🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Да бъдеш първи в строителството

...или как се създава успешно бизнес партньорство

Fранжериен комплекс в с.Баня
Fранжериен комплекс в с.Баня
Fранжериен комплекс в с.Баня
Fранжериен комплекс в с.Баня
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Новозагорската фирма "Еко Глобъл" ООД е създадена през 2004 г. с основен предмет на дейност строителство на сгради и съоръжения. Тя изминава динамичен път на развитие, а днес е сред водещите фирми в Сливен и Ямбол в областта на публичното и индустриалното строителство. През годините "Еко Глобъл" успява да привлече квалифицирани работници с различни специалности. Прави инвестиции в осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда и необходимата материално-техническа база.

През 2018 г. "Еко Глобъл" отбелязва ръст на приходите си от 175.40% и с тези резултати се нарежда на първо място в класацията "Гепард" на "Капитал" за регион Сливен.

Възловите обекти, които са и визитна картичка на строителите от "Еко Глобъл", са:

 • Преустройство на бивша административно-битова сграда АПК - Нова Загора за Община Нова Загора /ЗП - блок А - 555 м2 и Б - 567 м2; котелно - 15,50 м2, включително заседателна зала
 • Фотоволтаична електроцентрала 55 kWp, с. Радево, община Нова Загора
 • Рибовъдна ферма "ХЕПИ ФИШ", м. Тунджа, землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора - обект с европейско финансиране
 • Реконструкция на общински кооперативен пазар - гр. Нова Загора
 • Обект по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол - "Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с "Граф Игнатиев", бл. 86" (РЗП 10 138,86 м2)
 • Ремонти, реконструкции и преустройства на училища, детски градини, читалища, ресторанти, административни сгради, частни домове и др.
 • Редица обекти, свързани с водоснабдяване и канализация
 • Оранжериен комплекс в с. Баня, община Нова Загора", с площ 7574 кв.м
 • Предприятие за сушене на зеленчуци в село Симеоново, община Тунджа, и др.

Със собствено ноу-хау за подземни контейнери

През 2013 г новозагорската фирма "Сорико" разработва собствено ноу-хау за направата на подземни контейнери за отпадъци - метално съоръжение, свързващо две платформи с хидравлично устройство с 1 до 5 клетки, с подземна и надземна част. Изпълнението на съоръжението се състои от четири части - проектиране, строително-монтажни работи, доставка и монтаж на самото устройство. "Сорико" търси строителна фирма - партньор, която да извършва строително-монтажните работи. Тя избира за тази дейност "Еко Глобъл". Така започват партньорските отношения между двете фирми, които датират до днес и носят качествено и в срок изпълнение на поетите ангажименти. "Сорико" ООД разглежда опазването на околната среда като приоритет на фирмената си политика.

Основните дейности на "Сорико" са:

 • събиране и транспортиране на битови, строителни и производствени отпадъци, поддържане на територии, предназначени за обществено ползване - метене, миене и други дейности, включително зимно поддържане
 • дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци: Площадка за третиране на отпадъци в Нова Загора. "Сорико" ООД е оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци за Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа
 • търговия с рециклируеми отпадъци
 • търговия и доставка на нови и използвани транспортни средства, съдове и подземни съоръжения за събиране на отпадъци.

Контакти

+359 457 62197

8900 Нова Загора

ул. "Патриарх Евтимий" 89

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

www.soriko.bg

>