🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Икономическата стабилност на минните компании е още по-важна за регионите в условията на криза

"Асарел-Медет" АД отчита трудна, но много успешна година

Икономическата стабилност на минните компании е още по-важна за регионите в условията на криза
Икономическата стабилност на минните компании е още по-важна за регионите в условията на криза
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Трудна, но много успешна. Това е равносметката на "Асарел-Медет"АД за 2020 г. В условията на глобална пандемия компанията остана стабилна, осигури непрекъснатостта на минното производство и инвестира близо 75 милиона лева по своите седем програми за дългосрочно устойчиво развитие.

Показателите от бизнес плана са изпълнени, а най-големият успех е, че по съпоставими условия нетната себестойност на един тон платим метал мед е със 7.7% по-ниска от планираната и е под тази за 2019 г.

През 2020 г. "Асарел-Медет" запази своите позиции

"Съхранихме заетостта и отново доказахме социалната си отговорност с грижа за хората. Запазихме доходите и продължихме да работим по най-важните проекти от програмата ни за дългосрочно устойчиво развитие", отчетоха председателят на надзорния съвет Димитър Цоцорков и изпълнителният директор инж. Делчо Николов.

Въпреки извънредната обстановка модернизацията на обогатителната фабрика не спря и инвестицията в този проект достигна 50 млн. лв. Монтираната нова топкова мелница е най-голямата в рудодобива на Балканския полуостров и има първата за Европа експертна автоматизирана система, която е последен връх на технологиите.

През 2020 г. екипът успя да внедри също нова дигитална система, която позволява изключително прецизното проектиране и извършване на пробивно-взривни дейности. Това е друг уникален за Балканите проект, с който се надгражда дигиталният геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на находище "Асарел".

Продължено беше участието в международния изследователски проект X-Mine, по който се разработват нови сензорни технологии за геоложко проучване, дигитални продукти за моделиране на находищата и по-ефективна преработка на рудите. "Асарел-Медет" е единствената българска компания, която е част от X-Mine и се включи в пилотното тестване на технологиите от бъдещето.

2020 г. потвърди, че устойчивото развитие и икономическата ефективност на "Асарел-Медет", заедно с дългосрочната заетост, която създава, придобиват още по-важно значение във време на глобални рестрикции и срив за много отрасли. В кризата минните компании продължиха да бъдат икономически стожер и източник на социална стабилност, докато много други бизнеси търпяха рестрикции и преустановяваха работа, а хората губеха доходите си.

Индустрията е фактор за благосъстоянието в община Панагюрище

Това се потвърди от анализ на Института за пазарна икономика. "Асарел-Медет" осигурява над 70% от внесените данъци и такси в местната хазна, 53% от произведената продукция от местните нефинансови предприятия и 75% от всички внесени данъци върху печалбите в държавния бюджет от фирмите в общината. Панагюрище трайно намира място в топ 10 по средна работна заплата в страната, като за привлекателния му социален облик оказват влияние високият стандарт на заплащане в минния бизнес и здравеопазването заедно с другите много добре развиващи се предприятия в общината.

Панагюрище се открои и на здравната карта

Общината посрещна пандемията с модерна болница и излезе на второ място в страната по брой лекари на глава от населението. Нещо, което се оказа безценно във време на неимоверен натиск към здравната система, особено в по-малките населени места извън областните центрове. Така инвестицията на "Асарел-Медет" от 120 млн. лв. в публично-частното партньорство за създаването на МБАЛ "Уни хоспитал" през 2016 г. не само че дългосрочно промени общинското здравеопазване, но помогна на местните жители във време на тревоги и трудности за всяко семейство.

За медта

Зелената икономика създава нови възможности за развитие, защото медта е базова суровина за дигиталната трансформация, електрическите автомобили и производството на зелена енергия.

За компанията

"Асарел-Медет" годишно преработва 13 млн. тона медна руда от находище "Асарел", като инвестициите в модерна техника, автоматизация и проекти за дългосрочно устойчиво развитие достигат 1.4 млрд. лв. от 1999 г. до 2020 г.

Екипът на компанията е от общо 1200 души, а още толкова работят в дъщерни дружества и публично-частни партньорства.