🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Оптимизирайте разходите си за облака с комплексна услуга от SoftwareONE

Стоян Лилов, мениджър "Бизнес развитие", Software One

Оптимизирайте разходите си за облака с комплексна услуга от SoftwareONE
Оптимизирайте разходите си за облака с комплексна услуга от SoftwareONE
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

SoftwareONE е швейцарска технологична компания, представена в 90 държави по света. Водещ доставчик на решения в сферата на дигиталната трансформация, анализа и използването на облачните услуги и софтуерните активи, решенията за сигурност, модернизацията и управлението на критични приложения. Компанията има в портфолиото си повече от 7500 технологични производителя и е един от най-големите партньори на Microsoft, AWS, VMware, SAP, Oracle и др.

С преминаването на все повече организации към хибридна или изцяло облачна инфраструктура нараства и сложността на процесите при опериране в новата среда. В традиционните модели на физически сървъри цената на опериране може лесно да се изчисли - от физическите машини до употребата на приложения и съхраняването на данни. В облачната инфраструктура това е много по-сложно. Отговорността тук е споделена между организацията и доставчика на услугата и цената за работа в облака зависи от това дали става въпрос за IaaS, PaaS или SaaS. В резултат все по-популярна става системата за финансово управление в облака (FinOps), която позволява на организациите да въведат контрол и да оптимизират разходите си.

Имате завишени разходи за облака? Не сте само вие

Организациите надплащат между 35% и 45% (Rightscale 2019) от разходите си за облачна инфраструктура. Най-чести виновници за това са презапасяването, поддържането на остарели ресурси и неупотребявани приложения, както и неоптималното използване на съществуващи лицензи. Малко от компаниите си дават сметка, че съществуващите им лицензи могат да се прехвърлят към новата среда и същевременно не притежават процедури, които да контролират дали това се прави ефективно.
Според проучване на Flexera (Cloud Computing Trends: 2021 State of the Cloud Report)

над 62% от компаниите планират да оптимизират разходите си в облака и това е най-високо поставеният FinOps приоритет за пета поредна година сред всички респонденти.

Възползвайте се от богатата експертиза на специалистите

Все повече нараства и търсенето на услуги за оптимизация на разходите в облачна среда от външни компании. Този подход позволява автоматично ползване на най-добри практики, независимост на извършената оценка, спестяване на разходи за специализирана софтуерна среда, внедряване на проверени процедури и не на последно място взимане на информирани решения за бъдеща модернизация на инфраструктурата, базирани на реални данни за нуждите и потреблението.

Какво можем да ви предложим?

Ние от SoftwareONE създадохме специално звено за изследване на работните процеси в облачна среда, осъзнавайки значението на правилно конфигурираната облачна инфраструктура. Нашата комплексна услуга позволява идентифициране на излишните разходи и намаляване до минимум на неоползотворените ресурси. Дългогодишният ни опит в областта на софтуерното лицензиране и оптимизацията на сървърна инфраструктура ни позволяват да следим всяко изменение на цените в различните компоненти на формиране на разходите за употреба и да предоставяме точна и динамична информация за състоянието на клиентските ресурси.

Ние сме дълбоко убедени в бъдещото реализиране на една либерализирана обществена структура за доставка на облачни услуги и сме разработили специализиран AI софтуер - PyraCloud, който следи за клиентското потребление на лицензи и ресурси, предоставяйки актуална информация и предложения за оптимизация. Новото решение гарантира на клиентите непрекъсваемост на процесите и задържане на постигнатите ползи при почти пълна автоматизация.