🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Търг за продажба на птицекланица "Добрич", находяща се в гр. Добрич, Промишлена зона – Север

Търг за продажба на птицекланица "Добрич", находяща се в гр. Добрич, Промишлена зона – Север
Търг за продажба на птицекланица "Добрич", находяща се в гр. Добрич, Промишлена зона – Север
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Продава се птицекланица находяща се в гр. Добрич, Промишлена зона - Север. Имотът се състои от 29 бр. сгради с обща РЗП 14 315 кв.м., изградени върху поземлен имот с кад.ном. 72624.610.47, с площ 36 385 кв.м.

Заедно със земята и сградите се продават и движими вещи - оборудване за птицекланицата.

Началната цена за преговорите, включваща всички активи (детайлно описание) възлиза на 2 266 900,00 лв. Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000,00 лв.

Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача.

За участие в наддаването до края на 26.08.2020 год., се внася задатък в размер на 10 % от обявената начална цена по следната банкова сметка:

  • Титуляр "Птицекланица"АД (в несъстоятелност)
  • Банка: УниКредит Булбанк АД
  • IBAN: BG43 UNCR 7000 7519 4426 91
  • BIC: UNCR BGSF

В случай, че повече от един кандидат-купувач представи оферта и внесе задатък в размер на 10 %, незабавно след изтичането на срока за приемане на оферти, ще се проведе търг с явно наддаване.

Участниците представят офертите си и се регистрират до 14.00 ч. на 27.08.2020 год., като всеки наддавач изписва в предложението си трите си имена (съответно наименование на фирмата), ЕГН (ЕИК), постоянен адрес (седалище), адрес и телефон за кореспонденция, електронен адрес и прилага: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 % от обявената начална цена на имуществото, изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето се представлява от пълномощник.

За повече информация и съдействие:

  • синдик Габриела Сулай
  • тел. 0899 605 430, 0899 187028
  • email: [email protected]
  • Мартин Ангелов, АСВ ЕАД
  • тел. 0882 354 620