Печалбата на ДКК е намаляла с над 90% през 2019 г.

Освен свити приходи държавният холдинг отчита и рязък скок на разходите за обезценки

Държавният холдинг се контролира от икономическия министър Емил Караниколов
Държавният холдинг се контролира от икономическия министър Емил Караниколов    ©  Юлия Лазарова
Държавният холдинг се контролира от икономическия министър Емил Караниколов
Държавният холдинг се контролира от икономическия министър Емил Караниколов    ©  Юлия Лазарова

Държавната консолидационна компания (ДКК), която обединява около 20 държавни дружества в най-различни сектори, е намалила печалбата си с над 90% 2019 г. Това показва консолидираният отчет на холдинга. Приходите на компанията значително се понижават заради по-слабите дивиденти, а в същото време заради обезценки на финансови активи разходите скачат в пъти.

По-малко дивиденти

През миналата година приходите на холдинга се свиват с над 60 млн. лв. (виж таблицата). Основната причина е съизмеримият спад в приходите от дивиденти, които са основното перо на компанията. Така делът на дивидентите в общите постъпления намалява от близо 90% през 2018 г. до под 60%. Извън това ДКК отчита малки приходи от лихви, финансови и други.

В същото време разходите скачат шест пъти до 30 млн. лв. Най-голям е ръстът при разходите за обезценки на финансови активи, които се увеличават с повече от 23 млн. лв. Всичко това стопява печалбата до едва 6.8 млн. лв.

Дългове

Към края на миналата година дългосрочните задължения на холдинга намаляват с 18 млн. лв. при наполовина по-малък ръст при краткосрочните. През 2016 г. ДКК получи 37 млн. лв. заем от държавната Българска банка за развитие за покупката на военния авиоремонтен завод "Авионамс", а впоследствие кредитът беше увеличен. Справка в Търговския регистър показва, че в началото на април тази година холдингът е сключил нов анекс към договора за кредит, с който банката отпуска още 37 млн. лв. на компанията, а срокът за изплащане се удължава с три години до 20 май 2029 г. Към момента главницата по кредита на ДКК е близо 130 млн. лв.

Вземанията на холдинга от предприятия от групата пък нарастват с близо 370 млн. лв. през миналата година, като повечето от тях са краткосрочни (до 12 месеца). В началото на тази година холдингът е удължил срока за погасяване на заема, отпуснат на дъщерното ВМЗ, до ноември 2020 г. Увеличена е била и главницата по предоставения на "Авионамс" търговски заем, става ясно от бележките към отчета.

Компаниите в холдинга

ДКК консолидира държавната собственост в много и различни компании. Сред тях са военните ВМЗ, "Кинтекс", "Авионамс" и НИТИ, производителят на млечни продукти "Ел Би Булгарикум", изпълнителят на държавни строителни поръчки "Монтажи", "Еко антрацит", която се занимава с рекултивация на стари минни терени, и "Екоинженеринг - РМ", която отговаря за ликвидиране последствията от уранодобива. Портфейлът се допълва от дълъг списък компании в ликвидация или почти без дейност. Повечето от големите дружества под шапката на ДКК обаче все още не са публикували годишните си отчети. С изключение на "Авионамс" и "Кинтекс", които отчитат двуцифрени спадове, видими са резултатите само на "Ел Би Булгарикум".