Непрекъснато подобряваме качеството на услугата за нашите абонати

Инж. Павлин Костов, изпълнителен директор на ТЕЦ - Сливен, за политиката на дружеството към абонатите и служителите

Непрекъснато подобряваме качеството на услугата за нашите абонати
Непрекъснато подобряваме качеството на услугата за нашите абонати
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Инж. Павлин Костов е завършил Техническия университет в София, филиал Сливен. Учи магистратура по енергийни пазари и услуги в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Започнал е работа в ТЕЦ - Сливен, през 1998 г. като електромонтьор. Преминал е през редица позиции - бил е част от експлоатационния персонал, дежурен инженер на смяна, главен инженер. От две години е изпълнителен директор на ТЕЦ - Сливен.

Колко от жителите на града ползват услугите на "Топлофикация Сливен"?

ТЕЦ - Сливен, обслужва около 14 000 битови клиенти. Като се има предвид, че във всяко семейство 3-4 души ползват услугите ни, може да се каже, че сме обхванали доста голяма част от 100- хилядния град. Имаме и много стопански клиенти - предприятия, детски градини и социални заведения, община. Все още има квартали, които не сме обхванали, затова сме насочили усилията си и в тази посока. Предстои ни работа за кв. "Клуцохор", кв. "Ново село", кв. "Република". Всяка година залагаме в инвестиционната си програма средства за изграждане на трасета, които захранват нови клиенти и постепенно разширяваме възможностите си.

Как успяхте да върнете старите клиенти, които се бяха отказали от услугите ви по икономически причини?

- В продължение на 10 години водим политика, с която успяваме да си върнем клиентите и почти сме достигнали броя на абонатите, които дружеството е имало преди 1989 г. Слагаме предел на сметките, който зависи от отопляемата кубатура, тоест хората са сигурни, че няма да платят по-висока сметка от тази, която е заложена в индивидуалния им договор. Това им дава сигурност и възможност да си правят реален месечен бюджет. Политиката ни е насочена изцяло към лоялните клиенти. Стимулираме тези, които изплащат задълженията си в посочения срок.

Предвиждате ли нови мерки, които ще направят още по-изгодни вашите услуги?

- От миналия отоплителен сезон водим кампания, която цели всеки наш клиент да има възможност да спести топлоенергия. Това става, след като той монтира вкъщи индивидуален измервателен уред. Целта е да се пести топлоенергия особено в преходните месеци в началото и в края на отоплителния сезон. Това, от една страна, намалява сметките за ток на хората, от друга - освобождава се топлина, която пък ние може да предоставим на други свои клиенти.

По какъв начин се отрази пандемията на работата на дружеството?

- Основен проблем бе цената на електроенергията на свободната борса, която падна до степен, до която на практика не покрива разходите по производството й. Нашите промишлени клиенти също намалиха потреблението си. До момента успяваме да запазим персонала и не сме освобождавали хора. При нас работят около 300 души, доста голям процент от тези хора са висшисти, инженери. Основен приоритет в работата ни като ръководство е запазването на хората. Специалисти в енергетиката все по-трудно се намират.

В последните години вие започнахте да ползвате алтернативно гориво с цел екология и намаляване на разходите. Докъде стигна работата ви в тази област?

- С комплексно разрешително от 2015 г. на ТЕЦ - Сливен, беше разрешено да използва алтернативни горива - биогориво и РДФ гориво. От биогоривата използваме оризови, слънчогледови шлюпки и слама. В класификаторите на ИАОС тези биогорива се водят отпадъци от растения. Ние искаме да ни бъде разрешено да изгаряме по-голямо количество биогорива, които са признати като безвъглеродни горива от ЕС. Другото гориво, което използваме, е РДФ горивото. Изгарянето на РДФ е добре за екологията, стига да става съгласно нормите, посочени в закона. Разполагаме със специална инсталация, проектирана за изгаряне на такива горива, от 2015 година. В нея сме инвестирали 2 млн. лева и мога да кажа, че изгарянето става при стриктно спазване на законовите норми. През 2019 г. имаме повече от 15 проверки от различни институции.

Какви са плановете за промяна на енергийния микс?

- За жалост цената на емисиите, които плащаме, далече изпреварва икономиите, които успяваме да направим, внедрявайки алтернативни горива. Предвид факта, че през 2025 година трябва да бъдат затворени въглищните централи, в момента проектираме преминаване на топлофикация на природна газ като основно гориво. В добавка се надяваме да вдигнем количествата РДФ и биомаса, които изгаряме. Преминаването на природен газ е дълъг процес. Освен с голяма част чисто технически спецификации и изисквания, то е свързано и с тежък разрешителен режим. При всички случаи ще се справим преди 2025 г. и няма да оставим гражданите на Сливен без топлоподаване през зимата.