Щастливата серия на "Монтажинженеринг"

Многото поръчки за доставка и монтаж на метални конструкции са повишили приходите на старозагорската компания с над 66%

"Монтажинженеринг" прави различни специфични и нестандартни съоръжения като високата 37 метра варова пещ, която е произведена в базата на компанията и вече е монтирана на обекта на клиента
"Монтажинженеринг" прави различни специфични и нестандартни съоръжения като високата 37 метра варова пещ, която е произведена в базата на компанията и вече е монтирана на обекта на клиента    ©  ''Монтажинженеринг''
"Монтажинженеринг" прави различни специфични и нестандартни съоръжения като високата 37 метра варова пещ, която е произведена в базата на компанията и вече е монтирана на обекта на клиента
"Монтажинженеринг" прави различни специфични и нестандартни съоръжения като високата 37 метра варова пещ, която е произведена в базата на компанията и вече е монтирана на обекта на клиента    ©  ''Монтажинженеринг''

Визитка

Име: "Монтажинженеринг"

Сектор: Метали

Собственици: Живко, Стоян и Славка Стоянови

Управител: Живко Стоянов

Серия от обемни поръчки е причината за значителния ръст, който "Монтажинженеринг" отбелязва през 2019 г. Освен че успява да запълни капацитета си за монтажни услуги, старозагорската компания работи и по доста договори за изработка и доставка на различни метални конструкции, което й осигурява над две трети увеличение на приходите. Нещо повече - предприятието като че ли остава встрани от кризата покрай пандемията и за 2020 г. очаква да запази миналогодишните си обеми. До голяма степен това се дължи на широкия й спектър клиенти в различни сектори, което значително диверсифицира риска.

Разнообразни клиенти

"Монтажинженеринг" е създадено преди повече от 70 години и на практика е бивше държавно предприятие, което е сред малкото добри примери за успешна приватизация. Семейството на сегашните собственици купува мажоритарния пакет през 1991 г., а седем години по-късно придобива и останалите акции, с което компанията става изцяло частна.

Основните акционери в момента са Живко и Стоян Стоянови - както през дружеството "Монтажи инвест", така и пряко, а останалите акции са собственост на Славка Стоянова.

Компанията се занимава с изработка и монтаж на метални конструкции, технологично оборудване и промишлени съоръжения, включително изграждане на промишлени инсталации. Сред клиентите са компании в химическата индустрия, производството на строителни материали и стъкло, металургията, хранително-вкусовата промишленост и др. Независимо че предприятието се намира в Стара Загора - регион, известен с енергетиката си, "Монтажинженеринг" от доста години вече не работи за този сектор. "За нас е по-добре да разпределяме риска в различни сфери. Така, ако даден бранш страда по определени причини, ние винаги имаме резервни варианти, други браншове, в които работим", обясни изпълнителният директор Живко Стоянов.

По вода

Освен на българския пазар предприятието продава продукция и навън, като работи за много чуждестранни инженерингови компании. Изцяло за чужбина например произвежда пристанищно оборудване - различни понтони, платформи и предпазно оборудване за докове. Това става чрез смесено дружество с английски партньори - регистрираното в България "ДокГард монтаж Джей Ви Си". "С тях работим от 7-8 години. Те са чисто проектантска организация, а за много от проектите трябва да докажат производствени ресурси и затова направихме общо дружество", каза Стоянов.

Един от големите проекти, по които компанията работи в момента, е именно в тази област. Става дума за производството на специални съоръжения - т.нар. шамандури, които се използват за акостиране на кораби в открито море. "Това представляват цели системи, които се монтират посредством вериги за морското дъно и изпълняват функцията на пристанищен док, само че в открито море. Оборудвани са с навигационни системи, радари, слънчеви панели, батерии и др., като ние правим цялата окомплектовка", уточни Стоянов. Компанията има поръчка да направи 5 такива шамандури, а клиент на оборудването е рафинерия на испанската Repsol в Перу. Същите системи "Монтажинженеринг" е правила и през 2016-2017 г., но за клиент в Панама. Едно такова съоръжение тежи близо 20 тона, има диаметър 6 метра и височина около 3 метра, а любопитна подробност е, че заради големите размери на компанията й се е наложило да смени вратите на халето си. По думите на Стоянов за такава работа се изискват опит и рутина, както и съответното оборудване.

Човешкият фактор

Като цяло компанията успява да се справи с осигуряването на кадри за производството, но Стоянов посочва, че тенденцията е негативна. "Съумяваме и с условия на труд, и с възнаграждения, и с отношение към хората да поддържаме необходимия състав от около 100 души (заедно със свързаните фирми - бел. ред.), но е факт, че през последните години персоналът ни значително намаля", каза той. Основната причина: липсата на интерес сред младите хора към професията и емиграцията. "Когато възрастни хора с опит се пенсионират и излязат от пазара на труда, е невъзможно да бъдат заменени с млади. Съсредоточили сме се върху търсене на вътрешни резерви и постигане на вътрешна ефективност", обясни Стоянов. "Понякога ни се налага да работим и с подизпълнители", добави той.

Заради проблема с работната ръка компанията е замразила и плановете си за изграждане на нова производствена база, каквито е имала преди няколко години. "Фокусирали сме се изцяло върху реновиране на това, което имаме, увеличаване на производствения капацитет и качеството чрез вътрешна ефективност", уточни Стоянов.

Големите доставки

През 2019 г. приходите на "Монтажинженеринг" нарастват с повече от 66% и достигат 9.4 млн. лв., нетната печалба също се увеличава близо 3.5 пъти до 196 хил. лв. Стоянов коментира, че резултатите при тях зависят от проектите, които изпълняват през дадена година, а не следват някакви трендове. "Ако работим на обекти, където имаме доставка и монтаж, оборотите са по-големи. На други обекти правим само монтаж на оборудване или монтаж на конструкции, доставени от други фирми, и тогава капацитетът на фирмата за монтажна дейност пак се запълва, но ги няма тези обеми", каза той.

Обектите, които е изпълнявала компанията през 2019 г., са били свързани именно с голям обем специализирани доставки. Част от тях са били пристанищни съоръжения за английския клиент. Доста поръчки е имало и от германска компания, с която "Монтажинженеринг" има рамков договор за доставка на компоненти за асфалтосмесващи системи. В консорциум със строителна фирма дружеството е участвало също в реконструкцията на концертна зала в Стара Загора, като неговата задача е била да направи инсталациите за отопление, климатизация, електроинсталация, озвучаване и др. "Там имаше доста специфични доставки, които имат отношение към по-големия ни обем", каза Стоянов. През годината компанията е започнала и друг мащабен проект - доставка на конструкции и изграждане на склад на площ от 13 хил. кв.м за торовия завод "Неохим" в Димитровград, като работата е приключила това лято. Фирмата е работила също по изработката и монтажа на конструкция за технологично оборудване в завода за шперплат "Велде" (бившият "Лесопласт") в Троян. "Това са по-големите ни проекти, но между тях, разбира се, сме изпълнявали и по-дребни поръчки", уточни Стоянов.

Запазване на обемите

Пандемията през 2020 г. на практика не е оказала влияние на компанията и очакванията й са да достигне миналогодишните обеми. "Довършихме преходни проекти от миналата година за пристанищно оборудване, и то на немалка стойност, спечелихме и доста нови", каза Стоянов. Изцяло през 2020 г. се изпълнява договорът за Перу, който е за над 3.5 млн. лв.

Спад се наблюдава обаче в някои поръчки заради започналата още в края на 2019 г. криза в Западна Европа. Значително са ограничени доставките за германския клиент в сферата на асфалтосмесващите инсталации, но по думите на Стоянов това няма да повлияе съществено на производствената програма или на заетостта във фирмата. "Германският клиент доставя инсталациите си на пътностроителни компании и информацията, която имаме от него, е, че самите пътностроителни компании не са получили финансиране за такъв тип инсталации и са отпаднали различни поръчки при тях", обясни той. Отлагане на проекта е имало и във "Велде" заради намален обем на поръчките в края на 2019 г. "Директно пандемията за щастие няма отражение върху нас. За 2020 г. смятам, че ще запазим нивото от 2019 г. Би било прекалено оптимистично, ако твърдя, че ще имаме някакъв ръст. Но на фона на положението в други компании запазването на миналогодишните резултати е постижение", коментира Стоянов.

Неясната ситуация в момента прави невъзможни и по-дългосрочните прогнози. "В тази обстановка никой не знае какво ще стане утре, трудно се правят планове. По-скоро сме се фокусирали върху осигуряване на заетост на персонала, поддържане на обемите и каквото успеем да извлечем с оптимизация на разходи и ефективно управление на проекти. Това е фокусът ни", казва Стоянов и добавя: "Трудно човек може да си постави цели за завладяване на нови пазари и развиване на нови продукти в тази ситуация. Защото първо пазарът трябва да е сигурен."

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България