"Софарма" планира да набира капитал с издаване на варанти

Ръководството на компанията е решило да бъдат издадени 44.9 млн. книжа, чрез които още на първия етап може да привлече 12.6 млн. лв.

"Софарма" планира да увеличи капитала си чрез издаване на варанти, които ще дават право на записване на нови акции за срок от три години. Съветът на директорите на фармацевтичната компания е приел да бъдат издадени 44.9 млн. броя от новия за нея тип финансови инструменти, като всеки ще струва 0.28 лв. Така само от тях в дружеството могат да постъпят 12.58 млн. лв.

В съобщението до БФБ не се посочва колко акции може да бъдат издадени срещу варантите, посочена е само цената на упражняване - 4.13 лева, което е около 80 ст. над текущите борсови котировки на акциите на "Софарма". Минималният праг за успеваемост на емисията е 22 466 317 броя варанти, което значи че тя ще се реализира само ако има инвеститорски интерес за поне половината от предложените книжа.

Варантите са инструменти, които дават право, но не и задължение на притежателите им да запишат акции на компанията при определена цена. За инвеститора той би имал смисъл да се използва, ако цената на упражняване плюс стойността му са по-ниски или поне равни на пазарната на една акция. В противен случай за него би било по-изгодно просто да закупи акции на борсата. Обикновено издаването на варанти цели постепенно набиране на капитал от една компания - затова и се поставя срок, в който могат да се упражнят книжата.

Повече информация за намеренията на "Софарма" ще има в бъдеще, тъй като предстои внасяне на проспект за одобрение от Комисията за финансов надзор. За финансов консултант по емисията е избран "Мейн капитал", а за инвестиционен посредник "МК брокерс".

"Софарма" е една от най-големите публични компании в България с капитализация от почти 450 млн. лв. В момента една акция на компанията се търгува за малко над 3.3 лв., като за последната година са поскъпнали с близо 14%.

През април общото събрание на "Софарма" промени устава, с което се даде право на съвета на директорите да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размер от 750 млн. лв. в срок от 5 години след вписването им в Търговския регистър. В момента акционерния капитал на дружеството е 134.8 млн. лв.

Още от Капитал