Цената на превзетия "Петрол"

Денис Ершов

Цената на превзетия "Петрол"

Наследниците на Денис Ершов претендират за 840 млн. долара от България заради рейдърското превземане на компанията от КТБ и Делян Пеевски през 2013 г.

19989 прочитания

Денис Ершов

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Наследниците на Денис Ершов предстои да заведат рекорден арбитражен иск за 840 млн. долара срещу България в трибунал във Вашингтон.
 • Претенциите са заради действия или бездействия на редица държавни институции, чрез които става възможно рейдърското завладяване на "Петрол" през 2013 г.
 • Тогава операцията беше водена от КТБ, като в иска поименно се обвинява Делян Пеевски, че я е оркестрирал.

Почти 1.35 млрд. лв. Това е сумата, за която наследниците на Денис Ершов, някогашният съсобственик на "Петрол", възнамеряват да съдят България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка във Вашингтон. През втората половина на април в Министерството на финансите, дирекция "Съдебна защита", е получено писмо, в което Eгор и Василиса Ершови на 29 страници излагат намерението и аргументите си относно бъдещия арбитражен иск.

Той е рекорден по размер и ще бъде заведен срещу България, ако в тримесечен период МФ не реагира на писмото и не се опита да постигне извънсъдебно споразумение. До напускането на поста министър Кирил Ананиев запази мълчание и не уведоми обществото за това писмо - въпреки че информация по темата излезе първо в поне две реномирани специализирани американски медии.

Предисторията

Войната за "Петрол" беше с много участници, продължи много години и в нея се употребяваха много средства - позволени, граничещи с ръба на допустимото и законното, но и някои, които вероятно го прескачат. Последната категория сега дава основание на децата на починалия през 2017 г. Денис Ершов да предявят иск срещу България на полето на международното право.

"Капитал" е писал многократно през годините относно тази битка. Основни участници в нея освен пряко воюващите страни Ершов и някогашния му партньор Митко Събев бяха и основният кредитор КТБ, Агенцията по вписванията, различни търговски съдебни състави из страната, Комисията за финансов надзор, Централният депозитар и, разбира се, прокуратурата. Най-общо казано, всеки път щом основателят и основен акционер Денис Ершов успяваше да отбележи "победа" в някоя битка, срещу него се активираше нова стратегия и контраатака с участието на нови и нови регулатори и държавни органи. Основните моменти, поне според уведомлението на Ершови, могат да бъдат очертани по следния начин:

 • В началото на 2010 г. Агенцията по вписванията приема и вписва в Търговския регистър промени в устава на "Петрол" в нарушение на редица разпоредби на Търговския закон, както и на собствените си вътрешни правила. Използвани са включително и фалшифицирани подписи на Александър Мелник - който заедно с Ершов към онзи момент държи общо 52.5% от акциите на компанията майка "Петрол холдинг" и следователно упражнява заедно с Ершов мажоритарен контрол над "Петрол".
 • Ершов и Мелник атакуват вписването пред Варненския окръжен съд, където обаче делото се развива по изключително странен начин. В нарушение на Търговския закон и задължителната практика на ВКС съдът допуска като доказателство разпита на "свидетел", който обаче е служител на Митко Събев - в чиито интерес са нововписаните промени. Съдът отсъжда в полза на Събев. Със странни аргументи, макар и в друга насока, апелативният съд потвърждава решението на окръжния и така този епизод свършва.
 • Многобройните сигнали на Ершов и Мелник до прокуратурата относно фалшифицирани подписи, лъжесвидетелстване и т.н. остават без последствия. Прокуратурата не реагира.

В стаята влиза слонът КТБ

Следват над три години съдебни дела, чрез които Денис Ершов се опитва да си върне контрола над "Петрол холдинг". В крайна сметка през ноември 2013 той успява. И тази победа обаче се оказва предпоследна, защото в този момент в играта влиза тежката артилерия в лицето на Корпоративна търговска банка, която към онзи момент все още може да се приеме, че играе в едно с интересите на Делян Пеевски. На 2 декември 2013 всички притежавани от холдинга акции на "Петрол", които се търгуват на Българската фондова борса, са внезапно продадени за 2 лв. на акция - при положение че цената при затваряне на търговията от предходния ден е била 5.15 лв. Това става вследствие на предприето принудително изпълнение от ЧСИ Мариян Петков с цел удовлетворяването на дълг, отпуснат през април 2013 г. на кухата фирма "Ойл енерджи трейдинг" от... КТБ. През юли 2013 г. тогавашния директор на "Петрол" Орлин Тодоров гарантира заема от 16 млн. евро и така акциите на дистрибутора на горива стават обезпечение по него. Иначе казано, Тодоров и Събев залагат скрита бомба в полза на КТБ като един вид застраховка, ако загубят тази фаза от войната. Което и именно става няколко месеца по-късно.

Купувач на този пакет от 48% от "Петрол" става "Алфа кепитъл", което е кредитирано от самата КТБ и така кръгът се затваря. Другият съществен пакет от около 40% от дистрибутора на горива към онзи момент беше по същество обратно изкупен - собственост на дъщерното дружество "Нафтекс петрол".

Сделка, която никой не пожелава да спре

Ершов и адвокатите му оспорват тази предварително заложена и нагласена борсова "операция" с всички сили и всички възможни средства. Ето и ключовите моменти:

 • Още същия ден Ершов пише до КФН и тогавашния й председател Стоян Мавродиев да спрат продажбата, тъй като тя е извършена без надлежната оторизация от борда на "Петрол" и на базата на фалшифицирани документи. Да не говорим за драстично по-ниската от пазарната цена.
 • КФН и Мавродиев обаче не реагират нито на 2, нито на 3 декември. При това положение на 4 декември "Петрол" сезира Окръжен съд - Стара Загора, с искане за налагане на временни обезпечителни мерки, т.е. спиране на сетълмента на продажбата. Съдът уважава молбата, като определението е незабавно вписано в Търговския регистър.
 • Ершов също така незабавно представя определението на съда пред Васил Големански, директора на Централния депозитар. Неговият отговор според арбитражния иск е бил: "Съдът нищо не може да ми нарежда. Сетълментът ще мине и новият собственик ще си получи акциите." Следва ново писмо до КФН в ролята й на "шапка" на ЦД. Както и още едно писмо на следващия ден, 5 декември. Мавродиев отново не реагира.
 • Също на 5 декември "Петрол" подава сигнал до Софийската градска прокуратура. Реакция от там също не последва.

Оферта в стил "Плати си или се откажи"

Моделът на рейдърското завземане на "Петрол" се потвърждава и от кореспонденция между адвокатите на Ершов и адвокат Александър Ангелов, който е известен като юридическо острие на Пеевски. По това време той обслужва съвместните му интереси с Цветан Василев, но само месеци по-късно в разразилата се война между тях ще вземе страната на ексдепутата от ДПС. Именно той носи прословутите "искания" за конкретни дялове и активи от Пеевски към банкера, чието неприемане води до атаката срещу КТБ. А по-късно Ангелов ще бъде осветен и като собственик на офшорката "Виафот", чрез която се правеха опити за овладяване на "Дунарит".

Ултимативното писмо на Ангелов е с дата 22 декември. В него, образно казано, се изтъква, че мачът вече е свирен, и все пак се отправя оферта към Ершов да се върне с представител в борда и да придобие 42% дял в "Петрол" при предстоящо увеличение на капитала, които обаче трябва да закупи по 5 лв. акцията, или общо за близо 230 млн. лв.

"Знаете добре, че няма юридически способ да "върнете" ситуацията - продажбата на акциите е през изпълнително дело и е извършена на борсата, т.е. придобиването е оригинерно, а каквито и действия да предприемете срещу ЧСИ-то, същите няма да имат последици относно продажбата. Трябва да сте наясно с това, за да обсъдите правилно предложението", пише адв. Ангелов, като изтъква още и задлъжнялостта на самия "Петрол холдинг", което може лесно да бъде обявено в несъстоятелност и да бъде отстранен борда му.

За да не се стига дотам, офертата е лагерът на Ершов да спре да блокира действията, като срещу това получи възможност да запази дял (по описаната горе схема), представител в управлението и дял от печалбата при планирана бъдеща препродажба на "Петрол". Според очертания план последното трябва да стане след преструктуриране на групата в срок до три години. Под печалба се разбира разликата между продажната цена (не по ниска от 350 млн. евро) и всички дългове към КТБ и свързаните й лица, както и новите им инвестиции, олихвени с 9% на година. Преговорите с потенциални купувачи трябва да се водят от "Алфа кепитъл" или КТБ, за които да остане и 25% от печалбата, а останалата част да се подели между Ершов и Събев пропорционално на дяловете им преди операцията.

А къде в цялата схема е прокуратурата

Вече беше споменато, че държавното обвинение подминава многобройни сигнали, подадени от Ершов срещу Събев и неговото обкръжение за престъпления, включващи антидатиране, изготвяне на документи с невярно съдържание и т.н. Тази незаинтересованост по казуса обаче е по-скоро еднопосочна - през 2010 по сигнал на Събев СГП реагира светкавично и образува досъдебно производство срещу Ершов и финансовия директор на "Петрол" Цветан Димитров. Твърдяното престъпление е длъжностно присвояване на 1 млн. лева. През 2012 г. делото е внесено в съда, но прекратено на две инстанции поради тежки пороци и дефекти на обвинителния акт. На следващата година прокуратурата повторно внася делото. В края на 2015 г. СГС чете присъда "виновни" и за двамата - която впоследствие обаче е отменена от САС. Така тази част от сагата приключва в началото на 2018, след като прокуратурата се отказва да протестира решението пред ВКС, а самият Денис Ершов вече не е сред живите.

Действията и бездействията на прокуратурата са изрично изброени в уведомлението за арбитраж и посочени като една от основните причини България като държава да е бъдещ ответник по този рекорден арбитражен иск. Това далеч не е първият казус, по който бизнесмени обвиняват прокуратурата в пряко или косвено съдействие за разчистване на корпоративни сметки и случаи на откровено рейдърство. Най-пресните и нашумели казуси са "Осемте джуджета" и висящото вече четири години специализирано обвинение за "ОПГ Емилиян Гебрев", което трябваше да блокира придобиването на военния завод "Дунарит" от последния. Но по ирония това е и съдбата на самата КТБ и Цветан Василев половин година след овладяването на "Петрол".

Основната разлика е, че Ершов и наследниците му са литовски граждани и съответно чуждестранни инвеститори, докато за местните лица арбитражният център във Вашингтон е изцяло недостъпен като средство за защита.

Министерството и неговите дела

Всяка година през април МФ публикува отчет на бюджета си. В документа за 2020 на страница 92 - за който се сети да рови в качения в машинно нечетим формат PDF - може да се открие оскъдна информация за арбитражните дела, заведени срещу България. По този метод информация за подаденото от Ершови уведомление за иск щяхме да научим официално чак през април 2022.

В последно време обаче се правят опити, макар и малко на брой, тази секретност да бъде поне леко осветена. Например през април "Да България" осъди МФ да предостави информация относно заведеното от CEZ арбитражно дело - и по-конкретно претенциите, свързани с продажбата на "ТЕЦ Варна" на почетния председател на ДПС Доган. Изглежда, обаче, че бившият вече министър Кирил Ананиев и подопечните му отговорни лица не са изпълнили съдебното решение. Друг пример е делото, което сайтът "Биволъ" води за достъп до информация относно арбитраж за над 100 млн. лв., заведено от израелски инвеститори, чийто жилищен комплекс е отнет в едно спорно производство по несъстоятелност, инициирано от сочената за близка до Пеевски строителна фирма "Ултрастрой". В това дело журналистите се опитват да разберат каква точно е била ролята на прокуратурата (отново) и лично на предишния главен прокурор Сотир Цацаров и дали той е получил призовка да свидетелства по арбитражното дело във Вашингтон.

Преглед на съдебната практика на ICSID показва, че центърът публикува голяма част от решенията и определенията си. В българския случай обаче не се публикува никога нищо. Източници на "Капитал" обясниха, че това се прави по изрично настояване на българската държава. Например няма яснота как тя се е разбрала с Оманския държавен инвестиционен фонд, който съдеше България заради загубите си в КТБ, но изненадващо оттегли исковете си в сравнително ранен етап от съдопроизводството. "Капитал" получи и информация, че наскоро CEZ са спечелили един междинен етап на арбитражното производство срещу България - а именно по въпроса за допустимостта на делото. Определението на арбитражния състав във Вашингтон е от 2 март - но и в този случай МФ запази пълно мълчание.
Темата накратко
 • Наследниците на Денис Ершов предстои да заведат рекорден арбитражен иск за 840 млн. долара срещу България в трибунал във Вашингтон.
 • Претенциите са заради действия или бездействия на редица държавни институции, чрез които става възможно рейдърското завладяване на "Петрол" през 2013 г.
 • Тогава операцията беше водена от КТБ, като в иска поименно се обвинява Делян Пеевски, че я е оркестрирал.

Почти 1.35 млрд. лв. Това е сумата, за която наследниците на Денис Ершов, някогашният съсобственик на "Петрол", възнамеряват да съдят България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка във Вашингтон. През втората половина на април в Министерството на финансите, дирекция "Съдебна защита", е получено писмо, в което Eгор и Василиса Ершови на 29 страници излагат намерението и аргументите си относно бъдещия арбитражен иск.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


6 коментара
 • 1
  true_original avatar :-|
  true_original

  Да обобщим - всички съдебни определения в полза на Ершов са според закона , всички други са съмнителни ( защо - това не се обяснява тъй като е ясно ).

  Горният пасквил можеше да започва с “ Сега ще ви преразкажем писмото на наследниците дадено от адвокатчето с което се познаваме и друг път сме му правили тук услуги и интервюта сме му публикували.”

 • 2
  ntj1601038467686351 avatar :-|
  Todor Kirkov

  Schemata Bocheto

 • 3
  ias21554266 avatar :-P
  Darulio

  До коментар [#] от "":

  Да обобщим: поредният трол коментира текст, който не си е направил труда да прочете, защото е тук с мисия. В материала черно на бяло е написано, че преразказват уведомлението:
  "Основните моменти, ПОНЕ СПОРЕД УВЕДОМЛЕНИЕТО НА ЕРШОВИ, могат да бъдат очертани по следния начин:"

 • 4
  true_original avatar :-|
  true_original

  Не е журналистика да преразказваш текста - това е втори клас, втори срок. Съвсем очевидно статията е платена (лобираха) от адвокатчетата на Ершови.

  Между другото щеше да е удачно да се разкаже кой е Ершов и какво правеше в държавата ни.

  Изпълнение през борсата за необслужван дълг - ще пият студена вода.
  До коментар [#] от "":

 • 5
  keen avatar :-|
  keen

  Питам се, ако със закон обявим режимът на ГЕРБ за престъпен, дали ще ни се размине плащането по тоя арбитраж?
  Вероятно не. Всеки плаща за грешките си...

 • 6
  daniboy avatar :-?
  Daniboy

  До коментар [#] от "":

  Интересна идея. Някой правил ли го е в новата история?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

My Motto се завръща

My Motto се завръща