КЗК глоби "Олинеза премиум" с близо 1.5 млн. лв. за заблуждение на потребителите*

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи 1.479 млн. лв. имуществена санкция на "Олинеза премиум" ООД за въвеждане в заблуждение на потребителите. Производството е образувано, след като 5-членен състав на ВАС отмени решение на 3-членен състав и върна преписката в антимонополния орган за налагане на санкция. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-област, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Преписка с предистория

Преписката е стара - от 2017 г., когато конкурентната фирма "Консул" - Пловдив, подава жалба в КЗК по повод надписа "Домашна майонеза" на продукти на "Олинеза премиум". Според "Консул" това е "ключова дума", която описва майонезата като "домашен продукт", с което заблуждава потребителите за свойствата, съдържанието и технологията на производството му.

В хода на проверката от "Олинеза премиум" посочват, че "домашна" се отнася за отличителната рецепта и състав на продукта, а не за конкретното място на производство (в домашни условия и/или в производствени цехове), а в надписа на кутията съставките на продукта са изчерпателно изброени.

В резултат на проучването КЗК е направила извод, че използването на думата "домашна" не би могло да въведе в заблуждение потребителите за мястото и начина на производството и за това, че майонезата е приготвена по домашна рецепта с продукти, които традиционно се използват за направата й в малки количества за лични нужди.

Тричленен състав на ВАС е споделил доводите на КЗК и също е преценил, че наименованието на продукта не може да заблуди потребителя, че е изготвен в домашни условия, а освен това на етикета му коректно са посочени използваните съставки за приготвянето му.

ВАС: налице е форма на нелоялна конкуренция

Петчленният състав на съда обаче не споделя становището на КЗК и на тричленния състав, че потребителите не са били заблудени за съставките, от които е произведена майонезата, тъй като те подробно са описани в етикета като съдържание. Според съда "потребителят би очаквал продуктът, именуван като домашен, да съдържа съставките на такъв", а в същото време "нито е обичайно, нито е толкова достъпно потребителите да използват яйчен прах при приготвяне на домашна храна вкъщи".

Петчленният състав приема, че когато един продукт е именуван като домашен, "дори и да предполага, че не е изготвен в домашни условия, потребителят има очакване, да бъде приготвен със съставките, с които би бил приготвен в домашни условия", още повече че на етикета на продукта е изобразено яйце, а не яйчен прах, който реално се влага от производителя вместо яйце.

Съдът смята също, че наименованието "домашен" създава предимство за производителя му пред конкурентите му. Следователно според ВАС наименованието на продукта като "домашен", при положение че нито е изготвен в домашни условия, нито е приготвен по домашна рецепта, въвежда в заблуждение потребителите за съществени качества на продукта и представлява форма на нелоялна конкуренция, забранена от закона.

Затова петчленният състав на ВАС връща преписката на Комисията за защита на конкуренцията за определяне на санкция, като изисква от регулатора да се съобрази с мотивите на съдебния акт.

Нова преписка

В своето становище до КЗК от "Олинеза премиум" припомнят, че новото производство е поредно и се отнася до абсолютно същия продукт майонеза, който е бил предмет на спор по преписка от 2015 г., отново на КЗК, за "Олинеза майонеза домашна" - с абсолютно същия външен вид и означения, същото съдържание, място и начин на производство, същия продукт. Единствената промяна е свързана с наименованието на производителя - вместо "Олинеза" ООД е посочена "Олинеза премиум" ООД (двете дружества са свързани, но това няма отношение към спора).

Производителят припомня, че по тази преписка има решения и на КЗК, и на тричленен, и на петчленен състав на ВАС, които не установяват нарушения. Освен това от компанията посочват, че имат надлежно регистрирана търговска марка "Олинеза майонеза домашна". Въпреки решенията в полза на производителя обаче през октомври 2018 г. "Олинеза премиум" спира производството на продукта и брандира по друг начин опаковките с майонеза.

Заради тази добросъвестност на производителя КЗК определя нарушението като не особено тежко и налага имуществената санкция в размер на 4% от нетните приходи от продажби на "Олинеза премиум" за 2019 г., които са 36.976 млн. лв.

От "Олинеза премиум" изпратиха официално становище, в което завяват, че компанията ще обжалва пред Административен съд - София област, глобата от 1.48 млн. лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). "Вярваме в безпристрастността на българската съдебна система и категорично се противопоставяме на корупцията, която е бич за българския бизнес", заявява Христо Кръстев, управител на дружеството, цитиран в становището***.

***Текстът е прибавен на 30.11.2020 в 9.40 часа.

Още от Капитал