"Биодит" ще набира 1 млн. лв. капитал от борсовия сегмент BEAM

Компанията става първата, която ще дебютира на пазара за растеж на БФБ

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Малко повече от година след като Комисията за финансов надзор не допусна "Биодит" до капиталовия пазар, компанията прави втори, този път успешен опит за борсов дебют. Производителят на продукти и системи за биометрична сигурност ще осъществи това през новия сегмент на Българскате фондова борса BEAM, който позволява листване без одобрен проспект от финансовия регулатор и е насочен към млади, малки и средни компании.

В сряда БФБ обяви, че е допуснала дружеството до този сегмент, като информация за самото IPO ще бъде разкрита допълнително.

Свита цел

През миналата година "Биодит" целеше да набере 2.4 млн. лв. от борсата, като сега плановете са по-умерени. От обявлението на борсата се разбира, че сега ще се пласират 1 млн. акции с референтна идникативна цена от 1 лв. От документа за допускане до търговия става ясно, че общото събрание е взело решение увеличението на капитала да е до 1.95 млн. лв. Това ще става поетапно в няколко емисии, като първата сега е до 1 млн. лв.

На пазара за растеж на борсата - BEAM, набирането на капитал до 3 млн. евро не изисква одобрен проспект от КФН, тъй като реално този сегмент не се води регулиран пазар по Закона за пазарите на финансови инструменти. Допускането до него става с решение на специален комитет към самата БФБ, базирано на документ, наподобяващ проспект, като е нужно да има съветник по емисията - в случая това е ИП "Карол". Компаниите там са задължени да публикуват годишни и шестмесечни отчети, за разлика от компаниите на регулиран пазар, които се отчитат на всяко тримесечие.

През лятото на миналата година след известно забавяне КФН не одобри проспекта за публично предлаган на "Биодит", тъй като регулаторът беше намерил пропуски в счетоводната политика. Конкретно начинът, по който следва да се начислява обезценка на актива ноу-хау.

За експанзия в Испания

"Биодит" е млада компания - създадена през 2016 г., която изработва системи за биометрична сигурност, които намират приложение в предприятията с контролиран достъп, в хотелския бранш, в автоиндустрията. Като клиенти са посочени производствени дружества като "Мекалит", "Димитър Маджаров", "Флекспринт", ОМК, Градус, ВИАНД, "Бултекс 99" и др., търговски вериги като "Технополис" и "Практикер", офисни сгради, военни предприятия, дистрибутори. Нейни продукти са инсталирани не само в България, но също на пазарите в Испания, Белгия, Швеция. Целеви пазар за експанзия е Испания, като набраните средства се планира да се вложат именно в тази посока.

На сайта на BEAM вече има специална подсекция, посветена на първата компания на сегмента. На сайта на компанията пък е публикуван самият документ за допускане, където потенциалните инвеститори могат да се запознаят с финансовата информация за "Биодит" и плановете.

Приходите на компанията за миналата година са 260 хил. при 380 хил. година по-рано. Загубата нараства с 10 хил. лв. до 577 хил. лв. За деветмесечието на 2020 г. приходите са 200 хил. лв., а загубата - 435 хил. лв. От ръководството посочват, че трябва да се им предвид, че дружеството е в начален етап на развитие и се правят много инвестиции в разработка и привличане на персонал за работа във високотехнологичния сектор.

Мажоритарен акционер в компанията е Юлиан Софрониев със 70.59%, а 25.71% са в "Ню Юръп Венчър Екуити II ЕС Си Ей СИКАР". Финансирането на дейността досега е ставало със заеми от фондовете нa NEVEQ и "ИмВенчър I", които вече са конвертирани в акции, както и заем от БАКБ за 150 хил. лв. с падеж в края 2021 г.