Един милиард капачки от шуменската "Херти"

Производителят отчита над 10% скок на приходите и над 57% на нетната печалба за 2020 г.

През близо 30 години две шуменски компании - "Хермес" и "Тимшел", обединяват усилията си за общ бизнес. Първите срички в имената им определя как ще се нарича новоучредената фирма - "Херти".

Началото е поставено с една машина, произвеждаща два размера алуминиеви капачки. Днес "Херти" - Шумен, произвежда годишно над 1 милиард изделия, които се използват за затваряне на почти всички съществуващи видове бутилки в различни индустрии - за спиртни напитки, вино, минерални води и безалкохолни, зехтин и храни, фармация, козметика.

Компанията е със статут на публично дружество и акциите й се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Акционери в дружеството са "ИГМ холдинг" (33.27%), Александър Юлиянов (33.22%), Захари Захариев (25.23%), Елена Захариева (7.99%) и други физически лица (0.29%).

Целта на "Херти" е да бъде в челната петица на производителите на капачки в Европа, създавайки пазарно предимство чрез въвеждане на иновативни продукти, производствени процеси и бизнес модели, заявяват от дружеството.

Възходящ тренд

В пандемичната 2020 г. фирмата отчита над 10% ръст на приходите, които достигат 45.4 млн. лева. Нетната печалба е 1.1 млн. лв., което е над 57.6% скок спрямо 2019 г.

Захари Захариев, главен изпълнителен директор на "Херти", обяснява възходящия тренд във време на извънредно положение с нарасналия интерес към определени продукти и с гъвкавите възможности на компанията. "Още от 2019 г. се увеличи търсенето на алуминиеви капачки "Дорадо" за минерални води в стъклени бутилки. Това донякъде се дължи на европейския регламент за намаляване използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Затова "Херти" увеличи капацитета за производството на тази капачка в началото на 2020 г. и в първите месеци имаше ръст в продажбите", казва той. В основата на резултатите е и широкото фирмено портфолио, което покрива различни индустрии и позволява да бъде компенсиран спадът в някои от тях. "През 2020 г. пандемията се отрази основно при капачките за малки бутилки вино, използвани в самолетите. Там имаше сериозен спад, но търсенето на капачки за алкохол, минерални води и зехтин остана на нормално ниво", коментира още Захари Захариев.

Над 3 милиона лева инвестиции

Продължаващите инвестиции са част от факторите за успехите на "Херти". През 2020 г. компанията инвестира над 3 млн. лв. в изграждане на производствени сгради и активи, оборудване и машини. В действие е и нова компресорна станция, която оптимизира и ефективно управлява подаването на сгъстен въздух за производството, а спестената енергия се използва за отопление на част от помещенията. Компанията е преминала изцяло на отопление с природен газ, което също свива енергийните разходи.

В над 50 държави

Традиционно добрите задгранични продажби също допринасят за възходящите финансови резултати в годината на пандемия. През 2020 г. продукцията на "Херти" се продава в над 50 държави. Най-големият външен пазар е Франция, следват Великобритания, Германия, Русия, става ясно от доклада за дейността. В основата на успеха е работата на дъщерните дружества в Румъния, Англия, Франция, Германия, САЩ.

"Дъщерните ни дружества са изцяло търговски и продават наши продукти. Те осигуряват почти 40% от оборота и покриват сериозни пазари. Обслужват клиентите в съответната държава, като развиват пазара, приемат поръчки и осигуряват следпродажбеното обслужване", обяснява Захариев.

За развойна дейност

Принос за добрата производствена дейност дава и специално обособеният отдел "Развитие и развойна дейност". Той работи за оптимизиране на продуктите и на работата на производствените линии, за въвеждане на нови екологични материали и нови решения и за постигане на устойчиви резултати, уточняват от компанията.

"Херти" има регистриран патент и полезен модел за капачки за вино съвместно с германска фирма. В България компанията е регистрирала три полезни модела и три търговски марки, има регистрирани и няколко дизайна и търговски марки на Европейската общност.

"Разходите за звеното за развойна дейност са около 3% от общите разходи за дейността. Допълнително се влагат средства за материали и разработки. Последната разработка е на капачка roll-on, алуминиева капачка за минерални води в стъклени опаковки, масово използвана за пазара в Германия", обобщава главният изпълнителен директор на "Херти".

Заетите в дружеството също нарастват и през 2020 г. достигат 495 души (при 446 през 2019). "Нямаме сериозен проблем с кадрите, макар че трудно се намира квалифициран персонал. Обикновено по-голямо текучество има при по-ниско квалифицираните кадри и особено при започване на летния сезон. Не планираме сериозно увеличение на персонала", заяви Захариев.

Какво предстои

Инвестициите ще продължат. Компанията кандидатства за финансиране по програмата за "Иновации в зелената индустрия" на Норвежкия финансов механизъм. Целта е да се закупи ново оборудване за печат върху метални листове.

"Проектът, с който кандидатстваме, е свързан с иновативна печатна технология Printalab led, която изцяло променя процеса на литография на алуминиевите листове, като съкращава значително времето за сушене и спестява енергия и материали. Основният ефект ще бъде в намаляване на използваната енергия и в подобряване на качеството на печата, както и в намаляване на времето за производство, което ще увеличи и капацитета. Този проект е важен за нас и се надяваме да получим финансирането", обясни Захари Захариев.

Ключовите инвестиции на "Херти" за 2021 г. са насочени към оптимизация на производствения процес, увеличаване капацитета на някои продукти, повишаване на контрола на качеството. "Планирали сме закупуване на машини за увеличаване на капацитета на някои размери дълбоки капачки, особено за вино. Увеличаване на машините позволява те да се връзват в линии, което качва производителността. Ще се инвестира и във вижън системи за контрол на качеството в производствения процес. Поради голямото търсене на алуминиеви капачки за минерални води и особено на композитната капачка "Дорадо" ще се инвестира и в машини за увеличаване на капацитета. Предвидено е и изграждане на нов хранителен блок за работещите в компанията", коментира целите за тази година Захари Захариев.

Той уточнява, че средносрочните планове на "Херти" са за "устойчиво развитие на компанията и ефективно използване на ресурсите за създаване на по-благоприятна производствена и жизнена среда".