"Лукойл Нефтохим" ще инвестира 339 млн. лв. в нов собствен ТЕЦ

Централата ще работи на газ и ще произвежда топлинна и електрическа енергия за нужди на нефтокомбината

Потреблението на топлинна и електрическа енергия в комбината е сравнимо с това на голям град
Потреблението на топлинна и електрическа енергия в комбината е сравнимо с това на голям град    ©  Надежда Чипева
Потреблението на топлинна и електрическа енергия в комбината е сравнимо с това на голям град
Потреблението на топлинна и електрическа енергия в комбината е сравнимо с това на голям град    ©  Надежда Чипева
Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

Още тази година "Лукойл Нефтохим Бургас" планира да започне реконструкция и разширение на топлоелектрическата централа на територията на комбината. От представения пред Комисията за енергийно и водно регулиране 5-годишен бизнес план за ТЕЦ "Лукойл Нефтохим Бургас", което е самостоятелното дружество - лицензиант по Закона за енергетиката, се вижда, че до 2024 г. в проекта ще бъдат вложени общо 339 млн. лв.

Причината за това е, че сега съществуващата централа, която би следвало да подсигурява непрекъснатия производствен процес на химическите инсталации, често аварира, особено след изграждането на новия Комплекс за преработка на тежки остатъци хидрокрекинг на гудрон (H-Oil). "Топлоелектрическата централа обезпечава високите изисквания на новия комплекс с топлинна енергия и химически очистена вода при тежки системни аварии и смущения в електроенергийната система и загуба на генерираща топлинна мощност", пише в бизнес плана на компанията.

Какъв е проектът

Потреблението на топлинна и електрическа енергия в комбината е сравнимо с това на голям град.

Заявената нова ТЕЦ "Лукойл Нефтохим Бургас" ще бъде с 960 мВт топлинна и 257 мВт електрическа мощност. За сравнение - "Топлофикация София", която е най-голямата в страната, има 1253 мВт топлинна и 239 мВт електрическа мощност.

ТЕЦ-ът ще използва само природен газ като гориво и цялата произведена от него топлинна и електрическа енергия ще се използва на място - категорично е записано, че няма да се продава на клиенти или към мрежата.

С вътрешен заем

Необходимата инвестиция ще бъде покрита от самата компания "Лукойл", като дългосрочните задължения на дружеството, опериращо ТЕЦ-а, са прогнозирани да нарастват от 74.8 млн. лв. за 2021 г. на 315.1 млн. лв. за 2024 г.

Според предложената инвестиционна програма през тази година общата сума на разходите ще надхвърли 81 млн. лв., като основната част от тях (75.7 млн. лв.) са за завършване на разширен базов проект, стартиране на работен проект за модернизация на ТЕЦ-а и доставка на газовите турбини. През 2022-а са планирани най-големите вложения - почти 140 млн. лв., като тогава ще бъде извършена и доставката на котли утилизатори, основно и спомагателно оборудване. Самите строително-монтажни работи ще се случат предимно през 2023 г., когато за целта са заложени почти 69 млн. лв. В последната година от инвестиционната програма за проекта са предвидени около 45 млн. лева.

Черна точка

При анализа на предложението на "Лукойл" КЕВР прави преглед и на изпълнението на досегашния му бизнес план. Общата констатация обаче е незадоволителна, тъй като не са постигнали заложените цели.

Регулаторът прави следното обобщение за периода 2015 - 2019 г.: При планирани 45.2 млн. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия дружеството отчита 18.1 млн. лв., или изпълнението е 40%. За ремонтни дейности при планирани 12.7 млн. лв. има преизпълнение с 82.3%, като отчетените са в размер на 23.1 млн. лв. За социални дейности и мероприятия пък са отчетени 15.2 млн. лв. при планирани над 22 млн. лв., или изпълнението е 69%.