Домовете за възрастни хора са инвестиционна ниша с огромен потенциал

Само за първите месеци на 2021 г. обемът на инвестициите в тази ниша е увеличил осреднената за пет години стойност от 2.3% на 3.8%

Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс"
Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс"
Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс"
Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс"
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс", водещ доставчик на финансови услуги на международно ниво и инвеститор с фокус върху закупуването на необезпечени и обезпечени портфейли, за най-актуалните инвестиционни тенденции в контекста на коронавирусната криза.
Райна Миткова, управител на "ЕОС Матрикс", водещ доставчик на финансови услуги на международно ниво и инвеститор с фокус върху закупуването на необезпечени и обезпечени портфейли, за най-актуалните инвестиционни тенденции в контекста на коронавирусната криза.

Госпожо Миткова, какви са вашите наблюдения върху търсенето и предлагането на частни услуги, свързани със здравеопазване?

Сферата, в която работим - управлението на задължения, е изключително чувствителна към икономическия контекст и в краткосрочен, и в дългосрочен план, което ни дава възможност ефективно да правим анализ на риска спрямо най-актуалните трендове. Нашият Финансов доклад за COVID-19, изготвен след представително допитване за пет европейски страни с помощта на Dynata, дава ясна картина за промените в потреблението и нуждите, провокирани от глобалната пандемия - какво хората са зачеркнали от бюджетите си, какво са оставили и какво ново и непланирано е влязло в тях. Едно от нещата, които правят впечатление, е именно повишаването на разходите за здравеопазване - поради тревогите относно коронавирусната криза и пренатовареността на здравната система се засилва интересът към частното медицинско обслужване, което значително повишава разходите за лечение и изследвания. Това е сериозно перо, за което потребителите планират и в бъдеще да отделят повече средства. В същото време предлагането тепърва ще трябва да наваксва нарастващата нужда от подобни услуги. Ръстът на потребителските разходи за частно здравеопазване и частно здравно осигуряване ще продължи да стимулира и търсенето на по-широк спектър от здравни активи.

Това означава ли и допълнителни възможности за инвеститорите, макар и с по-сложен и нишов характер?

Със сигурност. Тепърва ще наблюдаваме бум в телемедицината, медицинските изследвания и проучвания. Ръстът в търсенето на активи и услуги, свързани с грижата за възрастни хора, също ще е сериозен - породен основно от трайната тенденция за застаряване на населението както у нас, така и в Европа. Това на свой ред води до по-висок дял на тези активи на инвестиционния пазар в дългосрочен план. Актуално международно проучване на Colliers сред инвеститорите показва, че 21% от анкетираните са заявили интерес към домове за възрастни хора. Само за първите месеци на 2021 г. обемът на инвестициите в тази ниша е увеличил осреднената за пет години стойност от 2.3% на 3.8%, като според експертите отчитането на обемите на сделките е по-ниско от това, което реално се случва на място.

Тази тенденция актуална ли е и за България?

Да, дори в още по-голяма степен, тъй като недостигът на домове за възрастни хора е един от най-големите проблеми на социалната сфера в страната през последните години и търсенето многократно надхвърля предлагането, а капацитетът на общинските старчески домове е силно ограничен. На пазарно ниво това органично поражда нужда от компенсация с помощта на частния сектор, като инвестиции в подобни активи и услуги не само биха отговорили на конкретни нужди, повишавайки стандарта на живот, но и дават възможност за висока възвращаемост и създаване на добри практики с европейски стандарти. Налице са някои свързани рискове, като нужда от модернизиране на инфраструктурата и недостиг на квалифициран персонал, но предвид множеството фактори за растеж, потенциалът е огромен, с доказано положителен баланс в дългосрочен план относно възвращаемостта в сектора на домове за възрастни хора.

"ЕОС Матрикс" предлага за директна продажба "Дом за медико-социални грижи" в с. Къртожабене, община ПлевенИмотът се намира в природния резерват "Чернелка", живописен карстов каньон по протежение на река Чернелка, на 1 км от с. Къртожабене и на 11 км по асфалтов път от общинския център Плевен.

Разгърнатата застроена площ е 7896 кв.м, а дворното място със спортни площадки е 16 532 кв.м. Монолитната пететажна сграда е построена през 1983 г., като може да предлага до 180 места за специализирана грижа на възрастни хора. Сградата е съобразена с изискванията за подобни социално-лечебни институции, има собствен водоизточник, трафопост, както и гараж (57 кв.м застроена площ). Част от имота е и рехабилитационен блок на два етажа - с водолечение и помещение за нагревки.

Атрактивната локация съчетава спокойствието на природата с практична функционалност - близостта до гр. Плевен осигурява бърз достъп до спешна помощ за резидентите, професионални медицински кадри от МУ Плевен и възможност за удобна логистика. В целия район на община Плевен няма частна институция, предлагаща качествени грижи и лечебно-медицински услуги на възрастни хора. Предимство за потенциалните купувачи е и специално разработеният професионален инвестиционен план за Дома за медико-социални грижи Къртожабене.