Емануил Тотев: В "Теси" не сме спирали работа и не сме съкращавали служители

Търговският директор на компанията пред "Капитал"

"Теси" е създадена през 1993 г. и е част от "Фикосота холдинг". Компанията произвежда различни видове бойлери, които продава в над 50 държави. Дружеството има четири завода - три в Шумен и един в Смядово. Заетите са над 850. Собственици са братята Жечко и Красен Кюркчиеви.

Каква е ситуацията в заводите на "Теси" при извънредното положение - отчитате ли спад на поръчки и приходи, има ли освободени служители или в платен/неплатен отпуск?

- Добрата новина е, че в "Теси" не сме спирали работа и не сме съкращавали служители. Това се дължи на естеството на бизнеса ни и пазарите, на които работим, както и на мерките, които сме предприели. Още в началото на годината имахме интензивна комуникация с наш бизнес партньор в Китай, който продава там произведени от нас панелни конвектори, и разбирахме усложнената бизнес обстановка в страната вследствие на вируса, за който към онзи момент всички знаехме много малко. Още тогава стана ясно, че се затварят фабрики и офиси и се отлагат бизнес пътувания.

Улавяйки сигналите за промяната в обстановката в Европа, и особено в Италия, във втората половина на февруари в "Теси" предприехме редица мерки за съхраняване на здравето на служителите ни и осигуряване на устойчивост на бизнеса ни. Спряхме бизнес пътуванията извън страната, а след това и в България. Въведохме работа от вкъщи, където е възможно. Осигурихме предпазни средства и дезинфектанти. Разделихме работниците и служителите на потоци с цел осигуряване на дистанция при пътуване със служебния транспорт, както и при работа в производствата и офисите ни. Започнахме ежедневното изпращане на вътрешен информационен бюлетин "Теси" барометър" с данни за ситуацията с COVID-19 в държавите, където има наши служители, и в компанията. Закупихме бързи тестове и започнахме да тестваме хората ни в Шумен, като първата група включи служителите от "първа линия". Това са хората, които се срещат с външни за компанията лица, посещават различни производствени площадки и вътрешни екипи или работят на разстояние по-малко от 2 метра един от друг. След направените индикативни и - където е необходимо - PCR тестове на над 70% от хората ни засега нямаме идентифицирани случаи на колеги с коронавирус.

През март започна да се усеща ефектът от поетапното въвеждане на извънредно положение в България и в другите европейски държави. Затварянето на магазините в търговските центрове и ограничаването на свободното движение на потребителите доведе до намаляване на поръчките в България във втората половина на месеца както от веригите, така и от по-малките магазини. Аналогичните мерки в Европа имаха подобен ефект, макар и с известно забавяне, поради това, че поръчките за европейските ни клиенти до голяма степен вече бяха потвърдени и произведени. Като цяло март и първото тримесечие бяха много добри за "Теси". Независимо че изпълнихме плановете си за продажби около 90%, отчетохме най-доброто първо тримесечие в историята на компанията като размер на приходи и печалба в абсолютна стойност и отбелязахме ръст близо 14% спрямо същия период на 2019 г.

И все пак, тъй като актуализираният ни към онзи момент план за април предвиждаше спад с 10% спрямо целите ни, отложихме всички разходи, които не са от първа необходимост, и актуализирахме графика за производство в съответствие с новия план за продажби. Отложихме и старта на производството на някои сезонни продукти, за да не генерираме допълнителни разходи, като ежедневно следим ликвидността на компанията.

Естествено, предвид намалелия обем работа във всички направления, насърчаваме хората ни да си вземат по няколко дни платен отпуск, тъй като немалко от тях са с прехвърлени дни от миналата година.

Какво очаквате за април и май?

- Въздействието на извънредното положение върху бизнеса е значително по-съществено през април, като това се очаква да се задълбочи през май. В много държави въведените мерки доведоха до спиране на работата на търговците на едро в нашия бранш. Тези, които продължиха работа, са вериги за електродомакински уреди и магазини от типа "Направи си сам", и то само на някои пазари и при ограничения в работното време.

Междувременно в тези условия се отчита и една положителна тенденция, която очаквам да бъде трайна. Все повече хора започнаха да пазаруват онлайн, като разширяват набора от стоки, които купуват през този канал. В нашата индустрия това също дава известно добро отражение, въпреки че в редица държави продуктите са инсталационни. Например за разлика от България, до известна степен Западни Балкани, Румъния и Украйна на повечето пазари електрическият бойлер се поръчва и монтира от професионален инсталатор. Както можете да се досетите, достъпът до домовете и съответно дейността на инсталаторите буквално замря през април - нещо, което онлайн търговията не може да компенсира в нашия случай. Вследствие на това очакванията ни за април са за спад с около 20% спрямо целите, които си бяхме поставили в началото на годината.

Предстоящото намаляване на ограниченията за движение на хората и плавно рестартиране на дейност в редица сектори на икономиката в България и в другите европейски държави през май ще доведе до активизиране и на нашите клиенти. Предвид сроковете за производство и доставка обаче икономическият ефект ще бъде по-осезаем през юни. Това се обуславя и от факта, че през май започващите работа бизнес партньори ще се фокусират върху наличните си стокови запаси, преди на направят нови поръчки.

Какви са бизнес очакванията ви за цялата година?

- Все още е трудно да се прогнозира годината като цяло. Възможно е изоставането, което натрупваме в първото полугодие, да бъде наваксано през второто и ще направим всичко по силите ни това да се случи.

Кои са основните проблеми пред бизнеса ви сега?

- Нашият стремеж е да не забавяме плащания въпреки предизвикателствата на текущата бизнес обстановка и до момента избягваме да го правим. Междувременно обаче редица наши клиенти се обърнаха към нас с молба за отлагане на поръчки и на плащания за вече получени доставки. Това със сигурност поставя ликвидни предизвикателства, които активно управляваме, като договаряме допълнителни разсрочвания с клиентите си така, че да спазим условията на кредитните лимити за тях и междувременно да си осигурим регулярен паричен поток.

Ще ползвате ли някоя от икономическите мерки на правителството - 60/40 например?

- Добре е, че правителството разработи мерки за подпомагане на бизнеса. Според нас от тях би трябвало да се възползват най-засегнатите сектори като транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, козметични, развлекателни и други видове услуги, които трябваше изцяло или частично да преустановят своята дейност. За момента нямаме намерения да се възползваме от наличните икономически мерки. По-скоро се надяваме на скорошното възобновяване на пълноценна икономическа дейност при спазване на необходимите мерки за предпазване от разпространение на COVID-19. Нашето разбиране е, че тази криза е много различна от онази, която светът преживя в периода 2007-2009 г. Няма недоверие към финансовия сектор, който осигурява основен ресурс за бизнеса, и не е налице икономическа дестабилизация. Напротив, хората не са загубили доверие, защото са свидетели, че се полагат всеобщи целенасочени усилия за справяне със заразата и връщане към нормален ритъм на живот и правене на бизнес.

Интервюто взе Мара Георгиева