ВАС потвърди спирането на част от "Топлофикация - Перник"

Мярката беше наложена заради неразрешено изгаряне на биомаса в централата на Христо Ковачки

Още ден след като я издаде, директорът на екоинспекцията сам отмени заповедта си, за да не спира топлоподаването към града.
Още ден след като я издаде, директорът на екоинспекцията сам отмени заповедта си, за да не спира топлоподаването към града.    ©  Асен Тонев
Още ден след като я издаде, директорът на екоинспекцията сам отмени заповедта си, за да не спира топлоподаването към града.
Още ден след като я издаде, директорът на екоинспекцията сам отмени заповедта си, за да не спира топлоподаването към града.    ©  Асен Тонев

Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил окончателно, че спирането на част от мощностите на "Топлофикация - Перник" в началото на септември 2019 г. е било законосъобразно. Принудителната административна мярка беше наложена от директора на местната екоинспекция затова, че централата на Христо Ковачки използваше нерегламентирано биомаса като гориво, но беше отменена от Административен съд - Перник. Върховните магистрати сега отхвърлят решението на първата инстанция, като посочват, че липсват доказателства, че използването на биогориво не замърсява околната среда или не вреди на здравето на хората.

Окончателното решение на съда обаче е важно по-скоро заради мотивите, отколкото заради ефекта си. Причината е, че само седмица след като издаде заповедта за спиране на централата, директорът на РИОСВ я отмени сам, за да не се спира топлоподаването в града.

Няма доказателства

С принудителната административна мярка от 5 септември 2019 г. беше спряна експлоатацията на парогенератори 4 и 5 на ТЕЦ "Република", който е собственост на "Топлофикация - Перник" (централата има още един парогенератор, който има право да работи на природен газ). Причината беше установено използване на неразрешен вид гориво - биомаса, което е в нарушение на издаденото комплексно разрешително на предприятието. Заповедта беше оспорвана в Административен съд - Перник, който в края на октомври я отмени.

Според ВАС обаче решението на първата инстанция е необосновано. Комплексното разрешително и разрешителното за емисии на парникови газове на "Топлофикация - Перник" ясно посочват като допустими горива само въглища, брикети и природен газ. В същото време от януари до юли 2019 г. самата компания е докладвала, че използва биомаса - дървен чипс, с което е нарушила условията на двете разрешителни. "Използването на гориво от дървесна биомаса с неясно качество във всеки случай води до допълнителни емисии от парникови газове и съответно до пряко постъпване в атмосферния въздух, водите и почвите на вредни за човешкото здраве вещества (отпадъчни газове от серни диоксиди, прахови частици и други газообразни компоненти). Съществуващата непосредствена опасност за промишлено замърсяване, увреждане на компонентите на околната среда и здравето на хората, обосновава прилагането на принудителната превантивна административна мярка", се посочва в мотивите на ВАС. Затова и окончателното решение на практика потвърждава мярката на РИОСВ.

Отменената заповед

Въпросната принудителна административна мярка на директора на РИОСВ - Перник (което впоследствие беше обединено с РИОСВ - София), обаче имаше кратък живот. Скоро след като тя беше наложена, екоинспекцията издаде предписание на "Топлофикация - Перник" да отстрани от площадката на централата всички горива, които не са разрешени за изгаряне съгласно комплексното й разрешително. От РИОСВ тогава казаха, че при оглед са установени над 90 тона бали слама (по справка на самата компания), а централата няма право да използва слама за гориво. Само ден по-късно от екоинспекцията обявиха, че "с цел възстановяване на топлоподаването за жителите на град Перник" принудителната мярка за спиране на мощности на ТЕЦ "Република" се преустановява. Причината е, че от дружсетвото са изпълнили предписанията и са изчистили сламата от площадката.