Мебели и дървообработване: Според нуждите на клиента

Всички компании в секторния топ 15 отчитат двуцифрен ръст на продажбите

Всички компании в топ 15 на фирмите от мебелния и дървообработващия бранш в специалното издание "Гепард" отчитат двуцифрен ръст на продажбите през 2019 в сравнение с 2018 г., като той започва от 14% и надхвърля 68%. В абсолютна стойност най-голям оборот отчитат "Фазерлес" - Силистра (16.682 млн. лв.), "Северна дърводобивна компания" - Свищов (14.810 млн. лв.), и "Декор-2000" - Гълъбово (11.325 млн. лв.). Само едно дружество в топ 15 отчита загуба през 2019 - "Фазерлес" (-151 хил. лв.). Най-голяма печалба отбелязват: "Триано Русе" (1.564 млн. лв.), "Декор-2000" (1.538 млн. лв.) и "Макена - Русе" (695 хил. лв.). Най-големите работодатели в топ 15 са: "Фазерлес" (201 заети), "Фаво" - Свищов (132), Мебелор - Пловдив (122).

Лидерите

Ръст над 68% отрежда на "Северна дърводобивна компания" - Свищов, лидерска позиция в секторната класация "Гепард". Основен акционер в дружеството е "Свилоза", която притежава 65.9% от капитала му. Останалите акции са притежание на 11 дърводобивни фирми.

Доставките на дървесина се извършват след сключени договори с държавните горски предприятия. "Северна дърводобивна компания" извършва и собствен дърводобив и за целта е закупила за близо милион лева дърводобивна и транспортна техника, машини и съоръжения.

Основен клиент на фирмата е производителят на целулоза "Свилоцел". Закупената от държавните горски или ловни стопанства дървесина, която не е подходяща за завода за целулоза, се продава на дърводобивни фирми - подизпълнители на дружеството. Според доклада за дейността приходите от продажба на услуги - дърводобив и транспорт на дървесина - са 82% от общите приходи на компанията през 2019, а от собствен дърводобив - 2%, като целта е тази дейност да се разраства.

"Основният двигател за растежа на компанията е фактът, че дърводобивният сектор започна да се структурира. Той беше изпълнен с корупция и случайни договори, без ясна визия за развитие. Преди три години влязоха в сила дългосрочните договори с държавните предприятия за добив и транспорт на дървесина. Това позволи на компаниите в бранша да планират за по-дълъг срок от време, което започна да се отразява благоприятно на работата им", коментира за "Капитал" Красимир Дачев, собственик на "Свилоза".

Втората в класацията - фирма "Декор-2000″ - Гълъбово, е в мебелния бизнес от 2000 г. Компанията е собственост на Тонка Иванова Колева и отчита над 65% ръст на приходите от продажби през 2019 в сравнение с 2018 г. "Декор-2000" се занимава основно с производство на корпусни мебели по поръчка и интериорни врати, изработка на алуминиева дограма, строителство и ремонт. Дружеството предлага интериорни решения и вътрешен дизайн за дома и офиса по индивидуални проекти.

"Ръстът през 2019 г. е резултат от собствени инвестиции в разширение на производството и увеличаване на капацитета на завода ни в Чирпан. Увеличихме и продуктовите групи - освен ламинирани плоскости предлагаме кухненски плотове, материали за врати. Направихме и малък пробив с износ на продукция за Балканските страни. Работим по-натоварено и мисля, че ще отбележим ръст и за 2020 г.", коментира за "Капитал" Тонка Колева.

Добричката фирма К2 е на трета позиция в топ 15 с над 48% ръст на оборота за 2019. Съдружници в нея са Елена Кирилова Милева, Иван Кирилов Милев, Петър Василев Савов, Мирослав Василев Савов, Дарина Недялкова Милева. Компанията е специализирана в производството на пакетирана корпусна мебел и изработка и монтаж на мебели и архитектурни елементи за хотели, бизнес сгради, молове, банки, летища и др. Разполага с производствени помещения върху 4500 кв. метра закрита работна площ, с модерно оборудване и свое дизайнерско бюро. Продава в страната, в държавите от ЕС, в Израел, Русия, Македония, Нигерия. Фирмата започва през 1992 г. с производство на индивидуални поръчки. През 1994 под името "Секвоя" разраства производството и разширява дейността си. През 2002 се преименува в "БМК Секвоя", а през 2007 - в "К2".

С ръст между 30% и 45%

Шест дружества в секторния топ 15 отчитат през 2019 ръст на приходите между 30% и 45%. Скок с над 44% отреждат на "Мебелфаб" - Благоевград, четвърто място в класацията. Създадена е като дървообработващо предприятие през 1964 г. През 1997 г. фабриката е приватизирана. Днес мажоритарен акционер е Анка Кирилова Гаджелова, която притежава 88% от капитала. Производствената база е разположена на 26 000 кв.м площ, от които 10 000 кв.м са помещения. Фирмата произвежда столове за дома, офиса, ресторанта и градината. От 2007 г. има дъщерно дружество в Германия - MÖBELFAB, със седалище в Берлин, за да улесни продажбите си на европейския пазар. Над 90% от продукцията се продава зад граница. Според доклада за дейността през 2019 г. "Мебелфаб" е закупила линия за производство на пелети и струг за струговане краката на столовете. Освен това са ремонтирани административната сграда, цех и работилница. Бъдещото развитие на предприятието е свързано със затваряне на производствения цикъл - от добива на дървесина, през технологичните процеси до готовите изделия.

Дървообработващата фирма "Фаво" - Свищов, отчита 35.6% скок на продажбите и заема 5-а позиция. Компанията е създадена през 1993 г. и по нейни данни е най-големият производител в България на сгъваеми дървени и алуминиеви маси за бита и за улични продажби. Компанията предлага и технически шперплат от липа и топола - алтернатива като технически показатели на брезовия (авиационен) шперплат за моделисти, но в пъти по евтин. Собственици на акционерното дружество са Любен Димитров Флорев и Димитър Любенов Флорев. Според доклада за дейността инвестиционната програма на дружеството за 2020 е насочена към технологично обновяване на производството и реализиране на програма за висока енергийна ефективност на индустриалните процеси.

"Триано Русе" е на шесто място в топ 15 с над 34% ръст на продажбите за 2019 г. Компанията произвежда водоустойчиви мебели за баня, огледала, паравани, шкафове с мивки, колони за баня. Дружеството има добре развита логистика и превозва мебелите в цялата страна със собствен транспорт. Притежава и фирмен магазин. Съдружници във фирмата са Пламен Енчев Костов и Росен Енчев Костов. Целите на компанията са свързани с все по-високо качество и все повече разнообразни продукти, а за постигането им в производствената програма са заложени достатъчно средства, отчита докладът за дейността.

На седма позиция в таблицата е ЕТ "Катя Стойнова" - Велинград - собственик на една от най-големите фабрики в страната за производство на столове за кухни, дневни, трапезарии, както и за открити площи, от букова, дъбова и иглолистна дървесина. Основните клиенти са големи търговци на едро на мебели. Над 40% от продукцията се продава зад граница. През 2019 г. компанията е инвестирала 679 хил. лева в закупуване на нови машини и на софтуер, става ясно от доклада за дейността.

Дървообработващата компания "Фазерлес" - Силистра, е на осмо място с над 31% ръст на оборота за 2019. Дружеството е публично, основният пакет от акции е притежание на "Фазеринвест" (58.59%) - акционерно дружество, създадено от 380 работници и служители, което през 1996 г. води преговорите с агенцията за приватизация. Компанията има дългогодишен опит в дървообработващата индустрия - производството на плочи от дървесни влакна започва през 1976 г. Заводът разполага с две технологични линии, продукцията се продава в много страни от Европа, Азия, Африка и Америка. Продажбите за вътрешния пазар са с относително постоянен обем, който обаче не е голям - около 15-25%, отчита докладът за дейността.

През последните години компанията е изпълнила сериозна инвестиционна програма, при която е обновена голяма част от технологичното оборудване, изградена е нова пароцентрала на биомаса, както и пречиствателна станция за отпадните води. През 2019 влиза в действие линия за боядисване на плочи, става ясно от годишния доклад за дейността. В него е записано също, че в ситуация на пандемия от коронавирус основната задача на ръководството на дружеството е запазване на пазарите и постепенно увеличаване на продажбите, но "при твърде силната конкуренция се налага да се жертва рентабилност, за да се спечели количество".

С ръст между 14% и 26%

Един от най-големите производители в Северозападна България на парени букови дъски, паркет, слепени букови профили - "Арсов 90" - с Митровци, Монтана, е на девета позиция. По данни на дружеството - собственост на Иван Божидаров Орлов, фабриката обработва над 3000 куб. м буков материал месечно и може да осигури постоянни доставки на дървен материал.

Мебелният производител "Дизайн Софа С" - с. Марикостиново, Благоевград, отчита над 25% ръст на приходите през 2019 и заема 10-о място в топ 15. Едноличен собственик на капитала е Цакиридис Кириакос Саввас.

Пловдивската фирма "Мебелор" (11) е създадена през 1994 г. от инж. Иван Скачков, а днес той е единият от съдружниците заедно със Станимир Маринов Каролев, който стои и зад инвестиционния посредник "Карол". Мебелната компания, която не за пръв път влиза в "Гепард", произвежда корпусни мебели и офис оборудване за фирми, банки, хотели, търговски обекти, както и за дома. По данни на компанията тя разполага с високотехнологично оборудване и автоматизация на производствения процес и използва в производството си единствено висококачествени материали от доказани германски и австрийски производители. Компанията предлага мебели във всички ценови категории, включително и по авторски дизайн. Според доклада за дейността пазарната конюнктура няма да бъде твърде динамична, за да "преобърне положителния икономически ход и поведението на компанията".

На 12-о място е основаната през 1995 г. фирма "Мебели Димов" - Силистра, която притежава модерната фабрика на площ 6500 кв.м, както и фирмен магазин. Съдружници в компанията са Петър Петков Димов и Павел Петров Димов. По данни на дружеството портфолиото му съдържа над 50 модела спални комплекти, холни секции, антрета, маси и др., които се продават с търговското наименование "Примо" в над 60 обекта в страната.

Едноличен собственик на капитала на "Макена" - Русе (13), е Георги Спасов Петков. Компанията произвежда водоустойчиви шкафове за баня с множество от комбинации на различни материали, цветове и форми и отчита над 19% ръст на приходите през 2019.

Пловдивската фирма "Диалог" (14) произвежда кухни в различни стилове със собствена марка "Диалог". Дружеството разполага със собствен транспорт и специализирани групи за монтаж. Едноличен собственик на капитала е Илко Александров Желязков. Според доклада за дейността над 63% от приходите са от основната дейност на дружеството, а останалите са от продажба на стоки (ел. уреди и аксесоари към кухненското оборудване) и на материали, които се влагат в мебелите (плотове, механизми и др.).

Топ 15 на секторната класация завършва с "Тръбна мебел" - гр. Добрич. Компанията - собственост на Диян Паскалев Господинов и Галин Паскалев Господинов, произвежда тръбна мебел - столове, маси, търговско обзавеждане, за учебни заведения. Очаква се дружеството да разширява пазарните си позиции в страната и на европейския пазар, е записано в доклада за дейността.

Още от Капитал