Новият брой:
Правителство с ГЕРБ?

Александър Александров: През 2020 изплатихме 240.3 млн. лв. на "Булгаргаз" въпреки обстоятелствата

"За година успяхме да излезем на две борси – енергийната и газовата", казва изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД

Александър Александров: През 2020 изплатихме 240.3 млн. лв. на "Булгаргаз" въпреки обстоятелствата
Александър Александров: През 2020 изплатихме 240.3 млн. лв. на "Булгаргаз" въпреки обстоятелствата
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Вече една година дружеството участва на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Каква беше основната цел и какви са плановете в тази посока?

- В последната една година успяхме да излезем на две борси - енергийната и газовата, самостоятелно - без посредници, което е една много сериозна крачка за дружеството в посока заявяването ѝ на енергийния пазар.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Вече една година дружеството участва на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Каква беше основната цел и какви са плановете в тази посока?

- В последната една година успяхме да излезем на две борси - енергийната и газовата, самостоятелно - без посредници, което е една много сериозна крачка за дружеството в посока заявяването ѝ на енергийния пазар.

С участието си на борсата за търговия с електроенергия успяваме да гарантираме стабилен паричен поток към дружеството и по този начин да осигурим предвидимост на бъдещите вземания за кредитиращите и финансовите институции, с които работим.

Желанието ни е да продължим тази тенденция, като реализираме 100% от произведената електроенергия напълно прозрачно през всички сегменти на борсата. Продължаваме да следим ежедневно борсовите трендове и ще следваме пазарната конюнктура. Продажбата на цялата произведена електроенергия ще ни позволява да осигурим и финансови ресурси за погасяване на дълговете. В тази посока най-доброто решение за дружеството би било да се осигурят продажби на по-значителни количества в сегмента "двустранни договори", в активния зимен сезон, тъй като този ход ще гарантира 30% авансиране на сделките. Средствата могат да послужат за покриване на текущите задължения на дружеството към "Булгаргаз".

"Топлофикация София" беше основен участник при стартирането на газовата борса. Какви са плановете ви занапред?

- Участието ни на газовата борса е от изключително значение, тъй като този изцяло пазарно ориентиран процес позволява на дружеството да постигне много добри цени и условия, които са в интерес на софиянци. Условията, които успяваме да постигаме за отложено плащане с 90 дни на закупените количества газ, са отлични както за нас, така и за нашите клиенти.

С началото на есенния сезон продължаваме да сме активен участник. Засега търгуваме около 10%, но стремежът е да достигнем между 30% и 50% от общите необходими количества.

Това е ли е ключът към подобряването на финансовото състояние на дружеството?

- Може да се каже, че е част от стратегията за постигане на значително по-добри резултати и поставянето на дружеството редом до добрите ютилити компании не само в страната, но и в Европа. Въпреки всичко финансовите резултати за тази година показват намаляване на загубата с 39% в сравнение с предходната, а целта е за 2 години да намалим загубите на дружеството над 4 пъти.

Напоследък сериозно се повдига темата за подновяването на договора с "Булгаргаз" както и за задълженията ви към тях и БЕХ. Успяхте ли да стигнете до консенсус?

- В безпрецедентна година като настоящата дружеството успява да обслужва задълженията си. Дори и в месец август, който е традиционно критичен от гледна точка на приходно-разходната форма на работа на дружеството, успяхме да покрием задълженията си към доставчиците. Не само че регулярно обслужваме задълженията си, но и през годината не са генерирани нови такива.

За 2020 г. успяхме да изплатим 240.3 млн. лв. на "Булгаргаз", от които 181.6 млн. лв. директни банкови преводи, което е с 13.2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2019 г. и 58.7 млн. лв. прихващания по силата на тристранни споразумения. Тези резултати бяха постигнати въпреки негативните последици, които претърпяхме в резултат на законовите промени, касаещи ретроактивното прилагане на цените на природения газ, топлинната и електрическата енергия.

На фона на тази ретроспекция искам пак да припомня, че, както преди, така и в момента, "Топлофикация" извършва дейността си в строго регулирана среда, а не като свободно търговско дружество.

Що се отнася до подновяването на договора, водим преговори по темата с официална кореспонденция, в която ясно сме заявили нашите желания и приоритети, а те са: постигане на приемливи и конкурентни условия, които да респондират на статута ни на доставчик на топлинна енергия на 450 хиляди столичани.

Пълното погасяване на дълга в исканите от доставчика срокове се възпрепятства от нежеланието им за гъвкавост, която да гарантира равнопоставеност и защита на интересите и на двете страни. Въпреки либерализацията на пазара на природен газ в страната, до момента ние продължаваме да предплащаме заявените месечни количества и неустойка при забава в размер на ОЛП плюс 10%. Съгласно действащите условия неустойки започват да се начисляват върху фактури, отнасящи се за все още недоставени количества, от което те формират печалба за сметка на разходи за неустойки, които за "Топлофикация София" формират значителна част от загубата на дружеството. В числа това се равнява на начислена лихва за просрочие в размер на 21.5 млн. лв. от 2019 г.

Противно на всяка търговска логика, като най-голям клиент с близо 20% дял от потреблението на природен газ в страната, ние не получаваме никакви преференции и отстъпки, независимо че дейността на дружеството не е изцяло търговски ориентирана, а изпълняваме обществен и социален ангажимент.

Предоговарянето на взаимно изгодни условия ще позволи на дружеството да изпълни плановете си за оздравяване и модернизация, като по този начин постави основите за решаване на стратегическия за българската енергетика проблем с цената на топлинната енергия и цикличното натрупване на задължения на най-големия потребител на природен газ в държавата.

До момента имаме отказ за каквито и да е промени. При условие че коректно покриваме дълга без просрочия и полагаме максимални усилия да подобрим договорните условия, които ще ни позволят да обслужваме дълга редовно.

Важно е да се знае, че формираният за повече от 10 години дълг е натрупан през годините в различно съотношение на собствеността на дружеството - общинска и държавна. Към 31.12.2010 г. задълженията на "Топлофикация София" за природен газ са на стойност 315 820 000 лв., от които 100 857 000 лв. към "Булгаргаз" и 214 963 000 лв. към БЕХ, което означава, че значителна част от дълга на дружеството е натрупан през периода, когато негов собственик е била държавата в лицето на МИЕ.

Какво успяхте да постигнете за една година, откакто поехте предизвикателството да застанете на този пост?

- Със сигурност задачата не беше лесна, но с общи усилия на целия екип на "Топлофикация София" успяхме да постигнем:

  • Оптимизиране на разходите - с 20% намаляване на администрацията.
  • Участие за първи път на "Топлофикация София" на БНЕБ и газовата борса.
  • Въвеждане на нова интегрирана информационна система, която ще дигитализира процесите на управление в дружеството и ще предостави услуги в улеснение на клиентите.
  • Създаване на нова процедура за присъединяване на сгради към мрежата изцяло за сметка на дружество.
  • Над 45% предсрочно приключване на планираните ремонтни дейности за 2020 г.
  • Пет пъти повече сменени тръби в сравнение с 2019 г.
  • Стартиране на нови функционалности на сайта, билинг системата, разширен достъп до клиентска информация и възможност за преминаване към онлайн фактура.
  • Създаване на ново, опростено оформление и подредбата на информацията във фактурите.
  • Постигане на по-добър финансов резултат и намаляване на загубата с 39%.

Смея да твърдя, че настъпилите промени за една година не са малко, а плановете ни за следващата са още по-амбициозни.