Иновациите в алтернативните горива са нашето предимство

Деян Станков, търговски директор на "Астра Биоплант"

Иновациите в алтернативните горива са нашето предимство
Иновациите в алтернативните горива са нашето предимство
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Деян Станков започва работа в "Астра Биоплант" през 2014 г., а през 2016 поема длъжността на търговски директор. Основен фокус на дейността му са търговските стратегии на компанията, утвърждаването на "Астра Биоплант" като пазарен лидер в Югоизточна Европа и разработка и внедряване на иновации в групата. Учил е в Стопанската академия в Свищов, има магистърска степен по бизнес мениджмънт от Виенския икономически университет.

Г-н Станков, "Астра Биоплант" е една от най-бързо развиващите се компании в региона и една от най-големите компании в България. Как се постига такъв успех?

Световните тенденции налагат темпото на развитие на "Астра Биоплант''. Нашият пазар расте постоянно заради ежегодното покачване на процента биокомпонент във фосилните горива. Причината е глобалният стремеж към въглероден неутралитет в обозримото бъдеще. Ръстът на търсенето определя динамиката на пазара - ние непрекъснато разширяваме производствения си капацитет, но все още не можем сами да покрием нуждите на нашите клиенти. Тази година ще произведем над 320 000 тона биодизел, като се очаква продажбите да надхвърлят 900 000 тона. Разликата се покрива чрез внос от Азия и Южна Америка. Така "Астра" се нарежда в първата петица по обем продажби в Европа.

Новото е, че увеличаваме производството на биодизел второ поколение, който се произвежда основно от отработени кухненски масла. Това биогориво намалява въглеродните емисии с до 90% и в същото време оползотворява отпадъчни продукти. Ефектът е двоен и търсенето расте. С новата директива за възобновяема енергия в ЕС (REDII) се залага още повече на преработката на отпадъци и тяхната трансформация в устойчиво гориво. Процентите се покачват и дори вече има внесено предложение на европейско ниво за промяна на стандарта на дизеловото гориво до края на тази година. Това ще позволи смесване до 10% при сегашните 7%. На свой ред това означава над 30% по-голям пазар. За сравнение - процентът на смесване в Индонезия е 30%, в Малайзия е 20%, а в Бразилия е 12%. Това означава, че Европа в никакъв случай няма да е прецедент в тази насока.

Тъй като нуждата от отработени мазнини в нашата индустрия расте и не може да бъде покрита само от местни доставчици, се налага да внасяме. Към този момент доставяме основно от Азия - Малайзия, Виетнам, Китай, Тайланд. По-рано тази година решихме да наемем склад за отработени масла в Китай. Това ще ни осигури достъп до по-широк спектър доставчици, както и оптимизация на логистичните разходи. През изминалите 9 месеца цените на превоз от Азия към Европа скочиха над три пъти. Това наложи да се преориентираме към доставка на цели корабни карга, което предвид естеството на продукта е доста по-трудна за организиране задача.

Какви са инвестиционните ви планове занапред?

- Тази година завършваме изграждането на нова производствена мощност за 100 000 тона биодизел второ поколение. Инвестицията е за около 17 млн. евро.

Малко хора знаят, че ние сме и един от най-големите производители на фармацевтичен глицерин в Югоизточна Европа - 10 000 тона годишно. В момента сме инвестирали и работим по добавянето на втора производствена линия там. След като въведем новото производство в експлоатация, ще имаме 25 000 мт годишен капацитет. Производствените ни мощности са напълно автоматизирани, иновативни и непрекъснато целим да оптимизираме и подобряваме процеса. Следим какви ще са бъдещите тенденции. Например започваме производство на биодизел от обвивка на кашу - нещо, което е ново за нас и за пазара. Разчитам на иновативността и професионализма на екипа ни от инженери и химици, които разработват новата технология.

Като цяло през 2021 г. очакваме ръст на приходите на компанията. Прогнозата е породена от различни фактори. На първо място е силният ръст в цените на суровините и крайните продукти от началото на тази година. За съжаление високите цени не водят автоматично до по-високи печалби и доста често изискват в пъти по-големи усилия за управление на риска. При подобни нива пазарите са изключително волатилни. Това би могло лесно да доведе до сривове и директни загуби при липсата на адекватна ценова политика. Поради това един от основните активи на бизнеса ни са хората и ние не спираме да инвестираме в тях.

Какви са основните предизвикателства за развитието на "Астра Биоплант"?

- Тази и отминалата година бяха особено динамични. Не само заради промените, наложени от епидемичната обстановка, но и заради предизвикателствата пред всеки бизнес за промяна на подходите и моделите им. Светът рязко осъзна, че преходът е вече повече от наложителен. В такава среда се затвърди нуждата от алтернативните източници на енергия и горива и по-конкретно - биогоривата. Глобално нуждата от биогорива се увеличава с над 5% на годишна база, а ангажиментът на ЕС за зелена трансформация постепенно увеличава и целта за дял на възобновяема енергия в транспорта от 9% до 14% до 2030 г.

До края на 2022 г. очакваме 65% от производството ни на биогорива да е от второ поколение. Нестабилността на пазарите е едно от основните предизвикателства, тъй като планирането на разходи за суровини е основен фактор за нас. Една голяма компания има нужда от предвидимост, а в момента това се оказва трудно.

На този фон българската политика спрямо биогоривата изостава и, смея да твърдя, изглежда малко забравена. България е единствената държава в ЕС, където могат да се влагат неустойчиви биогорива. На практика това са горива, чиито сертификати вече са използвани в чужда държава, или те просто не отговарят на правилата за производство на подобен тип продукти. Това на практика води до нелоялна конкуренция на местния пазар, където се очаква да сме най-силни, а на практика не е така.

Друго основно предизвикателство за нас е намирането и задържането на нови кадри. Не е тайна, че проблемът с недостига на работна ръка е осезаем в цялата страна, особено при по-малките градове. Гордеем се обаче с факта, че следваме нашата визия, че служителите ни са нашият основен актив. Нашият стремеж е да инвестираме постоянно в развитието на настоящите и бъдещите ни кадри. Работим отговорно в привличането на най-добрите кадри и в множество обучителни програми и програми за преквалификация. Стараем се да уловим максимално потенциала на всеки от нашите хора и да го насочим в посока, която да носи висока ефективност, поради което и тази година равнищата на заплатата в групата са изключително конкурентни за Русе и региона. Полагаме сериозни усилия да бъдем водещ работодател, да осигуряваме съществена добавена стойност и ползотворна среда за служителите ни и ще продължим да работим активно в тази посока.

Какви мерки предприема "Астра" за постигане на глобалната цел за нулеви въглеродни емисии до 2050 г.? И как ще се отрази това за вашия бизнес?

- Всъщност "Астра Биоплант" е една изключително екологична компания поради естеството на бизнеса. Ние произвеждаме екологично чисти продукти и за 2020 г. сме спестили над 650 000 тона вредни емисии само от производството на биодизел. С увеличаване на капацитета ни за производство на биодизел от второ поколение очакваме драстично повишаване на спестените емисии до близо един милион тона годишно.

Въпреки това цялата група на "Астра" и "Булмаркет" разглежда много сериозно предизвикателството за по-екологични и ефективни процеси. Непрекъснато търсим начини за намаляване на отпечатъка, който оставяме, като например използваме екологичен транспорт, включващ жп и камиони на LNG. Обмисляме и сериозна инвестиция в изграждане на соларен парк за собствени нужди. Очакваме скорошна доставка на озонатор, който да улавя остатъчни миризми, и регулярно инвестираме в по-ефективни технологии за пречистване на отпадни води.

Тази година групата на "Булмаркет" навършва 25 години. От началото визията ни е била да работим по иновативни решения за пазара с цел да оставяме все по-малък въглероден отпечатък. "Астра" и "Булмаркет" стартираха проект по изграждане на стратегия за екологично социално управление, или тъй нареченото ESG. Ангажирали сме международни консултанти и целим да изградим ясна стратегия не само за екологичност, но и за социална отговорност и прозрачно управление. Надяваме се до края на 2021 г. да имаме готова стратегия за следващите пет години и да можем публично да споделим как сме позиционирани в момента и какви цели сме си заложили за следващите години. През идната година ще целим да бъдем и сертифицирани от водещите ESG регулатори в света. Този проект може да ни отличи като първата българска компания с такъв сертификат.