Силен интерес към борсовото предлагане на aкции на "Биодит"

Първичното публично предлагане беше презаписано 2.6 пъти

   ©  Анелия Николова
   ©  Анелия Николова

Интересът към първичното публично предлагане на малката технологична компания "Биодит" е бил много висок. В четвъртък офертите достигнаха 2.6 млн. лв. при предложено количество от 1 млн., разпределен в същия брой акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.

Съобщението е на БФБ, а в системата й става ясно, че са сключени 167 сделки за 1 млн. лв., тоест поръчките вече са разпределени. При презаписването на емисията би трябвало да са одобрени поръчките, подадени до 1 млн., тъй като емисионната цена е 1 лв. и правилото за пазарни и лимитирани поръчки не важи. От данните се вижда, че са участвали по-скоро малки инвеститори - сделките са за акции от 200 до 60 хил. броя, като преобладават и такива за 1000 до 5000 лв. Цената при всички е 1 лв.

"Производителят на продукти и системи за биометрична сигурност набира капитал през новия сегмент на Българската фондова борса BEAM, който позволява листване без одобрен проспект от финансовия регулатор и е насочен към млади, малки и средни компании. Това е първото IPO на този сегмент и като цяло за годината. По този категоричен начин пазарът даде голям кредит на доверие на "Биодит" и на пазар BEAM", коментира в прессъобщение Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.

"Благодаря на всички инвеститори за доверието и огромната подкрепа, които ни оказаха. С листването на пазара за растеж към Българската фондова борса направихме много важна крачка за развитието на компанията. С набраните средства ще успеем да изпълним заложената търговска и маркетингова стратегия", коментира в съобщение и Юлиан Софрониев, основател на "Биодит".

Ръководството на "Биодит" вече взе решение капиталът да се увеличи общо до 1.95 мнл. лв., като това сега е първият транш. Кога ще е вторият ще се разбере след време, но според компанията заради големия интерес сега и "големия брой неизпълнени заявки ще могат по-смело да погледнат на възможността за допълнително финансиране чрез BEAM пазара в бъдеще и ще предприемат стъпки в посока увеличаване на ликвидността на акциите на дружеството". Посредник по предлагането е ИП "Карол". Новите акции от увеличението ще излязат за търговия на вторичния пазар, след като бъдат регистрирани в Централния депозитар и борсата, като това отнема около месец.

"Биодит" е създадена през 2016 г., като разработва системи за биометрична сигурност, които намират приложение в предприятията с контролиран достъп, в хотелския бранш, в автоиндустрията.

Приходите на компанията за миналата година са 260 хил. лв. при 380 хил. година по-рано. Загубата нараства с 10 хил. лв. до 577 хил. лв. За деветмесечието на 2020 г. приходите са 200 хил. лв., а загубата - 435 хил. лв. От ръководството посочват да се има предвид, че дружеството е в начален етап на развитие и се правят много инвестиции в разработка и привличане на персонал за работа във високотехнологичния сектор.

Мажоритарен акционер в компанията преди IPO-то е Юлиан Софрониев със 70.59%, а 25.71% са в "Ню Юръп венчър екуити II ЕС Си Ей СИКАР". Финансирането на дейността досега е ставало със заеми от фондовете нa NEVEQ и "ИмВенчър I", които вече са конвертирани в акции, както и заем от БАКБ за 150 хил. лв. с падеж в края на 2021 г.