"Фантастико" и УНИЦЕФ в подкрепа на децата със специални потребности

Целта е създаване на приобщаваща дигитална образователна платформа

"Фантастико" и УНИЦЕФ в подкрепа на децата със специални потребности
"Фантастико" и УНИЦЕФ в подкрепа на децата със специални потребности

На прага на учебната година търговска верига "Фантастико" и УНИЦЕФ обединяват усилия в кампанията "Образование за всяко дете", чиято цел е създаването на първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната. Едно от пет деца в България не получава допълнителна подкрепа според оценката на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В условията на разпространение на COVID-19 нуждата от онлайн ресурси, съобразени с потребностите на децата с увреждания, стана още по-видима. В отговор УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град ще създаде онлайн интерактивна платформа, която ще събере на едно място адаптирани образователни ресурси за специфичните нужди на всяко дете и ще направи образованието по-достъпно за всички деца.

"Фантастико" подкрепя проекта, като в периода на кампанията 10 септември - 14 октомври във всички 43 супермаркета на веригата клиентите ще могат да даряват 1 лв. за създаването на платформата.

"Партньорството ни с УНИЦЕФ и подкрепата за кампанията "Образование за всяко дете" е естествено продължение на дългогодишната политика на "Фантастико" в подкрепа на деца и семейства в риск", споделя изпълнителният директор на компанията Светослав Гаврилов и допълва: "Вярваме, че създаването на първата приобщаваща дигитална образователна платформа ще даде възможност за пълноценно образование на децата със специални нужди, ще мотивира допълнително техните учители и ще направи родителите по-уверени в грижата за техните деца. Вярваме в успеха на тази кауза и благодарим на УНИЦЕФ за нестихващия ентусиазъм и усилия в името на това всяко дете да учи и да се развива."

Предвижда се платформата да заработи до края на 2020 г., като в първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3300 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната, споделят от УНИЦЕФ.

"Приветстваме "Фантастико" за смелостта и убедеността да ни подкрепи в настоящата предизвикателна глобална ситуация. УНИЦЕФ вярва, че всяко дете има право на достъпно и качествено образование, което изцяло насърчава неговия потенциал. Трябва да се уверим, че няма изключения и нито едно дете не е забравено", убедена е д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България.

Създаването на онлайн платформа за обучителни ресурси ще улесни взаимодействието между специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди), учители, родители и деца, особено за живеещи в отдалечени райони, далеч от областния град, където липсва по-редовен контакт. В разработването на платформата участват специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата.

Още от Капитал