Видетон България" включва четири дружества - ДЗУ, "Видеотон - бългериан холдингс", "Веас България" и "БТ Булпласт". Предметът на дейност в Стара Загора е свързан с производство и търговия с електрически контакти, ключове, прекъсвачи, глави за епилатори, превключватели, броячи за водомери, части за миксери и др. През 2018 г. в старозагорското предприятие са работили 615 души, а приходите са пораснали със 17% до 70.6 млн. лв. при 60.5 млн. лв. година по-рано.

Големите в храните

На територията на област Стара Загора са разположени и някои от най-големите компании от хранителната индустрия. Сред тях се отличават групата "Градус" (13) на братята Иван и Лука Ангелови, която е вторият по големина производител на пилешко месо в България, производителите на бира "Загорка" (8) и на колбаси "Кен" (24) и износителят на зеленчукови и плодови консерви "Конекс-Тива" (70).

Най-високи приходи от тях през 2018 г. има "Загорка". Тя е втората по стойност на продажбите на бира компания на българския пазар, а най-вероятната причина за спада на приходите й е намалялата консумация на бира в страната, защото въпреки по-слабите резултати в оборота "Загорка" е успяла леко да увеличи пазарния си дял, се вижда от финансовия й отчет. Дружеството е завършило годината с 3% ръст на печалбата.

2018 г. е била много успешна за старозагорската "Градус", която има фуражен завод, люпилня, ферми за птици, птицекланица и преработвателно предприятие. От консолидираните данни на групата се вижда, че относителният дял на продажбите на продукция в общите приходи е 80%, а 47% от приходите от продажби идват от месо и месни продукти. По-голямата част от продукцията е била за вътрешния пазар. През 2018 г. компанията е направила инвестиции за над 10 млн. лв. и е пуснала нов продукт - бавно растящо пиле La Poulet.

Мажоритарните собственици на "Градус" братя Ангелови са представени в класацията на най-големите компании в Стара Загора с още едно дружество от хранителния сектор. Това е производителят на слънчогледово олио "Бисер Олива" (22), чиито приходи се свиват с 12% до 55 млн. лв. при 62 млн. лв. предходната година.

С по-добри резултати 2018 г. са приключили две нишови производства в храните. Това са специализираната в патешкото месо и продукти "Херон Трейд" (36) и консервната компания "Конекс-Тива" (70). И двете са изцяло експортно ориентирани фирми, предприятията им се намират в село Оризово. Първата има приходи от 39 млн. лв. и ръст от 13%, а втората - от 9 млн. лв. и 7.5%.

Лидер сред най-растящите големи компании в областта е "Агроконсулт инженеринг" (61), собственост на Георги Желязков Георгиев. Тя се занимава с изготвяне на проекти за оборудване на птицеферми и свинеферми, консултации за отглеждане на животните, доставка на генетичен материал и оформление на проекти по европейските програми за бизнеса. На пазара е от 20 години, а приходите през 2018 г. са се повиши с 86% до 23.4 млн. лв. при 12.6 млн. лв. година по-рано.

Приблизително същия ръст в проценти има производителят на цигари "Слънце Стара Загора - Табак" (98). Сред най-порасналите компании е и търговската "Промосейл" (67), чийто предмет на дейност е внос и продажби на луксозни автомобили, авточасти, аксесоари, строителна и селскостопанска техника от Германия. Приходите й през 2018 г. са били 20 млн. лв., или 76.5% повече спрямо година по-рано. Тя е регистрирана в село Шаново, община Мъглиж, и е еднолична собственост на Ивелин Кършаков.