Индустриалният потенциал на Стара Загора

Регионът се развива по-бавно от националните шампиони. Импулс може да даде появата на голям чуждестранен инвеститор

Материалът е част от специалното издание от поредицата "Капитал Градове", посветено на Стара Загора и Хасково. То излезе в печатен вариант в края на април 2021 г.

Напълно нормално е местната общност да сравнява развитието на Стара Загора с другите големи индустриални региони на страната. Областта е сред четирите най-големи пазара на труда по брой на работните места в производствени сектори. Познатият модел на бързо развитие на индустрията в България и други индустриални страни от ЦИЕ носеше нови работни места основно в широко дефинирания сектор мехатроника и аутомотив. Ръстът на работни места в тези индустрии се случваше в съседство до Стара Загора - около 3/4 от ръста на заетостта през последните пет години беше в областите, които се включват в Южен централен район. Опитът от тези региони показа, че развитието на местната икономика е тясно свързано с инвестиции в средно- и високотехнологични индустриални сектори, чийто ръст води със себе си и до разрастване на останалите B2B сектори, както и на потребителските услуги.

Въпреки традиционната специализация на индустрията в Стара Загора в мехатроника - около 1/3 от индустриалната заетост в областта - регионът сякаш не успя да се възползва максимално от вълната на бързо разрастване на индустрията. В Стара Загора са концентрирани близо 10 000 работни места в сферата на мехатроника и аутомотив, което го превръща в един от големите клъстери в сферата на средно- и високотехнологичните производства. Стара Загора отговаря за 8% от националната заетост в сектора, като другите големи региони, които допълват топ 6 по заетост (освен София), са гранични на областта. В същото време регионът изостава спрямо други съседни региони в своето развитие, като само 4% от ръста на заетостта в страната се дължат на Стара Загора.

В по-бързо растящите като заетост региони на Пловдив и Хасково и Кърджали компаниите в мехатроника и аутомотив привличат работна ръка както от други промишлени сектори, така и навярно от услугите, където заплатите са значително по-ниски. В това отношение обаче Стара Загора се различава чувствително - работодателите в мехатроника не успяват да предложат много по-високи заплати от другите индустрии и услугите. Нещо повече - заплатите са над 2 пъти по-ниски спрямо тези в традиционно силния в региона сектор на енергетиката. Секторът заема над 5% от общия брой работни места в региона. В абсолютни стойности по-голям брой работни места в този сектор има единствено в широкия регион на София.

Мобилността на труда - много хора работят в съседни области и пътуват всекидневно - държи ръста на заплатите в относително близки граници. Разходите за труд в Стара Загора нарастват с 8.7% средногодишно през последните пет години, което е близко до средните за страната стойности. Те изпреварват като нива другите индустрии, но все още с твърде малко на фона на междуиндустриалните разлики в други региони.

Комбинацията от два фактора прави индустриалното развитие в Стара Загора сравнително по-бавно. Първо, потенциално новите работни места не могат да разчитат на привличане на хора от други, свиващи се индустрии, със значително по-ниска производителност от средното за икономиката (най-вече облеклата, какъвто е случаят с други региони). Второ, работодателите в мехатроника предлагат по-ниски средни заплати от другите големи индустриални региони. Това, разбира се, няма как да се подобри, докато не се ускори ръстът на производителността. Средната добавена стойност на едно работно място в Стара Загора е значително по-ниска от София и Пловдив, а вече областта е изпреварена по този показател и от съседния регион на Хасково и Кърджали. Средногодишният ръст на производителността от 6.9% е малко над средния на национално ниво, но например съседният регион на Сливен и Ямбол за същия период регистрира ръст 9.9%. Тези темпове на ръст са недостатъчни, ако целта е Стара Загора скоро да се доближи до първенците в страната в това отношение.

За разлика от много други региони в страната Стара Загора вече разполага с база от средни и големи по размер компании (макар и главно български) и съответно по-малка зависимост от един голям играч на пазара на труда. Развитието на региона навярно ще бъде обвързано с привличането на голям международен инвеститор в мехатроника и автомобилопроизводство, предоставящ по-производителни работни места спрямо средното за индустрията и услугите. На национално ниво ръстът на работните места в сектора се дължи предимно на големите чуждестранните компании, които добавят над 15 000 работни места за период от пет години, или 3/4 от ръста на заетостта. Все още обаче чуждестранните компании в сектора в Стара Загора са отговорни само за 32% от заетостта (за сравнение - в Пловдив за 63%).

Осезаеми подобрения на производителността в сектора най-вероятно могат да се очакват при привличане на нови чуждестранни инвеститори и разрастване на серийното производство на машини и елементи, в т.ч. и хидравлични компоненти, където в момента се наблюдава най-високата производителност в сектора на регионално ниво.

Още от Капитал