"България ер", Wizz Air и Ryanair обжалват увеличените такси на летище София

Най-големите ползватели на аерогарата откриват административни и финансови нередности в ценообразуването (обновена)

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Три жалби са постъпили срещу повишаването на таксите на летище София в Гражданска въздухоплавателна администрация. Възраженията са на "България ер", Wizz Air и Ryanair, като те са публикувани на сайта на ведомството. Това на практика са най-големите ползватели на летището с най-мащабни летателни програми и базирани самолети.

Това се очакваше след като в края на октомври изпълнителният директор на столичната аерогара Владимир Рапонджиев излезе в решение таксите на летището да бъдат силно увеличени. Такса пътник се вдига с 60.3%, такса сигурност с 94.6%, такса шум с 59% и т.н. Завишените такси от аерогарата ще бъдат платени от пътниците, като ще се калкулират в цената на билетите, а има и риск от свиване на полетите и конкуренцията.

Подозренията защо това се прави сега са в две посоки. Първото е, че се търсят пари за заплати за служители на летището. А второто, че е услуга за концесионера SOF Connect (обединение между фонда Meridiam и строителя Strabag), които нямаше да увеличават таксите през първите 10 години. Това беше и основният аргумент за избиране на точно неговата оферта, която беше най-ниска като инвестиции и по средата като обещано плащане към държавата. Сега това се прави от държавния оператор и в последния момент, тъй като влизането на частния оператор се чака до средата на следващата година.

Негативните реакции на авиокомпаниите и жалбите от ГД ГВА не са изненада, тъй като авиопазарът е в безпрецедентна криза заради пандемията с COVID - 19, а пред "Капитал" от Ryanair вече обявиха, че това може да ги принуди да преразгледат полетите си от София като дестинации и честоти.

ГВА трябва да се произнесе в 4 седмичен срок, т.е. до 11 декември, като преди това ще бъдат проведени изслушвания на страните по спора. Или преди началото на годината ГВА ще излезе с временно решение, което може да отмени или да потвърди това на летището, като плащането на таксите ще са на база временното решение, до излизането на окончателно такова. То се издава в срок от 4 месеца от подаването на жалбите, както и след продължителни съдебни спорове.

"България ер" (9 базирани самолета и 33 редовни полета за 2019)

В жалбата на "България ер" до ГВА се посочва, че летище София не се е съобразило с препоръките на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA, според които е изключително важно летищата да избягват увеличаване на разходите, за да запълнят недостига в бюджетите си, които зависят от нивата на трафика преди кризата.

"Доставчиците на инфраструктура могат да намалят разходите, да отложат капиталовите разходи, да вземат заеми на капиталовите пазари, за да покрият загуби или да потърсят финансово облекчение от държавата", пише в жалбата. "Напротив, "Летище София" прави точно това, което не се препоръчва, а именно: не предприема никакви мерки да намали разходите си и/или да потърси допълнителни източници за финансиране и вместо това прехвърля своите необосновани и прекомерни нужди върху въздушните превозвачи, които и без това са изключително потърпевши", продължава текстът. От авиокомпанията посочват, че свиването на дейността й по редовните линии е над 56%, а 89% са отменените чартърни полети за 2020 г. А с предложените цени за летищни такси Летище София налага допълнителен аргумент на пътника да отложи пътуването си за определено време.

От авиокомпанията изчисляват, че при пресмятането на таксите за 2021 г. летището необосновано е включило завишаване на разходите си с 5.9% при намаление на пътникопотока с 31%. Летището например необосновано било включило в разходите си закупуване на оборудване за обработка на карго и поща, което да се финансира с такса кацане от пътнически полети. Включени били и 26.6% капиталови разходи. Предвиждало се и рехабилитация на паркинга на Терминал 2, от който се реализират търговски приходи, от такса пътник.

Wizz Air (6 базирани самолета и 35 редовни полета за 2019)

В жалбата си до ГВА адвокатите на Wizz Air обвиняват "Летище София" в административни нарушения, тъй като размерът на таксите и обосновката за тях трябва да се представят на ползвателите не по-късно от четири месеца преди влизането им в сила, като преди това се провеждат и двумесечни консултации с авиокомпаниите. Летището не се е обосновало пред ползвателите защо консултациите започват само две седмици преди обявяване на окончателното решение, като така е ограничил правото им на защита.

По отношение на такса "Сигурност", която се увеличава с 94.6% например летищният оператор не е представил информация за специфичните разходи, включени в нея, като такава е била поискана изрично от Wizz Air, но не е предоставена към днешна дата. От Wizz Air смятат, че има неспазване на изискванията за разходоориентираност и прозрачност, като липсата на обосновка кара компанията да заключи, че летищният оператор "въобще не поддържа детайлна база данни за разходите, включени в такса "сигурност". Липсата на пълна информация за разходните елементи се забелязва и при такса "Пътници". Обосновката на летището обаче е стигнала само до основните разходни пера, отнасящи се до всички такси.

Такса "Пътници" пък според адвокатите на Wizz Air не е диференцирана по терминали и е еднаква за Терминал 1 и Терминал 2. Това е стар проблем на унгарската авиокомпания, която оперира от стария терминал и това за нея е вид дискриминация при равни цени. В жалбата си авиокомпанията иска от ГВА да отмени решението на изпълнителния директор на летището в частта такса "Сигурност" и такса "Пътници".

Ryanair (3 базирани самолета и 32 редовни полета за 2019 г.)

Според жалбата на Ryanair също не са спазени изискванията за предоставяне на определена информация на ползвателите на летището, като наред с това са им предоставени изключително къси срокове за становища и участие в общата дискусия. Отчита се също липса на данни за разходите с необходимата степен на детайлност, като няма счетоводен израз на всеки разходен елемент, описан в приетата Методика за целта. Като резултат съпоставката на приходи с разходи за съответната услуга се оказва невъзможно.

От жалбата става още ясно, че летището е посочило на 16 октомври данни за големи инфраструктурни проекти и съответни капиталови разходи, които се отразяват в размера на таксите за 2021 г., но в писмо от 29 октомври летището посочва, че по-голяма част от тях няма да бъдат реализирани и не би следвало да имат отражение върху таксите. "Очевидно става въпрос за противоречащи си твърдения, което в крайна сметка създава неяснота", пишат адвокатите на Ryanair.

От авиокомпанията смятат и че решението за повишаване на таксите е нецелесъобразно, тъй като ще се отрази допълнително негативно на трафика и ще доведе до нежелани икономически последици, свързани с краткосрочните и дългосрочните перспективи за развитие на летището.