Здравата организация поставя хората на първо място

Компаниите, които подхождат с грижа към служителите си, следват наложените превантивни мерки и успешно дефинират новата дистанционна култура на работа, са тези, които продължават напред

За автора

Бойко Яръмов е съосновател на Telerik, "Телерик Академия" и Campus X. Заемал е различни позиции в Telerik, включително главен директор "Операции" (COO), главен директор "Процеси" (CPO) и главен информационен директор (CIO). Преди това е бил управляващ директор на английска софтуерна компания, разработваща HR решения. Завършил е бизнес администрация и история в АУБ.

Ако само преди 6 месеца трябваше да дефинирате здравата организация, щяхте да включите елементи като: финансова стабилност, усвояване на пазарен дял, увеличаване на клиентската база, добро представяне на фондовата борса, висока възвращаемост на инвестициите и други бизнес показатели.

Щяхте ли обаче да кажете, че здравата организация поставя хората на първо място? Дори когато това влияе негативно на финансовите ѝ резултати и представяне.

Но хората са в основата на компаниите, а не обратното. Наистина предизвикателствата пред бизнеса в настоящите условия на пандемия са безпрецедентни. Затова компаниите, които подхождат с грижа към служителите си, следват наложените превантивни мерки и успешно дефинират новата дистанционна култура на работа, са тези, които продължават напред.

Именно те прегръщат промените и показват на екипите си, че ги ценят заради тяхната експертиза и отдаденост независимо от обстоятелствата. Така поставят непоклатими основи на една по-здрава организация сега и за в бъдеще - устойчив бизнес с устойчив човешки капитал.

Осъзнавайки промяната в начина на работа, тези организации най-вероятно ще преоценят офисните си нужди и ще трансформират своя модел, като поставят хората в основата на всяко решение. Съществуват четири основни модела на работа, всеки със своите специфики.

Работа от вкъщи - COVID-19 завари много компании неподготвени да преминат бързо към работа от вкъщи. Технологичният сектор беше сред най-лесно адаптиралите се заради дигиталното естество на продуктите и услугите, които предлага. Но и за него работата от вкъщи носи много нови предизвикателства в сравнение с перфектно изпълнената офисна среда.

- Политика на поверителност и сигурност

Зловредните атаки рязко се покачват, излагайки бизнесите на множество рискове. Работейки от вкъщи, не всички потребители могат да защитят личната си информация и тази на компанията. Затова ще трябва да се лицензират и инсталират специални софтуерни решения в домашни условия, които да бъдат следени и управлявани от компаниите. Същевременно някои организации имат много високи критерии за защита на данните и интелектуалната собственост, които е невъзможно да се пресъздадат вкъщи. Сертификации и други специализирани одит изисквания пречат на достъпа до информация извън офисното пространство, освен ако новата локация не бъде сертифицирана. А този подход е труден за скалиране в големи организации.

- Инфраструктура и свързаност

В офиса ИТ екипите се грижат за непрекъснатата и безпроблемна работа на компаниите. Но вкъщи не е така. Повечето от работещите от домовете си използват стандартна интернет свързаност, която не е достатъчно надеждна. Критичността на работата и конкретните нужди като достъп до външни услуги, като имейл, Zoom и др. влияят върху цената и стабилността на интернет връзката. Същевременно изпускането на важни клиентски презентации, разпадането на конферентни връзки или проблемите с работния имейл са в директен ущърб на бизнеса.

- Допълнителна обезпеченост

За да си гарантират по-висока сигурност на свързаността, работещите от вкъщи могат да помислят за допълнителна обезпеченост на интернет връзката или покритие в критични ситуации. В противен случай ще бъдат принудени да използват мобилния си интернет (hotspot 4G/5G). Това ще доведе до допълнителни разходи, които трябва да бъдат отчетени от работодателите. В контекста на работата от вкъщи допълнителната обезпеченост може да е свързана и с достъпа до електричество чрез непрекъснат източник на електричество (UPS), който отново води до начисляване на допълнителни разходи.

- Усещане за общност

Хората сме социални животни. Много от нас спазват наложените мерки и правила. Но при първия знак, че вече е безопасно да спрем да го правим ще напуснем затворените пространства на домовете си, за да сме по-близо един до друг. Изследвахме какво липсва най-много на членовете на Campus X общността, докато работят от вкъщи. Общуването с професионалисти, които споделят интересите и ценностите им, беше номер едно отговор. Защото процесът на постоянно учене и професионално израстване се случва именно в социална среда. Думата "общност" не е клише, ако я изпълним със смисъл.

Сателитен (дистанционен) офис - този модел разрешава всички проблеми на работата от вкъщи и надгражда преживяването. Обикновено се използва от средни и големи организации с голям брой служители и дългосрочни договори за наем. За да намалят броя на хората, работещи на едно място, тези компании имплементират сателитния офисен модел, който е достатъчно гъвкав и може да адресира нуждите им на седмична или месечна база, следвайки всички регулаторни изисквания. Подобен подход намалява риска от пълно прекъсване на работата. Освен това сателитните решения позволяват извършването на критични бизнес функции, които не могат да се осъществят при модела на работа от вкъщи.

Разбира се, това не означава компаниите да изградят огледални централни офиси, а да идентифицират основните услуги на компанията и тяхното разпространение (функционално и географско) по възможно най-ефективен начин с минимална инвестиция на време и пари.

На място в централния офис - това е традиционният модел, при който всички членове на екипа са заедно на място в офиса. Досега този модел на работа бе най-лесният начин, за да се изгради консистентна фирмена култура и да осигури цялостно преживяване на всички служители. За това са нужни специфични отдели и компетенции като HR, IT, Facility и други, които са характерни за големите организации. Взимайки предвид всички предимства на добре изградената фирмена култура, компаниите срещат трудности да имплементират цялостното преживяване при работата от вкъщи.

Смесен модел на работа - организациите представляват своеобразен жив организъм. Организъм, които се изменя спрямо външни и вътрешни фактори като растеж, налични ресурси, външна заплаха и други. Те могат да оцелеят в настоящите динамични обстоятелства, като проактивно се адаптират, балансирайки всички фактори, което ще им позволи да бъдат максимално гъвкави и да продължат да оперират. В този смисъл, печелившите модели на бъдещето са тези, които позволяват успешното съвместяване на няколко типа работа - работа от вкъщи, работа от офиса, както и сателитен модел на работа. Те преливат един в друг, като следват динамиката на екипите и допринасят за дългосрочния успех на организациите. За да осигурят сигурността на своите служители в новата нормалност, компаниите ще трябва да предоставят необходимите условия за работа от вкъщи, да намалят броя служители в централния си офис и изградят сателитни офиси с необходимата поддържаща инфраструктура. Това е един стратегически обмислен нов модел на работа. Модел, който отличава здравите организации от всички останали.