Пари за бизнеса

Кои фондове, как и с колко финансират

Shutterstock

Кои фондове, как и с колко финансират

Кои са фондовете за дялови инвестиции с ресурс и за какъв тип компании

11519 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Фондове с ресурс на държавния Фонд на фондовете

NV3

Име: "Ню вижън 3" КД (NV3 Fund)

Размер: 22 млн. евро + предстоящ нов ресурс от около 8 млн. евро. 2/3 свободен ресурс

Мениджъри: Константин Петров (на снимката), Златолина Мукова, Йордан Зарев, Александър Терзийски

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: технологични компании от различни вертикали, в начална фаза, но с установен продукт и приходи/валидация от пазара

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял, екуити или квазиекуити (конвертируем в екуити заем)

Размер на финансирането за една фирма: до 1 млн евро; 100 - 1000 хил. евро

Инвестициите дотук: "Пейнетикс" (1 млн. евро), "Фос" (1 млн.), "Файър" (500 хил.), "СкалаХостинг" (500 хил.), "Насекомо" (500 хил.), "Водни и енергийни спестявания" - ВЕС (800 хил.), "ФантастикСтей" (800 хил.), "Болерон" (300 хил.)

Докога ще съществува фондът: до края на 2028, 10 години

Morningside Hill

Име: "Морнингсайд хил фонд за рисков капитал" КД

Размер: 38 млн. евро, свободен ресурс 80%

Мениджъри: Павел Велков (на снимката), Делян Ганев, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: български стартъпи в начален или по-късен етап на развитие с пазарно валидиран продукт или услуга, всички сектори без селско стопанство

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял

Размер на финансирането за една фирма: от 750 хил. евро до 3.5 млн. евро

Инвестициите дотук: "Насекомо", "Бизпортал", "Юнивалент", "Нюрорехабилитейшън роботикс", "Инфо ритейл"

Докога ще съществува фондът: от 2019 г. до 2029 г, като може да бъде удължен с 2 години

Допълнителни особености: инвестира в български компании, като поне 50% от активите, продажбите или служителите трябва да бъдат в България

Vitosha Venture

Име: "Витоша венчър партнърс" (ВВП Фонд I)

Размер: 25.9 млн. евро, от които 23.7 млн. евро неинвестирани

Съдружници: Марис Прии, Ерик Андърсон, Пол Вайнбергер, Макс Гурвиц (на снимката), Марин Илиев, Никола Стоянов

Контакт: [email protected]

Насоченост: средни и малки иновативни бизнеси, базирани в България, предлагащи мащабируеми услуги и продукти

Размер на инвестициите: до 50 хил. евро на етап ускорение (предвидени до 50 инвестиции) и между 50 хил. и 1 млн. евро на етапи сийд и стартъп (предвидени до 80 инвестиции, от които 4 направени)

Инвестиции дотук: "Хобо България" (199 хил. евро), "Айрини студио" (690 хил. евро), "Куендоо" (750 хил. евро), "Елджой" (740 хил. евро)

Докога ще съществува фондът: инвестиционният период ще приключи в рамките на 2023 г.

Innovation Capital

Име: "Иновейшън кепитъл фонд" КДА

Размер: 21.1 млн. евро

Партньори: Васил Христов, Димитър Костов, Борислав Стефанов, Ангел Ангелов

Инвестиционен мениджър: Явор Гочев (на снимката)

Координати: https://www.innovationcapital.bg/apply и [email protected]

Какви фирми финансира: компании на етап идея или валидация на продукт/услуга - т.нар. етап "ускорение". Компании с вече разработени продукти и услуги и с клиенти, като имат нужда от разрастване - "начален етап". От секторите: Enterprise software, e-Commerce, FinTech, Education, Logistics, Healthcare, Entertainment, FMCG, Security

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял, дялови и квазидялови инвестиции

Размер на финансирането за една фирма: в етап ускорение 25 - 50 хил. евро, в начален етап 50 хил. евро - 1 млн. евро

Инвестициите дотук: през 2020 г. бяха направени 40+ инвестиции, като част от тях включват: 2Parts ("2 партс"), RPA Consulting ("РПА консултинг"), TokWise ("ТокУайз"), EconicOne ("Елджой"), Real Vote ("Риъл вот")

Докога ще съществува фондът: до края на 2029 г.

Silverline

Име: мецанин фонд Silverline Capital

Размер: 42.8 млн. евро, които предстои да бъдат инвестирани до края на 2023 г.

Партньори: Евгени Ангелов (на снимката), Диана Аладжова, Иван Христанов, Лойд Шулц и "Ривър Стикс кепитал" на Елвин Гури

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: компании в зрял етап на развитие и фаза на растеж в различни сектори. Финансиране за разширяване на дейността чрез навлизане на нови пазари, разработване на нови продукти и услуги, придобивания и корпоративно преструктуриране. Приоритетно разглеждат компании с годишни приходи над 3 млн. евро, валидиран бизнес модел и потенциал за лидерска позиция в техния пазарен сегмент

Какъв е типът на финансирането: мецанин дълг, конвертируем заем и дялов капитал, както и комбинации от тях

Размер на финансирането за една фирма: от 2.5 млн. евро до 7 млн. евро, като има възможност да ангажира допълнителен капитал при по-големи транзакции

Докога ще съществува фондът: 10 години или до края на 2031 г.

Допълнителни особености: Silverline Capital е във финален етап на процеса по набиране на капитал от частни съинвеститори

Фондове с ресурс от ЕИФ

LAUNCHub Ventures

Размер: Нов фонд, стартиран януари 2021, с ресурс 70 млн. евро, при стартиране 44 млн. евро, достигане до финалния размер до края на 2021 г. Размер на предишни фондове - респективно 10 млн. евро и 20 млн. евро

Мениджъри: Любен Белов - управляващ партньор, Тодор Брешков - управляващ партньор, Ирина Димитрова - партньор, Румен Илиев - партньор, Станислав Сираков - партньор, Стефан Ганчев - партньор (на снимката)

Координати: www.launchub.com и [email protected]

Какви фирми финансира: компании в ранна фаза (early seed, seed) и в по-напреднала (late seed, Series A), покрива широк спектър от фази на компаниите при инвестиция. Фондът е sector agnostic - инвестира в технологични проекти, доминиращи вертикали SaaS, Enterprise Software, Fintech, Proptech, Big Data, AI, Marketplaces, Digital Health, Blockhain

Какъв е типът на финансирането: дялово финансиране с миноритарен дял; конвертируем заем

Размер на финансирането за една фирма: от 300 хил. евро до 2 млн. евро първоначална инвестиция в компания, като във времето сумарната инвестиция в една компания достига до 7 млн. евро

Списък на инвестициите дотук: Carista, Charlie Finance, Check Yeti, Cleanshelf, Codebender, Coherent Labs, Doctrina, Domestina, Edoms, FerryHopper, FindMeCure, FintechOs, Fite, Giraffe360, Gtmhub, Heresy, Imagga, Mediately, Metrilo, OfficeRnD, Prosfit, QuarkVR, Reloyalty, StorPool, Taylor & Hart, Transmetrics, ucha.se

Докога ще съществува: новият фонд е с инвестиционен период 2021-25 г. и с пост инвестиционен хоризонт до 2031 г.

Допълнителни особености: фондът LAUNCHub Ventures е регионален, инвестира както в България, така и в компании в региона на Югоизточна Европа. С размера си новият фонд е най-големият Seed фонд в целия регион. Специфично за LAUNCHub Ventures е фокусът върху работата с компаниите по подготовката им за последващ рунд на финансиране, структурирана във вътрешната програма Series A academy, вече успешно привлякла като последващи инвеститори водещи световни фондове.

Eleven

Размер: размер в момента във Фонд 2 е 6 млн. евро. Новият Фонд 3 - 50 млн. евро (предстои да стартира през 2021 г.)

Мениджъри: управляващи партньори Даниел Томов (на снимката), Ивайло Симов и Васил Терзиев, партньори Валери Петров и Мартин Узунов

Координати: https://www.11.me/ и [email protected]

Какви фирми финансира: компании в ранна и напреднала фаза (pre-seed, seed) в четири основни сектора: Fintech, Healthtech, Future of Food, Future of Work, с продукти, насочени към бизнеса (B2B, Enterprise software, SaaS)

Какъв е типът на финансирането: дялово финансиране с миноритарен дял

Размер на финансирането за една фирма: От 250 хил. евро до 1 млн. евро първоначална инвестиция и до 2.5 млн. евро допълнителна

Списък на инвестициите дотук: Boleron, SuperOkay, Healee, Gtmhub, SMSBump, Payhawk.io, NitroPack, eBag.bg, Econic One, Ondo (IndigoVerge), Printivo, Kool and Konscious, LogSentinel, Reloyalty, Rebellious Software, Colibra, Noble, Pollenity, Havelock

Публичното дружество Eleven Capital - Kanbanize, Sensika, Enhancv, Dronamics, CourseDot, A4Everyone, TaxiMe, mBrainTrain, Escreo, Smartocto, Strawberry energy, Metrilo, AYO, Melissa Climate, Angel Baby, Appzio, ARTery, BusinessSoft, PlaygroundEnergy, Caret, CoKitchen, FootballScout, Golden Media, GymRealm, iGreet, MeisterPlus, Modular, Yanado, VetCloud, EuroPATC, Adormo, Maj.io, Bread&Soul, Gamera Heater

Докога ще съществува: Фонд 2 е с инвестиционен период 2018 - 2021 г. и с 10-годишен хоризонт до 2028. Фонд 3 е с инвестиционен период 2021 - 2025 г. и с 10-годишен хоризонт до 2030

BrightCap

Име: BrightCap Ventures

Размер: 25 млн. евро

Мениджъри: Елина Халачева (на снимката), Георги Митов, Даниел Лорер

Координати: https://brightcap.vc и [email protected]

Какви фирми финансира: компании, разработващи иновативни продукти и услуги, базирани на уникална и защитима интелектуална собственост, които имат потенциал да се продават на развитите пазари. Фондът е sector-agnostic, с предпочитание към компании, които развиват software-enabled, B2B решения. Може да инвестира в съвсем млади компании (pre-product & pre-revenue), както и в по-развити (със съществуващ продукт/приходи)

Какъв е типът на финансирането: дял или заемен инструмент (конвертируем дълг)

Размер на финансирането за една фирма: За pre-seed компании до 200 хил. евро, за seed до 3.5 млн. евро

Инвестициите дотук: Software Group, LucidLink, Cloudpipes (Exited), Frontline Dynamics, Scaleflex, Fite, Woom, Enview, Pliant, Vedamo, Amygda

Докога ще съществува: хоризонт 10 г. (от 2018 до 2028 г.), активно ще инвестира в нови компании до средата на 2023

BlackPeak

Име: BlackPeak Capital

Размер: първият фонд е с ресурс 30 млн. евро и е изцяло инвестиран. В момента екипът работи по събирането на втори фонд с цел нови инвестиции през 2021 г.

Мениджъри: Росен Иванов (вдясно на снимката), Ивайло Господинов (вляво на снимката)

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: в по-напреднала фаза на развитие, по-често с приходи над 5 млн. евро и солидна траектория на растеж. От всички сектори на икономиката, но най-често информационни технологии, нишови производства с експортна ориентация, бизнес услуги, храни и бързооборотни стоки, здравеопазване и др.

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял чрез увеличение на капитала, в определени случаи чрез хибридни инструменти като мецанин, конвертируем дълг и подобни

Размер на финансирането за една фирма: 4 - 7 млн. евро

Списък на инвестициите дотук: 12 инвестиции на първия фонд - Walltopia, Bulpros, Software Group, International Power Supply, Resalta, Excitel, Humanita, Rigana, Pulsio, Astral Holidays, Majio, VetCloud

Докога ще съществува фондът: създаден е през август 2014 г. и приключва 2024 г. с опция за удължаване до 2025 г.

Empower

Име: Empower Capital Fund

Размер: 21 млн. евро, инвестирани от средата на 2014 до края на 2018 г.

Партньори: ЕИФ с 95% и "И Ем Пи инвест България" (Елвин Гури (на снимката) и Томас Хигинс) с 5%.

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: български компании в зрял етап на развитие и фаза на растеж, с годишни приходи около и над 10 млн. лева и от различни сектори - услуги, производство, здравеопазване

Какъв е типът на финансирането: предимно дялово участие чрез увеличение на капитала, но и мецанин дълг и конвертируем дълг, както и комбинации между изброените

Размер на финансирането за една фирма: между 1 и 5 млн. евро, с 2 изключения, при които сумите са били под 1 млн. евро. Фондът е предоставял до 50% от капитала, а останалата част - от коинвеститор

Списък на инвестициите дотук: 11 транзакции, 3 от които през едно дружество, продадени са участия от 3 компании, а 5 са още в портфейла на фонда. "МамутДиБи" - ИТ сектор (изход), "Сити клиник" - здравеопазване (изход), "Кремио" - производство на бързооборотни стоки (изход), "Мундус сървисиз" (обединява 4 различни компании от сектора) - услуги, "Фиделис рисърч" - медицински проучвания, "Сайкъл ГЕТС" - промишлено производство, "Дъ Бейкърс" - производство на бързооборотни стоки, "Технойон" - рециклиране и промишлено производство

Докога ще съществува фондът: до края на 2024 г.

Sofia Angels

Име: "София ейнджълс венчърс" КДА, Sofia Angels Ventures (SAV)

Размер: 13 млн. евро, които трябва да бъдат коинвестирани с други поне 13 млн. евро.

Мениджъри: Милен Иванов, Григори Григоров, Георги Сиджимков (на снимката)

Координати: Явор Александров, инвестиционен анализатор - [email protected] и Милен Иванов, управляващ партньор - [email protected]

Какви фирми финансира: технологични компании в ранен етап от развитието им. Компанията трябва да има изграден екип на пълен работен ден, да има готов продукт/прототип/ранни клиенти/потребители/продажби, бизнес модел за разрастване и планове за международно развитие

Тип финансиране: миноритарен дял, директно дялово инвестиране или конвертируем заем

Инвестиционни рундове: От 200 до 500 хил. евро за първа инвестиция и възможност за следващ рунд до 1 млн. евро

Списък на инвестициите: Няма към момента. Фондът е оперативен от декември 2020 г. Първите инвестиции се очакват до края на първото полугодие

Живот на фонда: 10+2 години. През първите пет години трябва да бъде инвестиран капиталът, а през вторите пет трябва да се продаде портфолиото

Фонд с ресурс от ББР

Фонд за капиталови инвестиции

Име: "Фонд за капиталови инвестиции" АД, част от групата на Българска банка за развитие

Размер: 65 млн. лв.

Мениджъри: Николай Димитров - председател на съвета на директорите (на снимката), Ангел Хаджиев - прокурист

Координати: [email protected], тел.: +359 2 930 6366, https://cifund.bbr.bg/bg/

Какви фирми финансира: малки и средни компании с установен бизнес модел, потенциал за растеж и висока добавена стойност на вътрешния и международните пазари

Как финансира: максималното участие от 34% от капитала, но не повече от 10% от капитала на фонда

Колко за една фирма: до 6.5 млн. лв. в едно дружество

Инвестициите дотук: В четири дружества общо 11 млн. лв. - "М2Пром" (проектиране, дизайн и производство на мебели във високия ценови сегмент), "Колев и Колев" (производител на детски обувки), "Децибел" (инженерно-производствена компания, предлагаща шумоизолационни и акустични решения), "Интернешънъл пауър съплай" (системи за децентрализирано електрифициранеи умни мрежи)

Докога ще съществува: ФКИ е създаден с 10-годишен хоризонт, основан в края на 2018 г.

Фондове с частен капитал

PostScriptum

Размер: активите под управление са над 100 млн. евро

Мениджъри: Димитър Енчев (на снимката) и Марк Крандъл

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: основните инвестиции са в компании в сферата на енергийния преход - ВЕИ, енергийна ефективност, автономни захранващи системи, батерии, водород, и т.н. Имаме инвестиции и в технологични и IT компании

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял или в 100% от капитала

Размер на финансирането за една фирма: Повечето инвестиции са в диапазона 1 - 10 млн. евро

Инвестициите дотук: В България - International Power Supply (инвестиция: 3 млн. евро; дял: 13.5%), Software Group (инвестиция: 7 млн. евро; дял: 14.58%), извън България - CWP Renewables (Австралия), Freedom Energy (Сингапур), Resalta (Словения), CWP Global (Люксембург), H1 Energy (Сингапур), Countryside Renewables (Великобритания), Qualsights (САЩ)

Докога ще съществува фондът: няма фиксиран хоризонт

Допълнителни особености: PostScriptum е нещо средно между family office и venture capital фонд. Изцяло частен капитал без институционални инвеститори. За разлика от повечето други фондове в България фондът е глобален. Основният екип е в София. Оттук се управляват инвестиции в Австралия, САЩ, Великобритания и т.н.

Innovation Starter

Име: New Accelerator Consortium Cooperatieff U. A. (Impact Hub Bucharest, Climate Vertical Bucharest, Innovation Starter)

Размер: 1 млн. евро, от които свободен ресурс 720 хил. евро

Мениджъри: фонд мениджър Innovation Starter Box Ltd, изпълнителен директор Леона Асланова (на снимката)

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: pre-seed, EdTech, FoodTech, HealthTech, TransportTech, Telco, Circular Economy

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял, заемен инструмент - миноритатарен дял, конвертируем дълг, грант (ко-финансирано по проект на EIT Climate-KIC само за компаниите от сектор кръгова икономика до 50 000 евро в едно дружество, което се очаква да стартира през месец май 2021)

Размер на финансирането за една фирма: 10-60 000 хил. евро

Списък на инвестициите дотук: акселерирани в 3 рунда 26 дружества, финансирани с различен механизъм - 7

Докога ще съществува фондът: 2031 г.

Фондове с ресурс на държавния Фонд на фондовете

NV3

Име: "Ню вижън 3" КД (NV3 Fund)

Размер: 22 млн. евро + предстоящ нов ресурс от около 8 млн. евро. 2/3 свободен ресурс

Мениджъри: Константин Петров (на снимката), Златолина Мукова, Йордан Зарев, Александър Терзийски

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: технологични компании от различни вертикали, в начална фаза, но с установен продукт и приходи/валидация от пазара

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял, екуити или квазиекуити (конвертируем в екуити заем)

Размер на финансирането за една фирма: до 1 млн евро; 100 - 1000 хил. евро

Инвестициите дотук: "Пейнетикс" (1 млн. евро), "Фос" (1 млн.), "Файър" (500 хил.), "СкалаХостинг" (500 хил.), "Насекомо" (500 хил.), "Водни и енергийни спестявания" - ВЕС (800 хил.), "ФантастикСтей" (800 хил.), "Болерон" (300 хил.)

Докога ще съществува фондът: до края на 2028, 10 години

Morningside Hill

Име: "Морнингсайд хил фонд за рисков капитал" КД

Размер: 38 млн. евро, свободен ресурс 80%

Мениджъри: Павел Велков (на снимката), Делян Ганев, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски

Координати: [email protected]

Какви фирми финансира: български стартъпи в начален или по-късен етап на развитие с пазарно валидиран продукт или услуга, всички сектори без селско стопанство

Какъв е типът на финансирането: миноритарен дял

Размер на финансирането за една фирма: от 750 хил. евро до 3.5 млн. евро

Инвестициите дотук: "Насекомо", "Бизпортал", "Юнивалент", "Нюрорехабилитейшън роботикс", "Инфо ритейл"

Докога ще съществува фондът: от 2019 г. до 2029 г, като може да бъде удължен с 2 години

Допълнителни особености: инвестира в български компании, като поне 50% от активите, продажбите или служителите трябва да бъдат в България

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  kkg1610556258700415 avatar :-|
  Lydia Moon

  Внимание:
  Търсите ли РЕАЛНА ФИНАНСОВА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ, която да ви даде заем между 5000 евро и 50 000 000 евро (за бизнес или фирмен заем, личен заем, жилищни заеми, заем за кола, заеми за консолидация на дълга, рисков капитал, заем за здравеопазване и др.)
  Или ви е отказан заем от банка или финансова институция поради една или друга причина?
  Кандидатствайте сега и получете реален финансов заем, обработен и одобрен в рамките на 3 дни.
  LYDIA MOON СЪТРУДНИЧЕСТВЕНА КОМПАНИЯ ЗА КРЕДИТ, ние сме „Международно акредитиран заемодател“, които дават РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ КРЕДИТИ на физически лица и компании с ниска лихва от 2% с валидна лична карта или международен паспорт на вашата държава за проверка.
  Изплащането на нашия заем започва 1 (една) година след като сте получили заема си, а продължителността на изплащането варира между 3 и 50 години.

  ЗА НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР И ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕТО НА ВАШИЯ КРЕДИТ В рамките на 2 работни дни,
  Свържете се с нас директно чрез този имейл: [email protected]


  Свържете се с нас със следната информация:

  Пълно име:____________________________
  Необходима сума като заем: ________________
  Продължителност на заема: _________________________
  Цел на заема: ______________________
  Дата на раждане:___________________________
  Пол: _______________________________
  Семейно положение:__________________________
  Адрес за контакт:_______________________
  Град / пощенски код: __________________________
  Страна:_______________________________
  Професия:____________________________
  Мобилен телефон:__________________________

  Изпратете заявката си за незабавен отговор на: [email protected]

  Благодаря ти.
  ЛИДИЯ ЛУНА
  Директор.
  ЛИДИЯ ЛУНА КООПЕРАТИВНА КРЕДИТНА КОМПАНИЯ
  Имейл: [email protected]


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход