Обявяват за продажба "ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС" в Слънчев бряг

На 02.07.2021 г. от 11 ч. ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон

Обявяват за продажба "ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС" в Слънчев бряг
Обявяват за продажба "ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС" в Слънчев бряг

На 02.07.2021 г. от 11.00 часа ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на следната обособена част от имуществото на дружеството "ДЕЧИ СА" ЕАД/н/, а именно:

"Хотел "ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС" категория 4* в к.к. "Слънчев бряг", включително намиращите се в хотела движими дълготрайни материални активи. Хотелът се намира в сграда на 9 етажа, в която на първите 4 етажа са разположени хотелска част и три ресторанта, а на етажи от пети до седми са разположени 43 апартамента, които също са част от имуществото, което се продава.

Стартовата цена при прякото договаряне е 5 997 863.38лв.

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10% (десет процента) от стартовата цена в размер на 599 786.34лв.

Заинтересованите лицa могат да се запознаят подробно с условията и изискванията за участие в прякото договаряне на следния интернет адрес: https://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/public_announcement.xsp?documentId=AA1EB01A50538536C22586DB0037B8F9

Повече информация може да получите на телефон 02/952 25 16.