"Стара планина холд" и предприятията му очакват скромен ръст през четвърто тримесечие

Отчетите към края на септември показват двуцифрен спад на продажбите и печалбата на машиностроителните заводи в групата

"М+С хидравлик" очаква около 9% по-ниски продажби тази година
"М+С хидравлик" очаква около 9% по-ниски продажби тази година    ©  Юлия Лазарова
"М+С хидравлик" очаква около 9% по-ниски продажби тази година
"М+С хидравлик" очаква около 9% по-ниски продажби тази година    ©  Юлия Лазарова

Кризата в Европа покрай пандемията продължава да се отразява на резултатите на "Стара планина холд" и основните машиностроителни компании в портфейла му към края на септември. Предприятията отчитат двуцифрен спад на продажбите за първото деветмесечие на годината, печалбата също е рязко надолу. От дружествата обаче отчитат известно съживяване през последните месеци и прогнозират ръст за четвъртото тримесечие. Това ще им позволи да ограничат отбелязания спад и леко да подобрят представянето си към края на годината.

Холдингът

С повече от 16% намаляват приходите на "Стара планина холд" за първите девет месеца на годината спрямо същия период на 2019 г. (виж таблицата). С над една пета по-ниска е и нетната печалба. Спадът не е неочакван, като се има предвид, че основните инвестиции на холдинга са в сферата на машиностроенето. Секторът пострада силно покрай мерките за ограничаване на пандемията в Европа, които доведоха до временно спиране на много производства, включително на ключови клиенти на предприятията в портфейла. Близо 57% от инвестициите на холдинга са в областта на силовата хидравлика ("М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи"), както и в производството на акумулатори (над 19%), където държи над половината от акциите в "Елхим - Искра", останалите са в леката промишленост и финансите.

От "Стара планина холд" отчитат, че през първите месеци на четвъртото тримесечие за първи път се наблюдава ръст на продажбите спрямо същия период на миналата година, макар че за момента това не може да се определи като тенденция. Холдингът прогнозира ръст на приходите с 2.4% през четвъртото тримесечие, с което общият спад за годината ще се свие до 12%

Хидравлични предприятия

Близо 14% спад отчита и най-голямото предприятие в групата - казанлъшкото "М+С хидравлик", което консолидира резултатите на дъщерните Lifam Hidravlika - Сърбия, и M+S Hydraulic - Германия. Подобен е и спадът на печалбата. За цялата година компанията очаква продажбите да достигнат около 102 млн. лв., което означава намаление от близо 9% спрямо миналата година.

Ямболският завод ХЕС е със спад над 22% на продажбите за деветмесечието. Причината за това отново са въведените ограничителни мерки в Европа, които са довели до песимизъм сред партньорите. От компанията обаче очакват ръст на продажбите с около 30% през четвъртото тримесечие спрямо третото, като нетните приходи за периода ще достигнат 12.8 млн. лв. Това ще ограничи спада за цялата година до около 19%.

На фона на свитите продажби нетната печалба на ХЕС за деветмесечието намалява с по-малко от 5%, а брутната печалба към края на октомври дори нараства с 15.24% до 5.2 млн. лв. Причината за това обаче са получени субсидии от държавата във връзка с мерките срещу COVID, като и намалените отчисленията за амортизация, съобщават от ХЕС.

Акумулатори

Икономическата криза в Европа се отразява и на пазарджишкия производител на акумулатори "Елхим - Искра". Компанията изнася над 90% от продукцията си, а ключови нейни пазари като Италия, Франция, Испания, Русия и други бяха силно засегнати от ограничителните мерки. Заради спада в поръчките и отказа от направени по-рано заявки през първата половина на годината се наложи заводът временно да спре производство. От компанията съобщават, че са предприели мерки за намаляване на разходите и оптимизиране на персонала. Справка в АПИС показва, че заетите в дружеството са намалели от 320 души през март, когато беше обявена пандемията, до 275 души към септември. На общото събрание акционерите също решиха да не се разпределя печалбата за 2019 г.

От "Елхим - Искра" посочват, че резултатите за деветмесечието налагат сериозно ревизиране на направените в началото на годината "оптимистични прогнози" за годишен ръст на приходите от 2%. Към момента компанията очаква да завърши годината с продажби за около 30.3 млн. лв., като забави спада до 9-10% спрямо 2019 г. Също така годината ще приключи на загуба.