Амбицията ни е "Веолия" да се превърне в еталон за екологична трансформация

Сто процента от абонатните ни станции са изцяло реновирани със съвременни системи за мониторинг и автоматично управление, казва Денислав Денчев, изпълнителен директор на "Веолия Енерджи Варна" и "Веолия Сълюшънс България"

Амбицията ни е "Веолия" да се превърне в еталон за екологична трансформация
Амбицията ни е "Веолия" да се превърне в еталон за екологична трансформация
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Денислав Денчев е изпълнителен директор на "Веолия Енерджи Варна" и "Веолия Сълюшънс България". Той е инженер със специалност "Eлектроенергетика".

В тази област преминава цялото му кариерно развитие, което започва като дежурен оператор в електрическа подстанция, преминава през "Е.ОН България Мрежи", ръководител на мрежови и измервателен район до работа в Германия и Швейцария като ръководител на електроенергийни проекти. От 2015 г. Денислав Денчев заема позицията регионален мениджър за Източна България, от 2019 ръководи "Веолия Енерджи Варна", а от тази година застава начело и на "Веолия Сълюшънс България".

Визитка

Денислав Денчев е изпълнителен директор на "Веолия Енерджи Варна" и "Веолия Сълюшънс България". Той е инженер със специалност "Eлектроенергетика".

В тази област преминава цялото му кариерно развитие, което започва като дежурен оператор в електрическа подстанция, преминава през "Е.ОН България Мрежи", ръководител на мрежови и измервателен район до работа в Германия и Швейцария като ръководител на електроенергийни проекти. От 2015 г. Денислав Денчев заема позицията регионален мениджър за Източна България, от 2019 ръководи "Веолия Енерджи Варна", а от тази година застава начело и на "Веолия Сълюшънс България".

Г-н Денчев, какви цели си поставя "Веолия" в България?

Амбицията ни тук, в България, е същата като тази навсякъде по света - "Веолия" да се превърне в компания - еталон за екологична трансформация, с акцент върху зелената енергия и намаляването на въглеродния отпечатък. Ние сме надежден партньор, предлагащ интелигентни решения, непрекъснатост на основни услуги като вода и енергия, водещ експерт в областта на енергийната ефективност. Компанията разработва местни решения, като ползва международната експертиза на групата "Веолия". В България ние имаме дългосрочна визия - тук сме от 2006 г. и разширяваме дейността си поетапно. Представени сме с три компании - "Веолия Енерджи Варна", "Веолия Сълюшънс България" и "Софийска вода".

Какви проекти развива "Веолия" във Варна? Разкажете повече за проектите на компанията, свързани с геотермалната енергия и локалното производство на битова гореща вода чрез термопомпени инсталации.

- Чрез двете си дружества - "Веолия Енерджи Варна" и "Веолия Сълюшънс България", във Варна развиваме дейности по високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, техническа поддръжка, мониторинг на системите за отопление, вентилация, климатизация на летище Варна, техническа поддръжка на отоплителни инсталации на редица общински обекти, фасилити мениджмънт на офис сгради, кина, търговски вериги и много други. Развитието на геотермалната енергия и термопомпените инсталации са част от бъдещето, свързано с използването на зелена енергия. Във Варна предстои да започне проект за използването на геотермалната енергия - градът има огромен потенциал заради водните си източници. По отношение на термопомпените инсталации за производство на битова гореща вода "Веолия Енерджи Варна" работи по три пилотни проекта. Те са реализирани в сгради в режим на етажна собственост. Идеята е колкото повече хора ползват услугата, толкова тя става по-евтина. Насърчаваме потребителите да участват в нашите рентабилни и ефективни проекти.

Съвсем различна е ситуацията, ако говорим за използването на термопомпи в индустрията или в еднофамилните жилищни сгради, където интересът към тази технология е много голям.

Какви добри практики прилага "Веолия Енерджи Варна", за да подобри услугите за своите клиенти?

- Компанията работи по много и различни услуги и проекти. Подменена е голяма част от топлопреносната мрежа на дружеството с предварително изолирани тръби. Сто процента от абонатните станции са изцяло реновирани със съвременни системи за мониторинг и автоматично управление. Благодарение на ефективното управление на производството и преноса се спестяват средно около 17-18% първично гориво, а това е равно на същия процент емисии. Още през 2013 г. "Веолия Енерджи Варна" реализира няколко пилотни проекта. Започнахме подмяна на вътрешните инсталации за топла вода. Ефектът към края на 2020 г. беше, че 80% от сградите, които ползват услугата, бяха с подменени нови инсталации. В резултат загубата на топлинна енергия намаля от два до пет пъти, което пък доведе до по-ниски сметки за нашите клиенти. Паралелно с този проект започнахме и подмяна на всички водомери с уреди, които могат да се отчитат дистанционно. Към момента 70% от всички клиенти, които ползват битова гореща вода, са с изцяло подменени дистанционни измервателни уреди. Това води до един много по-добър отчет и спокойствие на клиентите, особено в ковид кризата.

През 2007 г. започнахме подмяна на вертикалните отоплителни инсталации с такива от хоризонтален тип. Към края на м.г. 30% от сградите вече са с изцяло подменени инсталации и - забележете - разходът на енергия в общите части, или т.нар. енергия за сградна инсталация, е намален до 10 пъти.

Всъщност това са част от решенията, които реализирате за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въздействието върху околната среда?

- Точно така. Благодарение на всички тези усилия и инвестиции ние постигнахме намаляване на въглеродния отпечатък, непрекъсваемост на енергийните и водните услуги и не на последно място клиентска удовлетвореност.

Какви допълнителни услуги предлагате на своите бизнес и индустриални клиенти?

- Екипът на "Веолия" в България разработва проекти за оползотворяване на отпадъците, включително и на биологични отпадъци, намаляване на загубите на енергия и вода. На нашите общински, бизнес и индустриални клиенти освен решения за намаляване на въглеродните емисии предлагаме и други, свързани с качеството на въздуха, производството на зелена енергия, както и услуги за енергийни спестявания на сгради и съоръжения. Занимаваме се и с проектиране и изграждане, аутсорсинг оптимизация, експлоатация, поддръжка и обследване на енергийни и ВиК системи, локализиране на скрити течове, лабораторни услуги. "Веолия" използва собствена система за мониторинг, анализ и намаляване на енергийни и водни разходи, която се нарича Hubgrade и която позволява измерване и оптимизация на ефективността на сгради и техническа инфраструктура. Умните решения на "Веолия" като Hubgrade целят да подобрят предоставяните услуги в партньорство с нашите общински и индустриални клиенти. Това отново е свързано с мисията на компанията да подпомогне екологичната трансформация в България. "Веолия" вече работи с индустриални клиенти от цялата страна по внедряването на решения, свързани с оползотворяване на биологичните отпадъци, намаляване на загубите на енергия и вода, производството на зелена енергия или намаляване на въглеродните емисии.

Какви планове има "Веолия" за разширяване на дейността си в България?

- В момента "Веолия" е активна най-вече в София и Варна, но компанията започна да оперира и на територията на други големи градове в България. "Веолия" вниква в дейността на своите клиенти и им предлага решения, с които могат да намалят въглеродния си отпечатък и да бъдат по-ефективни. В управлението на водните и енергийните ресурси, както и в производството на зелена енергия, има място за растеж. Вярваме, че можем да мултиплицираме добрите практики, които "Веолия" прилага в своите дружества в София и Варна, както и успешния модел на публично-частно партньорство и в други градове.

"Веолия" помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, опазването на съществуващите ресурси и тяхното възстановяване. Нашите наблюдения са, че големите компании имат нужда от оптимизация на ресурсите и технологиите, с които да ги управляват. А "Веолия" може да им ги предостави. Тази ситуация наричаме win-win - всички страни печелят.

Как "Веолия България" посрещна предизвикателството COVID-19? Кое беше най-трудното през тази кризисна година?

- "Веолия" излезе от кризата и доказа, че е стабилен партньор за своите клиенти. Благодарение на нашата бърза адаптивност, гъвкавост и организация успяхме да помогнем и на нашите партньори да се справят с това нелеко положение. В условията на ковид криза ние разработихме дигитални решения, които подобриха нашите услуги и ги направиха по-ефективни. Предоставихме адаптирани решения на нашите клиенти като системата за мониторинг и контрол на въздуха в затворени помещения, активно използваме и системата Hubgrade, която ни дава възможност за своевременно откриване на проблемите и бърза реакция.

Една от големите трудности, с която се сблъскахме, бяха локдауните и блокирането на страната, но се справихме, защото имаме кризисен щаб, който следеше всекидневно какво се случва в страната и по света. Справихме се, защото бяхме подготвени.

Възобновяването на световните ресурси е мисията на "Веолия". Какво на практика означава това за вашата дейност?

- "Веолия" е глобален лидер в управлението на природни ре­сурси в сферата на водата, енергията и преработката на отпадъци. Искаме да осигурим на света ресурси, а това означава да подобрим достъпа до тях, като същевременно ги съхраняваме и въз­становяваме чрез нашите услуги. "Веолия" има необходимите ноу-хау и експертиза да внедрява новаторски устойчиви решения, които да допринасят за тази екологична трансформация. България е страна с уникално биоразнообразие, променящ се енергиен сектор и все по-големи екологични предизвикателства. Всички наши компании в България вече предприеха мерки в сферата на енергийната ефективност или т.нар. кръгова икономика. "Веолия" прилага екологично управление на своите обекти, като опазва околната среда и съхранява биоразнообразието.

Забележете - на територията на пречиствателните станции на "Софийска вода" има птици, пеперуди, язовци, а на територията на топлоцентралата "Веолия Енерджи Варна" вирее рядък защитен вид орхидея, имаме и сокол скитник, а инженерите ни отглеждат 20 кошера с пчелни семейства. Грижата на "Веолия" към това богатство се изразява в конкретни всекидневни действия. Амбицията ни в България, както и тази на "Веолия" в световен мащаб, е да станем компания - еталон за екологична трансформация.