От строителството към високите технологии в рекламата

Успешният строителен бизнес се нуждае от бърза мисъл и решителност, смята собственикът на "Брилянт - Слънчев бряг" Румен Стефанов

От строителството към високите технологии в рекламата

След като изкачи бизнеса си до върха на най-динамичните компании в областта, собственикът на "Брилянт - Слънчев бряг" Румен Стефанов се насочва към нова ниша

6894 прочитания

Успешният строителен бизнес се нуждае от бърза мисъл и решителност, смята собственикът на "Брилянт - Слънчев бряг" Румен Стефанов

© Сашка Панайотова


Големите скокове в бизнеса най-често са следствие от сериозни инвестиции, технологични революции или нови пазари. Всичко това важи в много по-малка степен за българския строителен сектор, където често е достатъчен само един нов голям проект, за да бъдат удвоени, утроени или дори още повече умножени приходите на дадена компания. За собственика на една от най-порасналите през 2018 г. фирми в област Бургас, Румен Стефанов, успешният строителен бизнес се нуждае от бърза мисъл и решителност, за да не бъде пропусната всяка добра възможност. Стефанов основава "Брилянт - Слънчев бряг" през 2007 г. и успява бързо да я изведе до най-динамично развиващите се малки и средни компании в региона. През 2018 г. годишните приходите на строителната фирма са нараснали с 258.59% до близо 11 млн. лв. В същата година печалбата е била 1.5 млн. лв.

Паралелно със строителната дейност, концентрирана основно в областта, отскоро Румен Стефанов започва бизнес в сферата на рекламата, опитвайки се да наложи на българския пазар иновативни рекламни форми - 3D динамични холограмни изображения, каквито у нас познаваме преди всичко от киното и филми като Star Wars. Навлизането в тази нова ниша не е за сметка на основната дейност на собственика, напротив, наскоро той е открил клон на "Брилянт - Слънчев бряг" в Грузия, където се надява да пробие в изпълнението на инфраструктурни обекти.

Компасът на тенденциите

През 2007 г. Стефанов регистрира дружеството с капитал 5 хил. лева и основната цел да изгради финансово независим бизнес. "Първоначалната ми идея беше да работя в областта на почистване, сметосъбиране и сметоизвозване. Тази дейност обаче остана на заден план заради тенденциите на пазара и глада за строители в Слънчев бряг около изграждането на големите хотелски комплекси и прилежащата инфраструктура", разказва той.

В тези ранни за историята на компанията дни той назначава на работа 4-5 строителни работници с един технически ръководител. Броят на наетите постепенно нараства, като днес на постоянен трудов договор във фирмата са 60 души. "С годините се утвърдихме в бизнеса. Вероятно защото работим качествено и в срок, започнахме да изпълняваме общински и държавни обекти. Обществените поръчки за нас са вид състезание, в което не мерим сили и възможности само с другите участници, но и със самите себе си. Високите критерии за подбор ни мотивират да усъвършенстваме постоянно своя персонал, да обновяваме автопарка си, за да попадаме в челното класиране. Общоизвестен е фактът, че една ОП обхваща доста дълъг период от време - от самата подготовка на тръжната документация до крайното класиране. Не е тайна за никого, че по много обществени поръчки възложителите поставят твърде високи критерии, на които успяват да отговарят само единици фирми. Когато изискванията и критериите за подбор са направени за определени участници, това винаги личи. А резултатът е автоматично отстраняване на останалите участници. Много пъти сме обжалвали ОП и можем се гордеем с няколко спечелени дела", казва собственикът.

Той смята още, че основните конкурентни предимства на фирмата са добрият подбор на персонала, техническото обезпечаване на високо ниво и стриктната дисциплина по време на работа.

"Брилянт - Слънчев бряг" има изпълнени редица строителни обекти, сред които пътя Поморие - Ахелой, където фирмата е подизпълнител на "Пътстрой Бургас". "Изграждането на този път в определения по договор срок не беше лесно, защото по обекта се появиха различни трудности, сред които подпочвени води. Трябваше да изградим съоръжения по проект на ОВОС - шумозащитен екран за обекти, ограда за преминаване на земноводни и влечуги", казва предприемачът. Тази година строителите на "Брилянт - Слънчев бряг" работят по уличната мрежа в Карнобат, правят ремонти на междуселски пътища между селата Полски извор и Черни връх, Ливада и Константиново. Сред мащабните проекти е главният път между курортите Слънчев бряг и Свети Влас, реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в бургаския жк "Меден рудник", изграждане на второ платно на Път 1-9 Слънчев бряг - Бургас, на нова сграда на Съдебната палата в Сливница, строителството на Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, финансиран по ОП "Региони в растеж".

Освен в пътищата компанията има опит и в жилищното строителство и е била изпълнител на строително-ремонтни работи в хотели по Черноморието. "Големите инфраструктурни проекти не излизат на пазара всеки ден. Това ни ориентира към жилищното строителство. Квалифицирали сме персонала си и в тази сфера, като разчитаме на него за всички дейности в нашия разностранен бизнес", казва Стефанов.

Отскоро "Брилянт - Слънчев бряг" се занимава и с проектиране с идеята да затвори целия цикъл на изграждане на обектите - от проекта, през интериорния дизайн до изпълнението и на най-малкия детайл в строителството.

Година на предизвикателства

2019 година "Брилянт - Слънчев бряг" приключва с приходи близо 5 млн. лв. и печалба 473 хил. лв. "Удовлетворени сме от тези резултати, още повече че в началото на 2020 г. пуснахме фактури за над 1.5 милиона лева - пари, които са изработени през предходната година. Това обяснява защо оборотът и печалбата ни през 2019 г. са по-малки в сравнение с 2018 г., посочва Стефанов.

2020 г. обаче едва ли ще повтори тези успехи. В месеците на извънредното положение в страната, "Брилянт - Слънчев бряг" работи с около 60% от капацитета си. "Намалихме темповете на работа по време на кризата, строителството на някои обекти беше отложено във времето, бави се и доставката на някои материали. Въпреки трудностите смятаме, че на този етап притежаваме капацитет да се справим сами, без помощта на държавата", казва Стефанов. Той не планира да съкращава служители. От началото на пандемията фирмата отчита намаление на оборота и неколкократно увеличение на разходите. Заради наложените ограничителни мерки работниците се придвижват по-бавно до работа, намалява производителността на труда. Фирмата изпитва затруднение и при доставката на материали, защото някои предприятия и доставчици са прекратили работа, други пък работят с по-малък капацитет. Фирмата има и доставки от чужбина, които се бавят заради затворените граници, а това също рефлектира върху работата и оскъпява доставката на материали. Мерките относно отстоянията между работниците, всекидневната дезинфекция на машини, коли и оборудване също забавя работния процес. "В резултат на всичко това строително-монтажна работа, която сме извършвали за 1 ден, сега вършим за 3-4 дни, казва собственикът на "Брилянт - Слънчев бряг". Той допълва, че има и инвеститори, които са замразили обектите си по време на кризата, а с това и отпаднали ангажименти.

Нови хоризонти

Въпреки трудната 2020 г. компанията не се е отказала от плановете си за експанзия. В началото на 2019 г. тя отвори офис в Грузия. Там вече участва активно в търгове и конкурси за инфраструктурни обекти, включително и за ремонта на летището в Тбилиси. "В момента в Грузия стартират мащабни обекти, финансирани от Световната банка. Ако спечелим някой от тях, имаме готовност веднага да изпратим свои екипи там", казва Стефанов. Фирмата му има опит от обекти в Германия, където участва в изграждането на хотели. През 2018 г. Стефанов инвестира около 4 млн. лева в строителството на собствена офис сграда, халета и складови бази за интертни материали в общините Несебър и Поморие. За инвестицията ползва банков кредит и собствени средства. Освен присъствие на международните пазари бургаската фирма си поставя за цел да изгради свои обекти и през следващите години да излезе с тях на пазара.

През миналата година Стефанов се насочи и към абсолютно нова ниша. Той основа рекламната "Нерд Тех" с идеята да развие сравнително нов сегмент за България - интерактивни рекламни мрежи и високотехнологични дисплеи, сред които 3D холограмна анимация, като обхване локации с голям трафик на хора както у нас, така и в чужбина.

Строителният предприемач се запалва по този бизнес, след като няколко пъти посещава Китай и се уверява на място в добрия ефект на този канал. Днес младата компания вече разполага с необходимата технология и с екип от софтуерни инженери, които разработват онлайн управление на рекламната платформа. Това позволява във всеки момент на всяка локация, независимо колко отдалечена е тя, рекламното послание да се промени.

"Имаме възможност да създадем нестандартна ефектна рекламна кампания във всяка точка на света, достигайки до точно определена таргет група", посочва Румен Стефанов. Първият обект с иновативната холограмна реклама от "Нерд Тех" е варненски мол, но идеята е през летния сезон да се обхванат повече търговски обекти и заведения в морските ни курорти.

Големите скокове в бизнеса най-често са следствие от сериозни инвестиции, технологични революции или нови пазари. Всичко това важи в много по-малка степен за българския строителен сектор, където често е достатъчен само един нов голям проект, за да бъдат удвоени, утроени или дори още повече умножени приходите на дадена компания. За собственика на една от най-порасналите през 2018 г. фирми в област Бургас, Румен Стефанов, успешният строителен бизнес се нуждае от бърза мисъл и решителност, за да не бъде пропусната всяка добра възможност. Стефанов основава "Брилянт - Слънчев бряг" през 2007 г. и успява бързо да я изведе до най-динамично развиващите се малки и средни компании в региона. През 2018 г. годишните приходите на строителната фирма са нараснали с 258.59% до близо 11 млн. лв. В същата година печалбата е била 1.5 млн. лв.

Паралелно със строителната дейност, концентрирана основно в областта, отскоро Румен Стефанов започва бизнес в сферата на рекламата, опитвайки се да наложи на българския пазар иновативни рекламни форми - 3D динамични холограмни изображения, каквито у нас познаваме преди всичко от киното и филми като Star Wars. Навлизането в тази нова ниша не е за сметка на основната дейност на собственика, напротив, наскоро той е открил клон на "Брилянт - Слънчев бряг" в Грузия, където се надява да пробие в изпълнението на инфраструктурни обекти.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал