Нов застрахователен продукт в подкрепа на микро- и малки предприятия

Най-новото застрахователно решение на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД предоставя възможност на фирмите да преодолеят икономическите последици от COVID-19

Нов застрахователен продукт в подкрепа на микро- и малки предприятия
Нов застрахователен продукт в подкрепа на микро- и малки предприятия

Икономическата криза, предизвикана от COVID-19, доведе до значителни загуби за българските фирми, като засегна най-вече малките предприятия, работещи на отложено плащане, които не успяват да покрият нуждите си от оборотен капитал и инвестиции.

За преодоляване на негативния ефект от пандемията и икономическите последици (увеличаваща се междуфирмена задлъжнялост, ръст на корпоративни фалити и др.) "Българска агенция за експортно застраховане" (БАЕЗ) ЕАД разработи нов застрахователен продукт, насочен изцяло в подкрепа на микро- и малки предприятия.

Параметрите на продукта са структурирани и съобразени изцяло спрямо потребностите на тези предприятия. Продуктът ще предостави възможност на малките предприятия да увеличат и разширят продажбите си на отложено плащане, като преодолеят негативният ефект от прекъсване веригата на доставки вследствие на пандемията. По-голям процент от тях не разполагат с ресурс от средства и наличните такива се разходват предимно за подпомагане растежа им, което означава, че при прекъсване на паричния поток, например в случай когато основен контрагент не плати в указания срок, може да се стигне до финансови затруднения и дори фалит на фирмата продавач.

Развивайки дейността си, предприятията трябва да разполагат с ликвидност, за да генерират печалба. Независимо от сектора, в който оперират, печалбата и защитата на капитала са два елемента, без които не могат да функционират, и именно това отговаря на въпроса на много малки предприятия защо застраховката на вземания е толкова важна. Ниската ефективност на двата показателя може да доведе до редица трудности и за да бъде преодолян този негативен ефект, предприятията, особено най-малките, трябва да оптимизират политиката за управление на своите търговски вземания на отложено плащане. В тази връзка новият застрахователен продукт ще позволи на микро- и малките предприятия да защитят своите продажби.

Продуктът предлага преференциални условия, изцяло съобразени с необходимостите на предприятията, попадащи в този сегмент, спрямо настоящата несигурна икономическа ситуация. Всяко микро- или малко предприятие може да се възползва от новото застрахователно решение, като ще получи по-високо застрахователно покритие на търговските си вземания в страната и в чужбина, улеснена административна процедура и оптимален разход за застрахователната услуга. Тези предприятия ще могат да се възползват от професионален анализ на кредитоспособността на техните контрагенти, за да имат по ефективно планиране, комуникация и възможности за разширяване на продажбите на международните пазари, а така също и на вътрешен пазар.

Чрез най-новото застрахователно решение БАЕЗ ЕАД предоставя възможност на фирмите от сегмент микро- и малки предприятия да преодолеят икономическите последици от COVID-19 чрез преференциални условия за гарантиране на плащанията към тях, разширяване на бизнеса чрез минимален кредитен риск и предоставяне на конкурентно предимиство при работа на отложено плащане.