Ярослав Дончев: Търсенето започва да се възстановява и в най-засегнатите страни

"Въведохме дистанционна работа и към момента 120 наши служители работят от вкъщи. В готовност сме да реагираме при всяка промяна", разказва Ярослав Дончев

Ярослав Дончев: Търсенето започва да се възстановява и в най-засегнатите страни

Изпълнителният директор на "Идеал стандарт - Видима" пред "Капитал"

5838 прочитания

"Въведохме дистанционна работа и към момента 120 наши служители работят от вкъщи. В готовност сме да реагираме при всяка промяна", разказва Ярослав Дончев

© Идеал стандарт - Видима


Визитка

Ярослав Дончев се присъединява към финансовия екип на "Видима" през 1999 г. През 2001 г. заема длъжността финансов директор на Ideal Standard - Полша, а през 2008 г. става финансов директор за Източна Европа. От август 2012 г. е заместник-председател на съвета на директорите на вече обединеното дружество "Идеал стандарт - Видима". От май 2016 г. Дончев заема поста изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на "Идеал стандарт - Видима" и финансов директор на дружеството. От януари 2019 г. е назначен и на длъжността директор "Клъстер Източна Европа" за Ideal Standard International.

Компанията

"Идеал стандарт - Видима" е част от групата Ideal Standard International (ISI). Компанията беше създадена през 1992 г. като съвместно дружество между "Видима" и American Standard. През 2007 г. American Standard продаде бизнеса си със санитарна керамика и арматура на Bain Capital и беше създадена компанията ISI. През 2014 г. в нея влезе още един голям инвеститор - Anchorage Capital, който през 2018 г. изкупи дела на Bain заедно със CVC Credit Partners. Самата група е базирана в Брюксел и има производствени предприятия в 7 държави, а продажбите й за 2019 г. са 730 млн. евро.

През 2019 г. приходите на "Идеал стандарт - Видима" нарастват с 3.6% до 427.9 млн. лв., но компанията отчита загуба от 1.4 млн. лв. след 599 хил. лв. печалба за 2018 г. В дружеството работят 3200 души.

Как се справя "Идеал Стандарт - Видима" в сегашната ситуация? Какви промени въведохте в организацията на работа?

- Като отговорен работодател успяхме бързо да въведем редица санитарни и организационни мерки за предпазване от COVID-19 още през месец март, следвайки инструкциите на здравните органи и компанията. Всички наши усилия са насочени към запазване здравето на работещите и осигуряване на безопасна работна среда. С установяването на първите положителни случаи в "Идеал Стандарт - Видима" въведохме редица допълнителни мерки - масово тестване на всички работещи в компанията и в обслужващите ни фирми, разделяне на потоците на влизане и излизане на работниците по смените в заводите, преградни стени в офисите, допълнителни автобуси с цел разреждане на пътуващите за завода за керамика с организирания служебен транспорт. Въведохме дистанционна работа и към момента 120 наши служители работят от вкъщи. В готовност сме да реагираме при всяка промяна.

Предполагам, че много от панаирите и изложенията са били отменени. Какви са новите форми за контакт с потенциални клиенти?

- Тази година панаирите и изложенията бяха отменени и отложени за следващата година, а някои се предвижда да бъдат 100% дигитални, така например най-голямото изложение за нашата индустрия ISH във Франкфурт през 2021 г. ще бъде изцяло онлайн.

Ситуацията ни накара бързо да се адаптираме към онлайн комуникациите. Ако преди няколко месеца една среща лице в лице с потенциален клиент бе ограничена и изискваше присъствие само на няколко души, сега на подобни преговори присъстват експерти от различни нива. Така например при обсъждане на качеството мога да поканя съответния експерт. Така имаме по-голяма гъвкавост, като по този начин може дори да се подобри обслужването на клиента. Друго предимство е организацията на времето и възможността за провеждане на повече срещи. Разбира се, има и някои трудности като представянето на нови продукти. Благодарение на видеоконференциите все пак не се губи контакта лице в лице. Стремежът ни е да се фокусираме върху предимствата на ситуацията.

Как се отразява кризата на бизнеса на компанията? Кои пазари пострадаха най-много и къде ефектът беше най-слаб?

- Пандемията от коронавирус е заплаха не само за здравето на хората, но и оказва огромно влияние върху бизнеса по целия свят и нашата компания не е изключение. Ограничителните мерки, които правителствата в Европа предприеха, за да защитят здравето и живота на хората, се отразиха и на реализацията на нашите продукти на пазарите. В началото на извънредното положение наблюдавахме различна динамика на пазарите в Европа. Различно се повлияха и каналите на реализация - спад на продажбите в магазини и веригите от типа "Направи си сам", по-малък ефект върху проектния и ръст на онлайн продажбите.

През първите месеци най-силно бяха засегнати страните, блокирани от епидемията - Италия и Франция, Германия показа устойчивост, а в Източна Европа имаше по-малък спад на бизнеса. От България се ръководи търговската дейност в държавите от Източна Европа и в момента се наблюдава ръст на ниво и над оперативния план, заложен преди епидемията. Ръст показват и страните, които бяха силно засегнати от коронавируса.

Заводите за производство на санитарна арматура и керамика в Севлиево работят на пълни мощности, за да отговорят на пазарното търсене, като се спазват всички противоепидемични мерки за работещите.

Промени ли се по някакъв начин търсенето като видове продукти?

- Промените, които настъпиха вследствие на коронавируса, са свързани с бързото разместване на каналите за реализация на продукцията. Наблюдава се много силен ръст на онлайн канала, както и бързо възстановяване на каналите, като например веригите тип "Направи си сам" в сравнение с други канали като търговията на дребно и шоуруми. Като продукти известно по-бързо възстановяване и увеличение на нивата на продажби се забелязва при смесителите в сравнение с другите категории продукти за баня, което се свързва с многото ремонти, които домакинствата решиха да направят по време на извънредното положение.

За последните три години инвестирахте над 62 млн. лв. в производството. Помогна ли модернизацията по някакъв начин в сегашната криза?

- Благодарение на мащабните инвестиционни проекти през изминалите три години за модернизиране на производствените предприятия ние успяхме да сме много гъвкави и да се справим с предизвикателствата от наложеното извънредно положение. Успяхме бързо да възстановим производството, за да отговорим на динамиката на пазара в международен мащаб.

Доколко производството на санитарна керамика и арматура може да се автоматизира или роботизира, съществува ли Индустрия 4.0 във вашия сектор?

- Инвестициите в заводите бяха насочени в стратегически за компанията проекти за увеличаване на производителността, ново оборудване за повишаване на производствената ефективност, подобряване условията на труд и повишаване на нашата конкурентоспособност. Модернизацията и роботизацията улесняват труда при производството на санитарна арматура и керамика, но не могат да заменят човека.

Какви са плановете на групата за "Идеал Стандарт - Видима" през следващите няколко години, доколко може да се правят планове в момента?

- През последните месеци успешно "маневрирахме" през предизвикателствата, в които бяхме поставени в глобален мащаб. Всеки един в нашата компания показа устойчивост и адаптивност, подходи с разбиране и сега можем да продължим напред. Виждаме, че пазарите се възстановяват, но остават несигурни. Трябва да намерим нови начини на работа, които ни позволяват да работим ефективно, бързо и умело. Нашата основна цел е да си върнем нивата на растеж.

Една от забележителните характеристики на Ideal Standard е, че предлага многообразие от решения за жилищни бани и обществени санитарни помещения. Можем да направим това, защото имаме експертиза в категориите керамични продукти, арматура, аксесоари, вани. Вярваме, че нашата индустрия ще се възстанови. Времето ни е показвало, че санитарният бизнес като цяло е по-устойчив от редица други бизнеси. Нашите продукти покриват базови ежедневни нужди на хората - те осигуряват хигиена и благополучие.

Как оценявате пазара на труда в Севлиево и региона, успявате ли да намерите квалифицирани работници?

- Пазарът на труда продължава да е труден и има недостиг на квалифицирани работници в региона. За да се справим със ситуацията, адаптираме процеса на обучение и въвеждане на новите работници. Но квалификацията не е единственият проблем. Това, което наблюдаваме, е, че днешните млади хора нямат нагласата да работят в производствена среда и много трудно се адаптират.

Какво може да помогне на бизнеса като цяло в сегашната ситуация?

- Според нас мерките, които предприе правителството в подкрепа на бизнеса, трябва да бъдат продължени. Препоръката ни е да се увеличат, да са ясни и достъпни, за да стане възможно по-бързото възстановяване на бизнеса в България.

Интервюто взе Иглика Филипова

Визитка

Ярослав Дончев се присъединява към финансовия екип на "Видима" през 1999 г. През 2001 г. заема длъжността финансов директор на Ideal Standard - Полша, а през 2008 г. става финансов директор за Източна Европа. От август 2012 г. е заместник-председател на съвета на директорите на вече обединеното дружество "Идеал стандарт - Видима". От май 2016 г. Дончев заема поста изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на "Идеал стандарт - Видима" и финансов директор на дружеството. От януари 2019 г. е назначен и на длъжността директор "Клъстер Източна Европа" за Ideal Standard International.

Компанията

"Идеал стандарт - Видима" е част от групата Ideal Standard International (ISI). Компанията беше създадена през 1992 г. като съвместно дружество между "Видима" и American Standard. През 2007 г. American Standard продаде бизнеса си със санитарна керамика и арматура на Bain Capital и беше създадена компанията ISI. През 2014 г. в нея влезе още един голям инвеститор - Anchorage Capital, който през 2018 г. изкупи дела на Bain заедно със CVC Credit Partners. Самата група е базирана в Брюксел и има производствени предприятия в 7 държави, а продажбите й за 2019 г. са 730 млн. евро.

През 2019 г. приходите на "Идеал стандарт - Видима" нарастват с 3.6% до 427.9 млн. лв., но компанията отчита загуба от 1.4 млн. лв. след 599 хил. лв. печалба за 2018 г. В дружеството работят 3200 души.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход