Екоинспекцията поиска ОВОС от "Топлофикация - Сливен"

Централата на Ковачки има право да гори отпадъци, но сега трябва да направи оценка на двете подготвителни линии

Компанията има право да обжалва решението на РИОСВ
Компанията има право да обжалва решението на РИОСВ    ©  Надежда Чипева
Компанията има право да обжалва решението на РИОСВ
Компанията има право да обжалва решението на РИОСВ    ©  Надежда Чипева

Регионалната екоинспекция в Стара Загора поиска от "Топлофикация - Сливен" да направи оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта си за изграждане на инсталация за подготовка и изгаряне на алтернативни горива. Централата на енергийния бизнесмен Христо Ковачки има право да гори RDF (подбран и балиран боклук) и различни растителни отпадъци, което получи с промяна на комплексното си разрешително преди две години, след като РИОСВ не поиска извършването на ОВОС за добавяне на новите горива. Сега обаче инспекцията смята, че самата инсталация, която ще подготвя новите отпадъци, подлежи на оценка, тъй като може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Решението може да се обжалва. А традиционно процедурата по ОВОС отнема поне година.

Проектът

Според инвестиционното предложение, което "Топлофикация - Сливен" е представила в екоинспекцията, компанията планира да изгради инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива. В момента централата използва основно обогатено енергийно гориво (брикети), което се доставя от друго дружество на Ковачки - "Брикел". Целта е към него да се добавят и алтернативни горива като шисти, слама, оризови и слънчогледови люспи, дървесен чипс и RDF. За целта обаче трябва да се изгради инсталация, която да подготвя новите горива. Именно за тази инсталация, която включва две технологични линии, РИОСВ е решила, че е необходимо да се направи ОВОС. Защо тези аргументи не са били валидни за екоинспекторите преди две години не е ясно.

Решението

Причината за решението е, че проектът е много мащабен и може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда. Нещо повече - на самата площадка, а и в региона, има други предприятия, което означава, че инвестиционното предложение ще има кумулативен ефект. Предвид предложеното изгаряне на алтернативни горива и неизяснения състав на емисиите във въздуха трябва да се направи анализ и оценка на сумарния ефект от очакваните замърсители и на тази база да се прецени дали наличните пречистващи съоръжения отговарят на изискванията, смятат екоинспекторите.

Централи с история

През последните години централите на Ковачки масово започнаха да се опитват да добавят нови горива към инсталациите, тъй като това им намалява отчитаните въглеродни емисии и им спестява разходи. Не е съвсем ясно обаче какви вредни емисии се отделят във въздуха, тъй като централите често нарушават правилата. Последният такъв случай беше с ТЕЦ "Бобов дол", където за пореден път екоминистерството временно забрани да се горят биомаса и отпадъци заради установени нарушения. В самата "Топлофикация - Сливен" пък през есента на 2018 г. избухна пожар заради нерегламентирано съхраняване на слама на площадката.

Още от Капитал