Свободен еднодневен уеб достъп до продуктите си предлага АПИС

Предложението им е валидно до края на месец май 2020 г.

Свободен еднодневен уеб достъп до продуктите си предлага АПИС
Свободен еднодневен уеб достъп до продуктите си предлага АПИС

На 24 април 2020 г. беше обнародвано и незабавно влезе в сила ново изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Тази промяна, въпреки важността й за българската икономика и българския пазар, остана някак незабелязана - за разлика от първото изменение на закона - вероятно, защото беше направена със ЗИД на Закона за търговския регистър.

Всеки може да се запознае със същността на промяната чрез експресния анализ, публикуван в "АПИС Време", (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190), а актуалният след новото изменение текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС (от 13 март 2020 г.), можете да видите в "АПИС Право".

В "АПИС Време" ще намерите също експресните анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (в сила от 13 март т.г.) и на промените в него от 9 април; анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март и корекциите им от 9 април, на промените в Закона за държавния служител, на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване (в сила от 13 март), както и на последвалите ги промени в прилагането му https://web.apis.bg/p.php?i=4331969 и много други.

За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в коментара, трябва да имате достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп като се регистрирате тук https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=820ab944-892c-4e98-a012-10198f8699ae&source=dealer&code=998 или да ни пишете на адрес [email protected].

След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в коментара ще Ви отведат пряко към текстовете на цитираните разпоредби или на някой от интересуващите Ви текстове в останалите информационни системи на АПИС

ВАЖНО

Безплатен 24-часов достъп ще получите по същия начин и за информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и АПИС Регистър плюс. Очаквайте нашите коментари по законодателните промени във връзка с излизане от извънредното положение.

Повече информация по продуктите можете да видите в електронната ни страница www.apis.bg.