Летище София и пристанище Варна с най-много кандидати за директори

Настоящи и бивши директори са основните желаещи да ръководят държавните транспортни дружества

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Огромен интерес към летище София и пристанище Варна, както и към разпределителите на големи средства по поръчки - Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това показват списъците с допуснатите кандидати до конкурсите за членове на управителните съвети на дружествата в системата на транспорта.

Конкурсите са в ход, като на сайта на министерство на транспорта са достъпни списъците на допуснатите в масовия кастинг. Той беше обявен на 12 октомври. Не закъсняха и подозренията, че нещата се правят проформа.

Обяснението на министерството защо сега се прави конкурсът е Законът за публичните предприятия. Той беше приет в края на 2019 г., като според него всички членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават след конкурс, а условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Дружествата в системата на транспорта са интересни, защото управляват значителен ресурс национални и европейски средства - например Национална компания "Железопътна инфраструктура", която движи проекти по оперативните програми в транспорта, като повечето й търгове класически се печелят от едни и същи компании. Или са огромни генератори на обществени поръчки, както и в групата на най-голeмите работодатели.

Много кандидати за София и Варна

Най-много кандидати са привлекли конкурсите за летище София, където кандидатите за членове на директорите са 12, въпреки че от догодина летището би трябвало да започне да се оперира от концесионера. Сред тях има няколко бивши и настоящи изпълнителни директори, като ръководителят към момента Владимир Рапонджиев, който подписа драстичното вдигане на таксите за следващата година, и бившите изпълнителни директори Христо Щерионов, който наскоро стана главен директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", и Веселин Пейков. Кандидати са и сегашните представители на съвета на директорите Ася Иванова и Мая Андреева. В списъка за независими членове, където допуснатите кандидати са седем на брой, пък фигурира Владимир Каролев.

Другото дружество в системата на транспорта, което предизвиква силен интерес, е "Пристанище Варна". Кандидатите за членове на управителния съвет са десет. Участват тримата настоящи - Димитър Атанасов, Тихомир Тодоров и Петър Сеферов.

Няколко човека от водния сектор път кандидатстват за различни дружества като един от бившите директори на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Евгений Москов, който е кандидат за Варна, ДП "Пристанищна инфраструктура", независим член на "Пристанищен комплекс Русе". Свилен Камбуров, който фигурира в общинските листи на БСП, също е кандидат за позиция в борда на пристанището и в ДП "Пристанищна инфраструктура".

Кандидат за няколко водни компании, включително "Пристанище Бургас", както и за УС на НКЖИ, е Александър Месечков.

Големите пари на НКЖИ

Кандидатите за членове на управителния съвет на друго атрактивно дружество - Национална компания "Железопътна инфраструктура", са шест. Сред тях са имената на сегашните членове на УС Христо Алексиев и Иван Марков, като настоящият изпълнителен директор ще се състезава за поста си с Пламен Минев, който по всяка вероятност е от системата на НКЖИ. Кандидат за член на управителния съвет е и проф. д-р инж. Милчо Лепоев, УАСГ - Факултет по транспортно строителство, катедра "Железници".

За холдинг "Български държавни железници" интерес освен членове на настоящия борд проявяват и Христо Гръков, който се е занимавал с поделението за почивни дейности на компанията, един от бившите изпълнителни директори в железницата Християн Кръстев, още един кадър на железниците Георги Друмев, като общият брой на кандидатите е седем.