Новият брой:
Служебната президентска република

В България процесът на дигитализация трябва да бъде ускорен

Евгения Караджова, управител на "ЕСРИ България" ООД

В България процесът на дигитализация трябва да бъде ускорен
В България процесът на дигитализация трябва да бъде ускорен
Евгения Караджова е пионер във внедряването на географските информационни системи (ГИС) в България и признат авторитет в сферата на геоинформатиката. През 1995 г. тя създава "ЕСРИ България" и вече 25 години е собственик и управител на утвърдилата се като лидер в областта на географските информационни системи компания в страната.

Под ръководството на Евгения Караджова "ЕСРИ България" реализира едни от най-успешните ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката в България, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др.

Евгения Караджова е инициатор на тържественото отбелязване на Световния ГИС ден в страната, който "ЕСРИ България" заедно с партньори провежда над 20 години.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Евгения Караджова е пионер във внедряването на географските информационни системи (ГИС) в България и признат авторитет в сферата на геоинформатиката. През 1995 г. тя създава "ЕСРИ България" и вече 25 години е собственик и управител на утвърдилата се като лидер в областта на географските информационни системи компания в страната.

Под ръководството на Евгения Караджова "ЕСРИ България" реализира едни от най-успешните ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката в България, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др.

Евгения Караджова е инициатор на тържественото отбелязване на Световния ГИС ден в страната, който "ЕСРИ България" заедно с партньори провежда над 20 години.

Как се развиха технологиите в географските информационни системи (ГИС) през последния четвърт век, откакто вие сте в този бизнес?

Изключително бурно. Преди 25 години, когато стартирахме внедряването на географски информационни системи в България, те бяха тясно специализирани. Използваха се от отделни експерти на единични работни места, предимно за визуализация на данни и дигитализиране в 2D.

ГИС е незаменима технология за много сфери. Интегрира редица иновации. Позволява събирането на данни, извършването на мощни анализи, проследяването на тенденции и взимането на информирани решения. Днес с ЕСРИ ГИС технологии моделираме света в 3D, заснет от дронове, Космоса или под земята, създаваме виртуална реалност, следим данните от сензори и датчици в реално време. На мобилни устройства, в уеб, облака, навсякъде и по всяко време. С вградените възможности за изкуствен интелект и машинно обучение ЕСРИ ГИС от технология се превърна в цялостна платформа за дигитална геоинформационна инфраструктура.

Сега ЕСРИ е геоинформационна инфраструктура на НАТО, ООН, Световната банка, на цели нации като Катар, Сингапур и други. С ЕСРИ ГИС платформата университетът "Джонс Хопкинс" създаде дашборда, на който милиони хора по цял свят всеки ден следиха разпространението на пандемията. Компанията Waze прилага същата тази платформа за предоставяне на своите услуги, а ютилити операторът Veolia - за ефективно управление на съоръжения, активи и процеси. Приложенията на ГИС са навсякъде около нас, в различните сфери на човешкия живот, при това на няколко клика разстояние.

Какво показват вашите наблюдения - различните сектори в България оценяват ли вече повече необходимостта от ГИС? Бихте ли дали няколко примера?

Много са сферите, в които приложението на ГИС става все по-широко, макар в България като цяло да има едно общо забавяне. В сектори като кадастър, околна среда, транспорт, сигурност, земеделие и ютилитис все по-често реализираме проекти за внедряване на географски информационни системи. В тях необходимостта от ГИС е осъзната. Добър пример за стратегическо разгръщане и повсеместно използване на ГИС като ключова дигитална инфраструктура е системата на МВР. В ютилити сектора като добри референтни модели биха могли да бъдат посочени "Софийска вода" и "Овергаз". Общините също осъзнават нуждата от цялостна ГИС платформа, но там често не достигат кадри и финансов ресурс.

Вярвам, че в следващите години географските информационни системи ще започнат да се използват още по-широко у нас, защото над 80% от данните в почти всяка сфера са геореферирани. За да можем да управляваме и анализираме ефективно тези данни, за да подобрим работните процеси, намалим грешките, а оттам и разходите, са необходими ГИС технологии.

Кои са най-мащабните проекти, по които сте работили, и как определяте ползата от тях?

През годините имахме възможността да работим по десетки мащабни проекти, много от които на национално ниво. Като официален представител на Esri Inc. за България реализирахме тези проекти върху водещата в света ЕСРИ платформа. Поддържаме и развиваме ГИС системи за нуждите на АГКК, МВР, МОСВ, МТИТС, МЗХГ, редица електроразпределителни дружества, "Софийска вода", "Овергаз" и много други. Все мащабни системи, които подобряват работните процеси, комуникацията и управлението. Последната година започнахме два значими нови проекта в областта на наводненията в МОСВ и Басейнова дирекция - Пловдив, други два във ВиК сектора, интересен проект в Агенция "Пътна безопасност".

Все повече обаче са необходими междуведомствени и секторни ГИС системи, развити в хоризонтално и вертикално направление, за енергетиката, водите, сигурността, транспорта, земеделието, икономиката, умния град и т.н. А когато обемът на данните, обработван в ГИС расте, тогава експоненциално растат и ползите от прилагането на геопространствени технологии.

Пример за такава секторна ГИС платформа е Единната информационна точка на МТИТС. Система, която преди няколко дни беше отличена с награда за специални постижения в ГИС в рамките на най-престижния международен конкурс в тази сфера - Special Achievement in GIS 2021. Единната информационна точка интегрира данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура в България - електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електроинфраструктура и други. Тя повишава прозрачността, подпомага сътрудничеството и стимулира инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура.

Защо е важно по-голяма част от бизнеса да е дигитализиран и как може да бъдете полезни това да се случи с по-бърза скорост?

За да управляваме процесите, около нас както на стратегическо, така и на оперативно ниво е необходимо да анализираме лавинообразно нарастващи обеми данни и информация, да взимаме верни и устойчиви управленски решения. За това е нужно да впрегнем нови високи технологии. Голяма част от всички данни са геореферирани, което определя ключовата роля на ГИС в процеса на дигитална трансформация.

Смятам, че в България процесът на дигитализация трябва да бъде ускорен не само по отношение на бизнеса, но и в публичните институции, така че да се тласне целият процес напред. А ние можем да сме полезни това да се случи по бързо и ефективно с ГИС решенията, които предлагаме, с богатия опит и експертиза.

Включвате се активно в образователни инициативи. Защо е нужна дигитална трансформация на образованието и къде виждате мястото на ГИС в този процес?

Дигиталната трансформация в българското образование е наша дългогодишна кауза. "ЕСРИ България" има традиция да подкрепя образователните институции на всички нива чрез учебни ресурси, софтуер, програми, събития, с цел цялостно повишаване качеството на образованието, в съответствие с нуждите на съвременното цифрово общество. Така например през последната година имахме удоволствието да бъдем част от националната програма "Бизнесът преподава". В рамките на няколко месеца реализирахме поредица от ГИС уроци с учениците от 11 клас на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов", с профил география и икономика, добавяйки практическа насоченост към учебните теми.

Въвеждането на ГИС технологиите в учебния процес развива уменията за пространствено и критично мислене, стимулира интереса към изследване чрез интерактивни методи. ГИС подпомага и STEM обучението, като насърчава проектно базираното учене и позволява лесното осъществяване на връзки между дисциплините. А днес това са ключови умения за успешна кариерна реализация.