Без нова индустрия Бургас е закотвен в зоната на ниските заплати

Ако се появят инвеститори в по-високотехнологични производства, те могат да привлекат служители от шивашката и хранителната промишленост

Работните места в мехатрониката и аутомотив се увеличиха с 20 000 за пет години в България, като само 300 от тях бяха в Бургас
Работните места в мехатрониката и аутомотив се увеличиха с 20 000 за пет години в България, като само 300 от тях бяха в Бургас    ©  Надежда Чипева
Работните места в мехатрониката и аутомотив се увеличиха с 20 000 за пет години в България, като само 300 от тях бяха в Бургас
Работните места в мехатрониката и аутомотив се увеличиха с 20 000 за пет години в България, като само 300 от тях бяха в Бургас    ©  Надежда Чипева
Материалът е част от специалното издание от поредицата "Капитал Градове", посветено на Бургас. То излезе в печатен вариант през юни 2021 г.

Икономическото изоставане на Бургас спрямо другите големи градове в България се вижда особено ясно в динамиката на средните заплати. За пет години Бургас беше надминат от Пловдив и настигнат от Русе, разликата с Варна се увеличи от 5% на 16%, а със София от 53% на 71%. В града и областта развитието не е спряло, но другите региони са по-бързи. Те успяха да се възползват от естествената за Централна и Източна Европа инвестиционна вълна в две индустрии - мехатроника и аутомотив; ИТ и аутсорсинг. Докато за втората това развитие беше особено силно концентрирано в София, за първата имаше други първенци и един от тях потенциално можеше да е Бургас.

Подценяването на Бургас като инвестиционна дестинация в индустрията е може би донякъде разбираемо заради утвърдения профил на областта със сериозно присъствие на потребителските услуги и туризма. Промишлеността заема 15% дял от работните места в област Бургас, докато в Пловдив и Стара Загора той е около 33%. Ако се опитаме да си представим бъдещето на града и региона, то трябва да включва повече инвестиции в индустрията, повече работни места с бърз ръст на производителността. Това е трудно да повярваме, че ще дойде от туризма, макар и важен като дял за икономиката с 14% - три пъти повече от Пловдив например. Бърз ръст на производителност видяхме в онази част от индустрията, която наричаме процесно преработваща, но там е нереалистично да очакваме сериозен ръст на работните места. В този сектор е и най-големият работодател в областта - "Лукойл Нефтохим Бургас", като картината се допълва от сравнително голям сектор на храните и напитките.

За Бургас фокусът следва да е към привличане на инвеститори във високотехнологични индустрии, които са концентрирани главно в сектора на мехатрониката и автомобилопроизводството. На национално ниво този сектор е индустриалният двигател зад икономическия растеж и ръста на производителност и доходи. Секторът има широки вериги на добавената стойност и изградена около него екосистема с многобройни доставчици и партньори. В този сектор в Бургас е концентрирана близо ¼ от индустриалната заетост, или 4500 работни места. Обликът на сектора в голяма степен се определя от две големи предприятия - "Нурсан отомотив" и "СЕ Борднетце България", част от мултинационални компании с изнесени производствени процеси в България, които произвеждат компоненти за автомобилната индустрия. В същото време секторът изглежда в застой през последните години. Макар и това да е един от малкото индустриални сектори в Бургас, които успяват да създадат нови работни места през последните години, мехатрониката и аутомотив секторът се разраства в по-голяма степен в други 14 области в страната. Инфраструктурните подобрения и усилията на местните власти за развитието на Индустриален и логистичен парк Бургас са необходимо, но явно недостатъчно условие за такъв растеж.

Важно е да се има предвид, че привличането на инвеститори не се изчерпва само с компании, които стъпват за първи път в България, но и установени производители с бази в други български региони. Това може да са както чуждестранни, така и български производители, макар и по-малки, но с много силен експортен потенциал.

Бургас има силен, макар все още скрит, потенциал за бързо икономическо развитие. Регионът е с добри конкурентни позиции спрямо други региони в страната заради добрите демографски показатели. Област Бургас е с положителен механичен прираст от 2010 г. насам, като през 2020 г. дори достига най-високите си стойности за последните 20 години. Регионалният пазар на труда е сред най-големите в страната.

Потенциалното развитие на региона в мехатрониката и автомобилопроизводството ще бъде свързано с привличане на хора от други индустрии и дори сектори извън промишлеността, с по-ниска производителност и средни заплати. В случая на Бургас с по-ниски заплати в промишлеността са хранително-вкусовата и текстилната индустрия. В товарния транспорт и търговията на едро заплатите все още са по-високи, но пък растат с по-бавни темпове. С ръст от 12% средногодишно, главно задвижван от сходния по размер ръст на производителността, заплатите в мехатроника и аутомотив скоро се очаква да изпреварят тези в търговията на едро и товарния транспорт.

Още от Капитал