Добрият работодател инвестира в хората и подобрява средата дългосрочно

Катерина Шопова, HR директор в "Лидл България, за наградата "HR мениджър на годината" и изискванията на кандидатите към компанията

Добрият работодател инвестира в хората и подобрява средата дългосрочно
Добрият работодател инвестира в хората и подобрява средата дългосрочно

Катерина Шопова е HR директор в "Лидл България". Тя бе отличена с признанието "HR мениджър на годината" по време на тазгодишните награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

Г-жо Шопова, получихте наградата "HR мениджър на годината" - какво означава за вас тази награда и как се става "HR мениджър на годината"?

- "HR мениджър на годината" се става само, ако имаш зад себе си силен екип от професионалисти, които работят със сърце, визия и желание да отговорят на очакванията на хората и потребностите на компанията. Ключов фактор е и подкрепата на топ мениджмънта, защото HR политиката е споделена и тя е успешна, само когато съществува общо разбиране за ценността и приноса на всеки. За успешните HR специалисти е ключово да вярват искрено в силата на професията и да я приемат по-скоро като мисия. Имам истински късмет в "Лидл България" да работя със съмишленици - и в HR екипа, и в лицето на мениджмънта. Щастлива съм, защото заедно с тях доказваме, че истински ценим хората в компанията, като създаваме още по-добри условия за работа, развитие и подобряване на средата.

Отличието "HR мениджър на годината" е изключително ценно, защото в конкурса на Българската асоциация за управление на хора участват едни от най-добрите професионалисти. За мен стойността му тази година е още по-висока, защото е получено не само за цялостната философията на "Лидл" като работодател, която следва дългосрочни стратегически цели, но и за реакцията на компанията на промените, свързани с COVID-19.

COVID-19 изправи работодателите пред непознати досега предизвикателства. От позицията ви на директор "Човешки ресурси", кои бяха най-сериозните трудности през 2020 година и как се справихте с тях?

- Изминалата 2020 беше изключително динамична и комплексна - наложи се в кратки срокове да се правят сериозни промени, а всяка промяна е излизане от зоната на комфорт и провокира усещане за непредвидимост. Затова като основно предизвикателство пред нас ще откроя именно потребността да се проследят и анализират всички възможни промени (административни, психологически, организационни), да се въведат в практиката и да се комуникира на разбираем език до всички в компанията какво ги налага. Особено, когато говорим за "Лидл България" - с над 3200 служители в близо 50 града, като 80% от тях са на първа линия. Справихме се с това чрез много активна двупосочна комуникация, която беше навременна, открита и честна. Стремежът ни беше да създадем у всички служители спокойствие за посоката, в която заедно вървим, усещане за сигурност, среда на подкрепа и увереност, че компанията ще спази всички свои обещанията и ще покрие и най-високите стандарти за сигурност и безопасност въпреки трудната ситуация. И мога да отчета, че успяхме в това предизвикателство, тъй като в анкета, която направихме сред служителите, над 90% от тях оценяват предприетите мерки като уместни, а близо 87% смятат, че комуникацията в създалата се ситуация е била ефективна.

За втора поредна година "Лидл България" получава отличието "Топ работодател за България и Европа". С какво е различен призът тази година и имаше ли разлики в процеса на сертификация предвид трудностите, с които се сблъсква бизнесът на глобално ниво?

- Сертификатът, който Top Employer Institute присъжда след много обстоен преглед на цялостната HR политика на компанията, е гарант за покриване на най-високите световни стандарти в областта на управлението на хора. През тази година въпросникът на проучването беше реорганизиран, включени бяха повече въпроси, а специален фокус беше темата "Управление на промяната". Категориите, които се изследват, са над 20 и покриват всички аспекти на взаимоотношенията със служителите - работната среда, обучението, развитието, лидерството, привличането на таланти, благосъстоянието и др. Хубаво е да можеш да се съизмериш с топ работодателите по света и да препотвърдиш дори и за себе си, че посоката, в която устойчиво вървиш, е правилната. Но за нас в "Лидл" отличията не са изкачен връх, който ни дава право на почивка. Напротив - те са стимул да ставаме още по-добри. След като спечелихме приза "Tоп работодател" през 2020 г., въведохме нови програми, подобрихме доста HR процеси. Плановете ни и сега са да работим фокусирано, за да можем да повишаваме стандарта на живот на служителите и възможностите пред тях.

Какво прави в настоящата ситуация един работодател предпочитан? Промениха ли се изискванията на кандидатите към работодателите и какво търсят в момента те?

- В кризисна ситуация хората естествено търсят от работодателя си сигурност, стабилност и предвидимост, търсят силен и доверен партньор. В "Лидл България" устойчиво, още преди кризата, предлагаме на служителите си именно това - пълна прозрачност, ясна двупосочна комуникация, изключително коректно отношение, спазване на поетите обещания, отлични условия за работа и развитие. Това е нашият начин да им показваме, че ги ценим и че искаме те да се чувстват добре. Ще дам и конкретни примери - през 2020 г. ние не само не съкратихме хора, а увеличихме екипа от 2700 до над 3200 служители, като успешно интегрирахме новите колеги. Подкрепихме служителите на първа линия с материални стимули, осигурихме прием на имуностимулант, въведохме програма за психологическа подкрепа, нови онлайн обучения и др. Служителите ни оценяват тази грижа и най-категоричният знак за това е позитивната им нагласа към компанията, измерена в проучването "Препоръчан работодател" за 2020.

И въпреки че кризата промени някои неща на пазара на труда, дългосрочно конкуренцията за добрите кадри в България остава и никой отговорен работодател не би трябвало да занижава стандартите си. Смятам, че именно това отличава добрите работодатели - че те се стремят да инвестират в хората и да подобряват средата дългосрочно, независимо от моментната ситуация, защото за тях това е осъзнат приоритет. Стремежът на "Лидл" и занапред е да останем отлично място за работа, да се развиваме и да предлагаме възможно най-доброто служителско изживяване.

Кризите освен препятствия са и възможности - какви възможности и уроци разкри пред екипа ви 2020 година?

- Съществен урок от кризата е, че компаниите трябва да имат устойчива стратегия за управление на хора, изградена върху принципи като споделени ценности, лидерство, комуникация, ефективност. Ако я има и ако в организацията още преди кризата е създадена среда на грижа и доверие, тя може да бъде преодоляна по-леко. Друг извод е, че промените допринасят много за изграждането на лидери от ново поколение, които са силно адаптивни и в крачка развиват компетентности, необходими за утрешния ден.

Препотвърди се разбирането, че турбулентните времена са катализатор за трансформации, които могат да движат компаниите напред с по-бързи темпове - те представляват един всеобхватен одитен процес, който показва ясно какво може да се оптимизира. Ще дам пример с дигитализацията на HR процесите, които бяха в дневния ни ред, но с кризата се превърнаха в основен приоритет и се ускориха съществено.

Какви промени и новости в HR програмите и политиките на "Лидл България" планирате през 2021 година?

- През 2021 г. продължаваме да надграждаме програмите и проектите си в областта на човешките ресурси, с които да добавяме стойност за хората, компанията и средата. Като пример ще дам младежките ни програми, с които искаме да осигурим на ученици и студенти важни за бъдещето им умения, да им покажем живота и перспективата в международна компания - лидер в сектора на бързооборотните стоки в Европа. Тази година предстоят издания на стажантската ни програма за студенти, която ще обявим през пролетта, както и на практикантската ни програма. Ще продължим и подкрепата си за дуалното обучение, при което младите хора могат да учат в реална среда.
Планираме по-активно сътрудничество както с университети, така и с различни неправителствени организации, с които да достигнем до важни за нас групи като студенти, българите в чужбина, младежи в различни рискови групи и др.

Силен фокус е изграждането на иновативни лидерски компетентности у по-широк кръг от служители чрез Академията по лидерство, която създадохме специално в отговор на потребностите на компанията. Това е начин да им дадем поглед върху най-съвременните техники за управление на екипи и проекти, да разширим хоризонта пред тях и да повлияем положително върху всички процеси в компанията. Дигитализацията на HR услуги също набира скорост. Приоритет остава изграждането на силен и достоверен работодателски бранд. В края на януари стартирахме мащабна рекламна кампания, в която представяме средата на работа и философията на "Лидл". Стремежът ни е чрез нея да покажем, че ценим хората си не на думи, а чрез много конкретни неща - като отличното заплащане, което за 2019 г. е с 52% над средното за страната, шанса за развитие, който всеки получава, важността на баланса работа-личен живот и др. И тъй като плановете ни са и през 2021 г. да продължим да се разрастваме като компания и да наемаме хора, за нас е важно потенциалните ни колеги да знаят, че при нас ще намерят освен сигурен и коректен работодател, който ги цени, и нещо повече - възможност за любима работа със сърцат екип.