"Еврохолд" предложи търгова цена за двете ЧЕЗ дружества под пазарните очаквания (допълнена)

Офертата дойде доста бързо след сделката, но още не е одобрена от Комисията за финансов надзор

"Еврохолд България", новият собственик на 67% от "ЧЕЗ разпределение" и "ЧЕЗ електро", побърза с офертата си да изкупи останалите 33% от капитала на компаниите дни след сделката. Търговото предложение за "ЧЕЗ разпределение" е при цена 276.88 лв. за акция, което е под текущата борсова цена, която последно беше около 300 лв. При "ЧЕЗ електро" офертата е за 26 070 лв., докато последно търговията беше на нива около 28 хил. лв. за брой.

Котировките при двете компании се движеха именно от очакванията за задължителното изкупуване на миноритарния дял, като първоначалното предложение е видимо под очакванията на инвеститорите. Самото търгово предложение и обосновката на цената трябва да бъдат одобрени от Комисията за финансов надзор, което още не се е случило. Регулаторът би могъл да наложи корекции.

Въпрос на сметки

По закон при навлизане на нов голям (а в случая и мажоритарен) акционер в публична компания той е длъжен да отправи търгово предложение към останалите акционери. Цената трябва да е не по-ниска от най-високата стойност измежду три измерителя. А именно това са най-високата платена цена за акция от самия търгов предложител, справедливата цена, определена по стандартни финансово-оценъчни методи, среднопретеглената пазарна цена от последните три месеца.

В случая с "ЧЕЗ разпределение" "Еврохолд" декларира, че платената от него цена на акция е 220.5432 лв., а изчислената справедлива цена на акция е 238 лв. Така отправна точка за офертата към миноритарните акционери се оказва средната цена от борсовата търговия за последната половин година, която е изчислена на 276.8747 лв. При "ЧЕЗ електро" случаят е аналогичен - цената на придобиване на акцииот от CEZ е била 23 604.845 лв., а сметната справедлива цена е 22 453 лв.

По принцип за отправянето на търгово предложение има срок от 14 дни след финализиране на сделката, но в случая той не е изчакан и отправянето му е почти незабавно. Причината за бързането вероятно е, че всяка сделка на текущите нива преди отправянето му би вдигнала средната цена, а съответно и сумата, която да предвиди "Еврохолд".

При предложените параметри, ако бъдат одобрени, това означава, че новият собственик трябва да има осигурени 176 млн. лв. за разпределителното и още 43 млн. лв. за търговското, в случай че всички миноритарни инвеститори приемат. Или сумарно в добавка към платените 335 млн. евро за покупката от CEZ "Еврохолд" би трябвало да предвиди още около 112 млн. евро при положение, че регулаторът приеме тези цени. Ако се ползват за отправна точка текущите борсови цени от преди сделлката, сумата би била с около 10 млн. евро повече.

Спорните моменти

Едното нещо, което буди съмнения, е ниската цена на двете публични компании в рамките на пакетната сделка, чрез която "Еврохолд" придоби целия български бизнес на CEZ. Тя беше за 335 млн. евро, докато според публикуваната цена в обосновката на търговото предложение излиза, че от тях платените за "ЧЕЗ разпределение" са 146.3 млн. евро, а за "ЧЕЗ електро" - 40.4 млн. евро.

Така излиза, че за разпределението, което е основният актив в пакета, който формира около ¾ от собствения капитал и близо 60% от печалбата, са предвидени едва под 44% от сумата, а за търговската компания към него още около 12%. Извън тях в сделката попадаха още търговецът на ток "ЧЕЗ трейд", фотоволтаичен парк, малка централа за ток от биомаса и други обслужващи групата дружества, които излиза че са оценени щедро на 148.2 млн. евро

Друга линия, по която миноритарните инвеститори могат да имат претенции, са изчисленията за справедливата цена. При нея са ползвани три стандартни метода - дисконтирани парични потоци, сравнение с показатели на дружества аналози и нетна стойност на активите. По последния цената на акция на "ЧЕЗ разпределение" би излязла 354.46 лв., но на него са дадени едва 20% тегло. Така в най-голяма степен справедливата стойност е определена от метода на дисконтираните парични потоци (60% тегло), при който обаче се борави с различни допускания и спрямо тях цената би могла да варира сериозно. При "ЧЕЗ електро" също кеш флоу анализът предполага цена малко над 16 хил. лв., докато по другите метофи компанията се оценява на над 30 хил. лв. за акция.

След обявената цена на търговото предложение днес акциите на "ЧЕЗ разпределение" на БФБ се понижават с 3.45% до 280 лв. в сряда. Сделки с акциите на "ЧЕЗ електро" нямаше, като параметрите по нейното търгово предложение бяха обявени след края на търговията.

Статията е допълнена в 22:00 часа на 4 август с параметрите по търговото предложение на "ЧЕЗ електро".