Имотите на "Спарки" в Русе се продават за 24 млн. лв.

Земята и сградите на машиностроителния завод са в капитала на дъщерното "Еко спарк"

Земята от над 105 дка и сградите на завода на "Спарки" в Русе са в капитала на дъщерното "Еко спарк".
Земята от над 105 дка и сградите на завода на "Спарки" в Русе са в капитала на дъщерното "Еко спарк".    ©  ''Спарки груп''
Земята от над 105 дка и сградите на завода на "Спарки" в Русе са в капитала на дъщерното "Еко спарк".
Земята от над 105 дка и сградите на завода на "Спарки" в Русе са в капитала на дъщерното "Еко спарк".    ©  ''Спарки груп''

Земята и сградите на русенския машиностроителен завод "Спарки" се предлагат за продан от частен съдебен изпълнител. Собственик на имотите е дъщерното дружество "Еко спарк", което се занимава с недвижими имоти. Началната цена за всичко е малко под 24 млн. лв., а търгът ще тече един месец от 14 декември. В случай че има оферти, те ще бъдат отворени в средата на януари. Върху имотите има възбрана в полза на Българската банка за развитие (ББР).

Обява

Обявата за продан на частен съдебен изпълнител Венцислав Маринов е за недвижимо имущество на "Еко спарк", еднолична собственост на "Спарки", и е описано като завод за металообработване и машиностроене "Спарки". То включва четири парцела с обща площ от малко над 105 дка на ул. "Розова долина" 1 в Русе, където се намира заводът, заедно с множество производствени, административни и помощни сгради. Първоначалната цена е 23.9 млн. лв. без ДДС.

В съобщението не се посочва кой е взискател по изпълнителното дело. По-рано тази година обаче основният кредитор на "Спарки" - държавната ББР, пристъпи към изпълнение на залог и вероятно проданта е по нейно искане. Претенциите на банката са за малко над 10 млн. евро по три кредита, придобити чрез цесия от Банка ДСК преди четири години.

Дъщерното дружество

Посочените за продажба недвижими имоти са включени в капитала на дъщерното "Еко спарк". Той е на обща стойност 22.9 млн. лв. и е внесен изцяло като непарична вноска. От баланса на "Еко спарк" към края на 2019 г. се вижда, че компанията има дълготрайни материални активи за малко над 20 млн. лв., които се състоят основно от земя, има и сгради. Компанията има също и 920 хил. лв. вземания от предприятия в групата. За миналата година отчита 206 хил. лв. продажби и 145 хил. лв. загуба, но непокритата загуба от предходни години е още 1.9 млн. лв. В същото време активите на "Спарки" се състоят основно от машини, а общата сума на ДМА е 4 млн. лв.

В партидата на "Еко спарк" се виждат и два запора, наложени предните месеци заради дългове на "Спарки". През май е вписан запор върху 100% от дяловете на "Спарки" в "Еко спарк" заради претенции на "ТМ - технолоджи" за около 77 хил. лв. Само преди месец запор има и върху дялове за 2.4 млн. лв. като обезпечителна мярка от НАП.

Русенският завод произвежда транспортни, земеделски и пътностроителни машини, като за миналата година оборотът му леко спада до 20.5 млн. лв., а загубата се удвоява до 1.1 млн. лв. В далеч по-тежко положение е другото предприятие от групата - "Спарки Елтос" в Ловеч, което вече не работи, а по-рано тази година влезе в процедура по несъстоятелност.