Новият брой:
Какво се случва в държавата

Доц. д-р Маню Моравенов: БФБ осигурява финансиране при абсолютно прозрачни условия

Изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) за възможностите и предимствата при набиране на капитал през борсата

Доц. д-р Маню Моравенов: БФБ осигурява финансиране при абсолютно прозрачни условия
Доц. д-р Маню Моравенов: БФБ осигурява финансиране при абсолютно прозрачни условия
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Какви са предимствата на набирането на капитал през борсата за малките и средните предприятия спрямо останалите видове финансирания?

Осъществяването на първично публично предлагане (IPO) на нашата борса дава възможност на малките и средните компании, каквито са над 99% от българските фирми, да получат финансиране за развитие на дейността си от много широка база институционални и индивидуални инвеститори при абсолютно прозрачни условия. В рамките на този процес дружеството може да подобри капиталовата си структура, като намали съотношението на своя дълг към общите активи. Това е особено важно в настоящата кризисна ситуация, породена от пандемията с ковид-19, при която немалко бизнеси са близо до своите лимити по отношение на дългово финансиране. Отделно, в среда на почти нулеви лихви по депозитите, в страната има достатъчно свободен паричен ресурс, част от който търси алтернативни възможности за доходност. При наличие на качествени нови емитенти този ресурс може лесно да намери своя път в посока борсата.

Какви са предимствата на набирането на капитал през борсата за малките и средните предприятия спрямо останалите видове финансирания?

Осъществяването на първично публично предлагане (IPO) на нашата борса дава възможност на малките и средните компании, каквито са над 99% от българските фирми, да получат финансиране за развитие на дейността си от много широка база институционални и индивидуални инвеститори при абсолютно прозрачни условия. В рамките на този процес дружеството може да подобри капиталовата си структура, като намали съотношението на своя дълг към общите активи. Това е особено важно в настоящата кризисна ситуация, породена от пандемията с ковид-19, при която немалко бизнеси са близо до своите лимити по отношение на дългово финансиране. Отделно, в среда на почти нулеви лихви по депозитите, в страната има достатъчно свободен паричен ресурс, част от който търси алтернативни възможности за доходност. При наличие на качествени нови емитенти този ресурс може лесно да намери своя път в посока борсата.

Важно предимство за настоящите акционери при набиране на капитал през БФБ е също, че те могат да преценят какъв дял да продадат на външни инвеститори, така че да запазят контрол над стратегическите решения за развитие на бизнеса. Всяка компания, излязла на борсата, получава и своята справедлива пазарна оценка. Когато четем как Безос и Мъск разменят позициите си в класацията по богатство, това всъщност отразява промяната в оценките на притежаваните от тях активи на фондовия пазар. Излизането на борсата е и възможност за изход от инвестицията за определени акционери, като се има предвид, че капиталовата печалба от такова разпореждане с акции на българския регулиран пазар не подлежи на облагане с данък. Нова тенденция е това, че някои амбициозни компании виждат в листването си на БФБ и възможност за бърз и лесен достъп до по-развити пазари по пътя на т.нар. двойно или паралелно листване. Така например технологичните компании "Алтерко" и "Телелинк бизнес сървисис груп" вече обявиха плановете си да проучат възможностите за подобно листване на борсата във Франкфурт. Не на последно място, при листването си дружеството добива и по-голяма публичност за своята дейност и продукти, както и допълнителен престиж пред своите бизнес партньори, доставчици и контрагенти.

Бих искал да изтъкна и факта, че БФБ като пазарен оператор разполага с модерна инфраструктура, а борсовата търговия се осъществява чрез търговската платформа на "Дойче бьорзе" - T7®. Готови сме да подадем ръка на всеки бизнес, осъзнал предимствата и необходимостта от преминаване на следващо ниво като публична компания на БФБ.

Защо сегментът beam е подходящ за малки и средни предприятия? Разкажете малко повече за него.

- Пазарът за растеж beam предлага възможност на малките и средните компании да набират до 3 млн. евро капитал или дълг в рамките на всеки 12 месеца, без да преминават през дългата процедура по одобрение на проспект от Комисията за финансов надзор. Основно предимство, а и цел на beam е намаляване на административната тежест и разходите при листване за по-малките дружества, като в същото време те получават почти всички улеснения, които традиционният регулиран пазар предоставя.

Пазарът е атрактивен за амбициозни и иновативни компании със съществуващ бизнес, които търсят допълнително финансиране за своя растеж, било като получат средства за развитие на цялостната си дейност, било като финансират конкретен свой проект. Всъщност една компания би могла да планира изпълнението на даден проект или цялостно развитие, като набира капитал в посочения размер в рамките на два или повече 12-месечни периода. Фирмите могат да се възползват и от възможностите, които beam дава за по-голяма видимост на предлаганите продукти и услуги, както и за разширение на акционерната си база. В същото време beam е вариант и за стартиращи компании без финансова и бизнес история, които обаче имат добри и иновативни идеи, както и перспективни бизнес планове. beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към регулирания пазар, като прехвърлянето на него става при облекчени изисквания.

В допълнение, търговията на beam се осъществява на същата търговска платформа и при същия модел на търговия като регулирания пазар, а през следващите пет години капиталовите печалби на него също ще са необлагаеми.

През тази година "Биодит" стана първата компания, която набра капитал през пазара за растеж beam. Очаквате ли да я последват още дружества? Има ли още заявен интерес към beam от МСП?

- Публичното предлагане на технологичната компания "Биодит" беше огромен успех, като предложените акции бяха презаписани над 2.6 пъти. В резултат на IPO-то компанията набра успешно 1 млн. лв., като това ниво беше достигнато буквално в първите няколко секунди от предлагането на 21 януари. По този категоричен начин инвеститорите дадоха голям кредит на доверие на "Биодит", както и на самия пазар beam. Позитивен сигнал бе и активната вторична търговия с акциите на дружеството, която стартира на 4 март.

Хубавото е, че успешният пример на "Биодит" успява да зарази и други потенциални емитенти. Към момента ние имаме информация за поне още 4 компании, които подготвят своето излизане на пазара.

На световните фондови борси акциите на технологичните компании бяха двигателите на възстановяването от борсова криза през 2020 г., предизвикана от ковид-19. На БФБ се търгуват акции на няколко IT компании, които също бяха сред най-печелившите за миналата година. Може ли БФБ да стане притегателно място за технологичния сектор?

- Така е, технологичният сектор беше един от големите печеливши по време на пандемията, а ръстът в акциите на технологични гиганти като Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet изведе индексите в САЩ до множество рекорди през миналата година.

На БФБ може би най-значимото събитие през 2020 г. беше листването на технологичната компания "Телелинк бизнес сървисис груп", която успя да привлече повече от 300 нови акционери, реализирали доходност от над 130% към днешна дата. Особено позитивен сигнал бе и успешното увеличение на капитала на IoT компанията "Алтерко", която привлече 9 млн. лв. през октомври 2020 г., като също увеличи сериозно акционерната си база от индивидуални инвеститори. Само преди няколко дни бе взето решение тези две дружества да бъдат включени и в основния индекс SOFIX, с което общият брой на компаниите от технологичния сектор ще стане 3, а общото им тегло ще достигне около 13%.

Всичко това показва, че технологичният сектор засилва своето присъствие и на БФБ, макар и все още в много по-малки мащаби в сравнение с развитите пазари в Европа и САЩ. Надявам се този процес да продължи и в бъдеще, още повече че в България има както отлични IT специалисти, така и много динамично развиващи се технологични компании.

Какви са другите възможности за финансиране през БФБ? Има ли специални програми и кампании за подпомагане на фирми за излизането им на борсата?

- Разбира се, БФБ дава възможност за привличане и на дългово финансиране - както на регулирания пазар, така и на beam при съответните облекчени условия. Най-значимото събитие от гледна точка на нови инициативи на БФБ през миналата година бе стартирането на новата програма beamUp lab, която даде началото и на първото по рода си партньорство за работа с бизнеса на БФБ и другите ключови финансови институции, предоставящи достъп до инвестиционни ресурси: Фонд мениджърът на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете), Българската банка за развитие (ББР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Партньори по програмата са още Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българската стартъп aсоциация.

В първото издание на програмата сме се постарали да подберем компании от различни сектори и различни като мащаб. Присъстват стартиращи компании и такива в по-зрял етап на развитието си, които оперират в сферите на информационните технологии, биотехнологиите, електронната търговия и др. Имаме и компании в по-традиционни сектори, но залагащи на иновативни подходи към тези традиционни дейности. Щастливи сме, че зад двадесетте имена, които подбрахме, стоят изключително интересни бизнес модели и наистина мотивиращи истории на успеха. beamUp lab има за цел да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание за възможностите за финансиране на развитието им. В рамките на серия от стратегически срещи компаниите могат да се запознаят с всички опции за финансиране, така че да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж. Вече проведохме първите две стратегически срещи, които преминаха при много голям интерес от страна на участващите дружества, основните теми в тях бяха свързани с възможностите за рисково и дългово финансиране. Своя опит по темите споделиха Фондът на фондовете, микрофинансиращата институция "Джобс" и Фондът за капиталови инвестиции към ББР, ЕБВР, фондове за рисков капитал, консултанти и самите компании, а срещите завършиха със симулация в реална среда на представяне пред инвеститорите (investor pitch) на част от участниците.

Много сме щастливи, че в резултат на инициативата beamUp lab една от участващите компании - производителят на детски обувки "Колев и Колев", вече е с осигурено финансиране от Фонда за капиталови инвестиции към ББР.

Друга предстояща инициатива, реализирана с дейното участие на БФБ и нейнaта дъщерна компания Българска независима енергийна борса, е учредяването на неправителствена организация - think tank, която ще концентрира знание по темите за устойчивите финанси и енергетика, ще идентифицира и насърчава добрите практики по тях, ще създава такива добри модели. Планираме и част от образователните инициативи, преди всичко тези по темите на устойчивото развитие, да се осъществяват от тази организация.