Тракия икономическа зона-инвестиционният ускорител

Времето от решението до готовия обект е година и половина

Тракия икономическа зона-инвестиционният ускорител
Тракия икономическа зона-инвестиционният ускорител
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Инвеститорите идват в Тракия икономическа зона, за да спестят от най-ценния ресурс: времето. И заради сигурността: на осъществяване на проекти, в експлоатацията, в средата за бизнес. Със своя 20-годишен опит Тракия икономическа зона гарантира пълно изпълнение на проекта на всеки инвеститор независимо от неговата сложност.

Днес все повече международни компании разглеждат комплексните решения като единствена алтернатива за развитие на бизнеса си. Разбира се, инвеститорът може сам да избере и купи земя, да наеме проектант, строител, инвеститорски надзор. Може сам да свърши административната работа. Но когато направи всичко това и започне производство в новата си база, ще разбере, че са изминали 4-5 години от идеята до реализацията. В Тракия икономическа зона времето от решението до готовия обект е година и половина. Защото за всички терени в зоната има приключила предварителна административна, юридическа и логистична подготовка.

Какво още предоставя Тракия икономическа зона на инвеститора

  • Информация за региона при предпроектните му проучвания
  • Избор на терени с гарантирана инфраструктура и документи по градоустройствените планове
  • Гъвкав комплексен инженеринг, за да може инвеститорът да гледа дългосрочно на проекта си

В предимствата на Тракия икономическа зона са се убедили големи и средни инвеститори от САЩ, Япония, Израел, Италия, Германия, Турция, Франция, Норвегия, Нидерландия, Великобритания.

Тракия икономическа зона подготвя следващата стъпка в своето развитие - въглеродна неутралност на зоната. За тази цел участва в изготвянето на документа "Консорциум Въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП), Стратегическо намерение". Този документ представя първоначален проект за бъдещото развитие на четири индустриални зони в България в четири български области - Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково.

Офис на Тракия икономическа зона

бул. Марица 154, Пловдив, България

(+359) 88 20 30 400

[email protected]

www.tez.bg

>

Trakia Economic Zone-the investment accelerator

Investors have their sights set on Trakia Economic Zone to gain momentum by capitalizing on a premium resource, namely, time. Plus, safety comes with appeal: the safety in the effectuation of their projects, in exploitation, and in the business environment. Leaning back on its 20 years of experience Trakia Economic Zone ensures a complete project implementation to each and every investor no matter how far in complexity it can go.

Presently, it is increasingly more the belief of international businesses that complex solutions are an only option to gear up their business operations. Investors can naturally go out there by themselves and have their pick of a land plot, figuring out the designer, and the builder, and the investor survey as their discretion may best tell them. Investors may well go through all the red tape on their own. Once coming through all this, however, and getting their new facility started, as it happens, they will have some 4-5 years behind their back since square one. It is at this point that Trakia Economic Zone curtails the loop spanning the moment of decision through completion down to a year and a half. Primary reason being, all land plots within the zone come with their administrative, legal and logistics preliminaries well sorted out in advance.

What does Trakia Economic Zone come to offer investors?

  • Information about the region in feasibility studies
  • An array of land plots to choose from with ensured infrastructure and a dossier as per urban plans
  • Bespoke comprehensive engineering to help investors make out their projects in a long-term perspective

The benefits of Trakia Economic Zone have become a proven fact of experience to large and medium investors from the USA, Japan, Israel, Italy, Germany, Turkey, France, Norway, the Netherlands, the UK.

Trakia Economic Zone is geared toward its next upping step - going for a zero carbon zone.

To this end, it is involved on the scheme of the "Zero Carbon Industrial Parks Consortium (ZCIP), Strategic Intent".

Speaking of which, this is a project featuring the prospective development of four industrial zones on Bulgarian level, i.e. in four Bulgarian areas, namely, Plovdiv, Burgas, Gabrovo, and Haskovo.

Trakia Economic Zone Office

Boulevard "Maritza" 154, Plovdiv, Bulgaria

(+359) 88 20 30 400

[email protected]

www.tez.bg