"AML Асистент" - нова експертна информационна система в помощ на потребителите

Съвместният продукт е на адвокатско съдружие "Ърнст и Янг"(EY) и "АПИС Европа"

"AML Асистент" - нова експертна информационна система в помощ на потребителите
"AML Асистент" - нова експертна информационна система в помощ на потребителите
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Законът за мерките срещу изпирането на пари поставя пред задължените да го изпълняват субекти задачата да разработят собствена политика за превенция, контрол и предотвратяване на опити, съмнителни операции и сделки, целящи укриване на незаконно придобити имущество и пари, както и техните източници.

Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг"(EY) и "АПИС Европа" разработиха съвместен информационен продукт - "AMLАсистент", който да бъде в помощ на ползващите го да изпълняват изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията.

Законът за мерките срещу изпирането на пари поставя пред задължените да го изпълняват субекти задачата да разработят собствена политика за превенция, контрол и предотвратяване на опити, съмнителни операции и сделки, целящи укриване на незаконно придобити имущество и пари, както и техните източници.

Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг"(EY) и "АПИС Европа" разработиха съвместен информационен продукт - "AMLАсистент", който да бъде в помощ на ползващите го да изпълняват изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари, борбата с тероризма и противодействието на корупцията.

Основната нормативна база, върху която се изгражда съдържанието на модула, включва европейски и български актове: Директива (ЕС) 2015/849 (известна като Четвърта директива), изменена и допълнена с Директива (ЕС) 2018/843 (Пета), Закон за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Информационната система "AMLАсистент" може да се ползва в web и десктоп версия. Тя осигурява на потребителя:

  • достъп до действащата правна рамка в България и ЕС; указания, образци и други документи на компетентните български институции;
  • насоки, указания и практики на международни организации с резюмета на български език;
  • експертни авторски статии, анализи и коментари на високо професионално ниво, осигурено от специалистите на "Ърнст и Янг";
  • пакет от примерни образци на документи, които помагат на задължените лица да изградят собствена политика и контрол за постигане на съответствие с изискванията на законодателството. Сред предвидените образци на документи са примерни вътрешни правила, процедура за извършване на комплексна проверка на клиентите, въпросник "Опознай своя клиент" и др. Документацията има общ характер и при ползването й всеки потребител трябва да вземе предвид спецификите на своята дейност, правноорганизационна, административна и управленска структура.
  • интерактивни форми, които насочват потребителя какви дейности следва да се предприемат в съответната организация за изпълнение на задълженията и отчетността. Въз основа на отговорите, получени от "Въпросника за самооценка на съответствието", клиентът може да стигне до обоснован извод за постигнатата степен на съответствие с изискванията на законодателството;
  • връзка с модул за "Идентификация на клиента"

"Идентификация на клиента" е самостоятелен модул, разработен от АПИС по поръчка на български банки въз основа на информация и функционалности, съдържащи се в продукта "Апис Регистър+". Информацията в него се базира върху данните от публичните декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Целта на модула е да предоставя информация дали дадено лице е:

  • видна политическа личност по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗМИП;
  • лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
  • "Свързано лице" по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП с горните две категории лица, като информация за свързаността се извлича от декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и от данните за търговците в Търговския регистър.

Продуктът "AML Асистент" е динамичен, с възможности за лесно и удобно търсене на информация, която е свързана чрез хиперлинкове. Връзката с модула за идентификация на клиента позволява на потребителя да прави индивидуални заявки за конкретно лице, ако иска да провери дали то попада в някоя от посочените по-горе категории, както и да поиска да бъде известяван автоматизирано за промени в статуса на дадена група, на всички свои клиенти или контрагенти по отношение на принадлежността им към някоя от посочените категории лица.

Повече информация за "AML Асистент" можете да намерите на www.apis.bg