"Топлофикация София" дава ход на дигитална процедура за присъединяване на сгради

Всички разходи за изграждане на нови абонатни станции и топлопроводи ще са за сметка на дружеството

"Топлофикация София" дава ход на дигитална процедура за присъединяване на сгради
"Топлофикация София" дава ход на дигитална процедура за присъединяване на сгради
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Вече само "Топлофикация София" ще финансира изграждането на съоръженията при присъединяване на нови сгради към топлопреносната мрежа в столицата. Това ще става по нова процедура, която ще се извършва директно, без необходимост от намеса на външни посредници. Единственото, което трябва да направят желаещите да се присъединят към централизираната топлофикационна мрежа на столицата, е да подадат необходимите документи.

Дигиталната ускорена процедура е планирана така, че максимално да облекчи административните процеси при приемането и обработката на документи. Освен това тя ще е напълно прозрачна, ясна и проследима за новодомците във всеки един момент от процеса на присъединяване. По този начин многократно ще се улеснят абонатите.

Вече само "Топлофикация София" ще финансира изграждането на съоръженията при присъединяване на нови сгради към топлопреносната мрежа в столицата. Това ще става по нова процедура, която ще се извършва директно, без необходимост от намеса на външни посредници. Единственото, което трябва да направят желаещите да се присъединят към централизираната топлофикационна мрежа на столицата, е да подадат необходимите документи.

Дигиталната ускорена процедура е планирана така, че максимално да облекчи административните процеси при приемането и обработката на документи. Освен това тя ще е напълно прозрачна, ясна и проследима за новодомците във всеки един момент от процеса на присъединяване. По този начин многократно ще се улеснят абонатите.

Промените предвиждат:

  • Създаване на публичен регистър на постъпващите заявления за извършване на проучвания и сключване на договори, достъпен през сайта на дружеството. Така хората ще могат по всяко време да следят етапа на обработка на документите.
  • Съкратени срокове за присъединяване, изцяло съобразени с интересите на потребителите.
  • Разглеждане на документите по поредността на постъпване.
  • Дигитализация на процесите - подаване на заявления и документи по електронен път без необходимост от посещение на клиентски център.
  • Лесно и достъпно описание на необходимите стъпки в процеса на присъединяване и образци на всички необходими документи.
  • Увеличаване на административно-техническите услуги, предоставяни от дружеството.

Клиентът ще има възможност да заяви осъществяване на пълна инженерингова услуга. В този случай проектирането и изграждането ще се реализират само от "Топлофикация София", като документите ще се одобряват съгласно Наредбата за топлоснабдяване от март 2020 г. Етапът на изграждане ще бъде изцяло за сметка на дружеството. Новите абонатни станции ще бъдат на съвременно техническо ниво, с висока ефективност и експлоатация и ще позволяват дистанционно извършване на всички мониторингови процеси и отчети.

"Промените са част от стратегията на дружеството за развитие и модернизация на топлопреносната мрежа и облекчаване на инвеститорите и желаещите да се присъединят към централизираното топлоснабдяване. В същото време изграждането на абонатни станции от ново поколение ще позволи осъществяването на дистанционен мониторинг и контрол на потреблението както от нас, така и от клиентите. Това е още една стъпка напред към съвременния модел на топлинно отчитане, залегнал в новата европейска директива за енергийната ефективност", коментира Лъчезар Чотов, заместник-изпълнителен директор "Експлоатационна и ремонтна дейност" на "Топлофикация София".

Дружеството вече е получило лиценз за изграждане на присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатни станции за новостроящи се жилищни и административни сгради.